2023 m. birželio 5 d., Pirmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Žurnalistikos istorija

*print*

Archyvas

 

2016-04-30Bronius Čekanauskas: „Tiesos“ redakcijoje (5 dalis) (5)

Tęsiame žinomo sporto žurnalisto, žurnalo "Olimpinė panorama" redaktorius Broniaus Čekanausko prisiminimus apie savo darbą "Tiesos" laikraštyje.

2016-04-23Bronius Čekanauskas: “Tiesos redakcijoje (4 dalis) (5)

Tęsiame žinomo sporto žurnalisto, žurnalo "Olimpinė panorama" redaktorius Broniaus Čekanausko prisiminimus apie savo darbą "Tiesos" laikraštyje.

2016-04-09Bronius Čekanauskas: “Tiesos” redakcijoje (3 dalis) (4)

Tęsiame žinomo sporto žurnalisto, žurnalo "Olimpinė panorama" redaktorius Broniaus Čekanausko prisiminimus apie savo darbą "Tiesos" laikraštyje.

2016-03-27Bronius Čekanauskas: „Tiesos“ redakcija (2 dalis) (4)

Tęsiame žinomo sporto žurnalisto, žurnalo "Olimpinė panorama" redaktorius Broniaus Čekanausko prisiminimus apie savo darbą "Tiesos" laikraštyje.

2016-03-16Bronius Čekanauskas: „Tiesos“ redakcija (3)

Žinomas sporto žurnalistas, žurnalo "Olimpinė panorama" redaktorius Bronius Čekanauskas ruošia spaudai savo prisiminimų knygą. Jis maloniai sutiko paskelbti prisiminimus apie savo darbą "Tiesos" laikraštyje.

2016-03-15Ką skaitė Rytų kraštų lietuviai XX a. pabaigoje ir ar skaito dabar

ką skaito Rytų kraštų lietuviai išeiviai? Tuo domėjausi, dirbdamas Tautinių mažumų ir išeivijos departamente prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Vienas pagrindinių šios institucijos prioritetų - parama lietuviškai spaudai. Skiriamos lėšos nebuvo didelės, tačiau pridėjus lietuvių bendruomenių surinktus „pinigėlius“, leisti nors ir nedidelės apimties (o kai kur ir visai solidžios apimties, pvz., Maskvoje leidžiamas žurnalas „Moscovia“) galima buvo.

2016-03-10Dzūkijos nacionalinio parko laikraštis „Šalcinis“ (3)

1992 m. vasario mėnesį dienos šviesą išvydo Dzūkijos nacionalinio parko laikraštis „Šalcinis“ (iniciatorius ir redaktorius Henrikas Gudavičius), kurio pirmajame redkolegijos žodyje bylojama: „Alma, veržiasi iš žemės šalciniai. Ir žiemą, ir vasarą. Gal ir mūsų „Šalcinis” nepavargs ir nesustos, o kaskart bus skaidresnis ir gražesnis. Jeigu jam padės visi tie, kurie žemės šalcinių almesio klausosi čia nuo vaikystės.”

2016-03-08Vytautas Juozas Bieliauskas ir “Aidų” žurnalas  (1)

V. Bieliauskas suvaidino išskirtinį vaidmenį steigiant ir leidžiant “Aidus” Vokietijoje. Prisimindamas pradžių pradžią teigia: „Mes nebuvome profesionalai, pasiruošę tokiam spaudos darbui. Darėme, kaip sugebėjome ir kaip sąlygos leido. O dabar galime tik džiaugtis, kad pasėtos sėklos liko gyvos ir kad "Aidai" dabar tebegyvuoja Lietuvoje.“

2016-02-11Vytautas Žukauskas - Sūduvos krašto metraštininkas (1)

Daugeliui mūsų iš Suvalkijos kilusių fotografų Vytautas Žukauskas (1940-2016), buvo mokytojas ir draugas. Jis ilgametis rajoninio laikraščio ,,Naujasis kelias “ (dab. ,,Suvalkietis”) fotografas, TV Suvalkijos regiono ilgametis teležurnalistas, ,,Sūduvos” fotoklubo pirmininkas, mane jis paskatino rinktis žurnalistiką, fotografiją, už tai aš jam dėkingas. Kaip pedagogas iš kitų sovietmečio profesionalių vidurinės mokytojų jis išsiskyrė tuo, kad kiekviename jaunuolyje jis sugebėdavo pastebėti, jo gabumus, polinkius ir tarsi pakylėdamas, ragino lavinti savo polinkius, kūrybiškumą, siekti trokštamo tikslo.

2016-02-02Akcinės bendrovės "Rytas" parduotuvė

Šią akcinės bendrovės "Rytas" parduotuvės nuotrauką atsiuntė kolega Juozas Šalkauskas. "Rytas" platino ir lietuvišką spaudą.

2016-01-04Apolinaras Juodpusis: Ką mena sena VU Žurnalistų katedroje padaryta nuotrauka (1)

Kilnodamas senas fotografijas, suradau vieną itin reikšmingą. 1977 metai. Dabar nebepamenu – ar tai po paskutinės paskaitos, ar kuria kita proga mes, būsimieji diplomuoti žurnalistai (valstybiniai egzaminai dar tik laukė), pasikvietę Universiteto tuometinio Istorijos ir filologijos fakulteto bei Žurnalistikos katedros vadovybę, dėstytojus, susirinkome ankštokoje fotolaboratorijos patalpėlėje atminimo nuotraukai. Ir štai šiandien žiūriu į tą istorinę fotonuotrauką ir graudokos mintys užplūsta: jau nebėra kai kurių fakulteto ir katedros vadovų, mielų dėstytojų, net vieno kito bendrakursio. Laikas, tas laikas...

2015-12-18“ELTAI” – 20 metų. "ELTOS" sukaktuves minint (2)

1940 metų balandžio l d. „Eltai" sukako 20 metų. Jos užuomazga yra dar porą metų vyresnė, bet ji dar nesivadino „Elta". „Elta" išsirutuliojo iš spaudos biurų, pradėtų organizuoti per Pasaulinį karą, lietuvių tautai subruzdus atkurti savo nepriklausomą valstybę. Tie pirmieji svetur — Šveicarijoje, Danijoje, Švedijoje ir kitur, o paskui ir pas mus — Vilniuje ir Kaune įsisteigę biurai, kaip ir mūsų kariai savanoriai, atkakliai kovojo už mūsų tėvynės laisvę, tik skirting ginklu: vieni kardu, kiti žodžiu. Kur negalėjo pasiekti savanorio kardas ar kulka, pasiekė žodis — išaiškino, įtikino, nušvietė tikrą padėtį: svetimiems — kaip buvo pas mus, mums — kas vyko svetur. „Eltos" pirmtakūnai dirbo didelį patriotinį darbą, jam visiškai pasišventę. Pradžioje tie biurai veikė kiekvienas atskirai, savarankiškai.

2015-12-05„Mūsų rytojus" ir jo redaktoriai (1)

Prieš karą Lietuvoje ūkininkų gyvenimu domėjosi visos srovės, visos partijos. Kaimui buvo skirta daug laikraščių, bet iš visų labiausiai garsėjo „Mūsų rytojus", ėjęs 1927-1936 m. Iki 1932 metų buvo savaitinis, paskui - dvisavaitinis. „Mūsų rytojus" ėjo lig tol negirdėtu tiražu - 100 tūkstančių egzempliorių.

2015-10-31Gražus ir prasmingas iškilaus Amerikos lietuvio, žymaus žurnalisto Edvardo Šulaičio jubiliejinis gimtadienis (1)

Ilgametis bei įvairiapusis JAV lietuvių žurnalistas, populiarių knygų apie sportą autorius, didžiulis kūno kultūros ir sporto entuziastas bei propaguotojas, įvairių renginių organizatorius, sporto klubų įkūrėjas, vadovas bei mecenatas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius ,bei kitų svarbių valstybinių organizacijų ir visuomeninių įstaigų įvertinimo regalijų savininkas, JAV Lietuvių žurnalistų sąjungos prezidentas Edvardas Šulaitis š. m. spalio 15 d. artimų žmonių, gerų bičiulių, kolegų būryje švenčia savo 85-rių metų jubiliejinį gimtadienį.

2015-09-11Jurgis Šaulys – nuo „Tėvynės Sargo“ iki „Lietuvos Aido“ (5)

Nors Šaulys ilgainiui tapo labai įtakingu publicistu, įvairių leidinių redaktoriumi ir galop trečias po Smetonos asmuo pagal svarbą tik ką atkurtoje Lietuvos Respublikoje, tačiau kalbėti apie jo publicistikos tendencijas, žurnalisto kelią, ganėtinai sunku.

2015-09-06 Miuziklas su politiniu pamušalu (1)

Štai tokiu konjunktūriniu laikotarpiu /1980/ Lietuvos televizija kuria filmą “Dičiaus karjera”. Kai pirmininkas Telefilmui pametėjo idėją – ekranizuoti Teofilio Tilvyčio satyrinę poemą Dičius, išleistą 1934 m., sunerimome ne juokais, – iš kurios pusės į kūrinį bežiūrėsi – ekranizacijos principams sunkiai paklūsta. Atmesti šefo idėjos nebandyk, – pavaldiniai ją turi priimti kaip įsakymą...

2015-08-28Virgilijus Juodakis: Skirmantui Valiuliui sutrukdė sąžiningumas (1)

Ne vienerius metus dirbau ir bendravau su Skirmantu Valiuliu (1938.10.22 Šiaulių aps., Gražaičių k. – 2011.01.28 Vilniuje). Jo buvo pilna visur. Ir seminaruose, ir paskaitose, ir aptarimuose ir spaudos puslapiuose. Visur, kur tik reikalas lietė kino-tele-foto dalykus. Ir visur su savo nuomone ir su nedidelėmis užrašų knygutėmis rankose. Iš čia jo mintys persikeldavo į daugybę didesnių ir mažesnių rašinių bei pasipasakojimų.
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media