2023 m. balandžio 1 d., Šeštadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Žurnalistikos istorija

*print*

Archyvas

 

2015-08-05Organiškas ryšys arba Kelios mintys apie žurnalistą Praną Dovalgą (2)

Pranas Dovalga - ryškiausias ir vienintelis tokio plataus formato -žurnalistas, literatas, vertėjas - XX a. I pusės Lietuvos ir Čekijos (tuo metu Čekoslovakijos) kultūrinių, literatūrinių ryšių puoselėtojas ir ugdytojas. Beje, šalia žodžio žurnalistas reikėtų rašyti tarptautininkas.

2015-07-29Vincas Kemežys: Žurnalistų sąjunga ir užsienis. 1934 metai (2)

"Jei iš įstaigų Lietuvos ryšiams su užsieniu pirmoje eilėje atstovauja Užsienių Reikalų Ministerija, tai iš organizacijų, būdami visiškai kuklūs, tą garbę turime pripažinti Žurnalistų Sąjungai," - 1934 metais teigė žurnalistas Vincas Kemežis.

2015-07-11Antanas Bružas: Apie žurnalistų medžiaginę būklę (1)

Šis žinomo prieškario žurnalisto Antano Bružo straipsnis paimtas "Pirmojo Lietuvos žurnalistų sąjungos metraščio", išleisto Kaune 1934 metais. Kalba netaisyta.

2015-07-02Jonas Laurinavičius: Zenonas Lapinskas, buvęs mūsų laikraščio redaktorius... (2)

Jaučiu pareigą parašyti apie Zenoną Lapinską, Kaišiadorių rajono laikraščio redaktorių, nes niekas kitas to padaryti nebegali: visi kūrybiniai darbuotojai, kurie su juo dirbo – jau išėję į Amžinybę... Taigi...

2015-06-10Vincas Kemežys: A. A. dr. Juozas Purickis (3)

Tokį žmogų kaip dr. J. Purickį, kurio asmuo įkūnijo darbštumą ir kuklumą, galėjo duoti tik šiaudinė Lietuvos pastogė. Dr. Purickis gimė neturtingoje ūkininko šeimoje Pokrovo vienkiemyje, Stakliškių parapijoje, 1883 m. gruodžio 12 d. Nedaug kam anais laikais tekdavo laimė džiaugtis aukštesniuoju mokslu, ir dr. Purickio — politiko, žurnalisto, ekonomisto, visuomenininko gal ir nebūtume turėję, jei ne jo tėvų troškimas matyti savo sūnų sunkiajame kunigo pašaukime.

2015-05-12Vytautas Alantas: Žurnalistas ir visuomenė (3)

"Mes mėgstame kartoti, kad Lietuvos valstybę prikėlė plunksna. Kadaise ir Napoleonas išsitarė, kad spauda yra didelė pasaulio galybė. Jei spauda iš tikrųjų yra tokia didelė galybė, tai visiškai natūralu, kad jos atstovai turėtų būti taip pat nepaprasti galiūnai. Tačiau gyvenime toli gražu nevisada taip išeina. Dar ne taip seniai mūsų visuomenė buvo linkusi žiūrėti į laikraštininko darbą, kaip į žemesnės rūšies verslą. Tik paskutiniaisiais metais mūsų spaudos darbininkams pavyko išsikovoti jei ne pakenčiamesnes medžiagines sąlygas, tai bent pakelti savo moralinį autoritetą visuomenės akyse. Dabar vargu ar berasime žmonių, kurie žiūrėtų i žurnalisto darbą, kaip į žemesnį verslą, sakysime, už advokato arba gydytojo. Be abejojimo, žurnalisto autoritetui pakelti daug padarė Žurnalistų Sąjunga," - 1934 metais rašė Vytautas Alanas.

2015-05-12Izidorius Tamošaitis: Žurnalistikos vertybių sargyboje (2)

Izidorius Tamošaitis gimė 1889 m. rugpjūčio 24 d. Antakalniškiuose. Spaudoje bendradarbiavo nuo 1911 m. 1927 m. redagavo laikraštį „Lietuvis", 1929-1938 m. žurnalą „Vairas", 1930-1935 m. tęstinį leidinį „Eranus", rašė straipsnius filosofijos ir teologijos klausimais. 1937-1938 m. buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas. 1941 m. birželio 14 d. ištremtas į Sibirą. Žuvo 1943 m. vasario 6 d. Krasnojarsko krašte, Rešiotų lageryje.
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media