2023 m. kovo 29 d., Treciadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Žurnalistikos istorija

*print*

Archyvas

 

2017-04-26Gerda Giedraitytė Gudjurgienė: žurnalisto duona vėjų mieste arba prisiminimai apie Klaipėdą. 3 dalis

NEPARTINIS - VADINASI NEPATIKIMAS... arba nevisavertis. Ši sovietmečio etiketė gadino gyvenimą ir karjerą daugeliui žmonių.

2017-04-17Gerda Giedraitytė Gudjurgienė: žurnalisto gyvenimas vėjų mieste arba prisiminimai apie Klaipėdą. 2 dalis (1)

Socialistinis lenktyniavimas, kaip ir „partinė maldelė“ propagandinis vedamasis , buvo privalomas žurnalistų „arkliukas“. Be jų laikraštis nejudėdavo iš vietos.

2017-04-06Gerda Giedraitytė Gudjurgienė: žurnalisto duona vėjų mieste arba prisiminimai apie Klaipėdą (3)

Kartą, vos pradėjus dirbti, bėgu su korektūros puslapiais koridoriumi. Sustabdo gerai nusiteikęs, išlenkęs taurelę (anuomet darbo metu tai buvo įprastas dalykas) atsakingasis sekretorius (karo dalyvis): „Slušai barišnia, čego ti pripiorlasia v etū redakcijų? Takich mi vidali, oni dolgo zdes nezaderživajutsia. Uchodi poka ne pozno“ (Klausyk „ panele“, ko tu atsidanginai į šitą redakciją? Tokių mes matėme, jie ilgai čia neužsibūna. Išeik, kol nevėlu.).

2017-04-02Česlovas Skaržinskas: Žurnalisto darbas šaltoje Šalčios žemėje. 3 dalis (2)

Baigiame kolegos Česlovo Skaržinsko prisiminimus kaip jis dirbo Šalčininkų rajono laikraštyje ir veikė Šalčininkų rajone.

2017-03-23Česlovas Skaržinskas: Žurnalisto darbas šaltoje Šalčios žemėje. 2 dalis (2)

Tęsiame kolegos Česlovo Skaržinsko prisiminimus kaip jis dirbo Šalčininkų rajono laikraštyje ir veikė Šalčininkų rajone.

2017-03-16Česlovas Skaržinskas: Žurnalisto darbas šaltoje Šalčios žemėje (2)

Kaip ir kiekviename Lietuvos rajone ir mieste bei miestelyje, taip ir Šalčininkuose, buvo įkurta iniciatyvinė Sąjūdžio grupė. Jos nariai – architektė Natalija Danielienė, mokytojai Juozas Lebionka ir Vincas Kuzminskas, agronomas Stanislavas Voitkevičius (beje, vienintelis Sąjūdžio grupėje buvęs lenkas), žurnalistai Stasys Stacevičius, Ina Marčiulionytė ir kiti sąjūdiečiai – išrinko mane šios veiklos koordinatoriumi Šalčininkų rajone. Beje, iniciatyvinės Sąjūdžio grupės branduolį ir sudarėme mes, trys rajono trikalbio laikraščio Lenino priesakai žurnalistai.

2017-03-12Žurnalistas Antanas Pupienis beveik 50 metų arė Lazdijų spaudos dirvonus

Lazdijų rajono literatūrinę bendruomenę ir ilgamečius šio krašto žurnalistus vasario 27 dieną pasiekė skaudi žinia – savo gyvenimo kelionę baigė ilgametis rajono žurnalistas, redaktorius, literatas, kraštotyrininkas Antanas Pupienis. Lygiai prieš mėnesį jis atšventė savo 93-ąjį gimtadienį. Ir dar visai neseniai, vos prieš porą mėnesių, sutikdavome jį žygiuojantį Lazdijų gatvėmis.

2017-03-08Laikraštis „Litas“: pasiskolintas milijonas talonų ir paaukoti 10 dolerių (2)

Žinia, kad Lietuvos pramonininkų asociacija (LPA, vėliau Lietuvos pramonininkų konfederacija – LPK) nutarė leisti savo laikraštį pasklido gana greitai. Tuomet, Sąjūdžio metais, daugelis organizacijų ir judėjimų ėmė leisti savo leidinius, tai buvo beveik kaip pareiga. Bet LPA buvo ne šiaip kelių bendraminčių susibūrimas. Todėl daugelis manė, kad ji efektingai panaudos savo leidinį – ir kaip didelės visuomenės dalies vėliavą, ir kaip įtakingos organizacijos ruporą, kaip tais laikais buvo vadinama spauda. Į viešumą ėjo didelė jėga, kaip tada daugeliui atrodė. Nežinau, kodėl LPA vadovai savo laikraščio redaktoriumi pasirinko mane. Nežinau ir kiek kandidatų buvo. Konkursai tuomet dar nebuvo rengiami.

2017-03-05Tilžės laikraščiui „Garsas“ -130 metų

Tilžėje 1886 spalio 17 dieną išėjo laikraštis „Garsas“ skirtas Didžiosios Lietuvos gyventojams. Leidėjas Martynas Jankus tikėjosi, kad naujai išleistas laikraštis galės pakeisti sustojusią „Aušrą“ (jos paskutinis Nr. 40, išėjo 1886 birželio mėn.). „Garsas“ - mėnesinis laikraštis lietuviams, leistas „1886-1887 Tilžėje lotyniškomis raidėmis. Leido ir redagavo M. Jankus. Planuota platinti D. Lietuvoje, siųsti Rusijoje gyvenantiems lietuviams bei į Ameriką išvykusiems tautiečiams.

2017-02-09Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Romualdas Čėsna: Aukščiausioji Taryba - dienos ir naktys (5 dalis)  (1)

Baigiame kolegos Romualdo Čėsnos prisiminimus "Aukščiausioji Taryba - dienos ir naktys"

2017-02-08Artėjant Vasario 16-ajai – Dar kartą apie „Aušros“ reikšmę

2017 m. vasario 14 d. 17 val. LMA Vrublevskių bibliotekoje (Žygimantų g. 1) vyks vieša istoriko, Lietuvos istorijos instituto vyriausiojo mokslo darbuotojo dr. Česlovo Laurinavičiaus paskaita „Dar kartą apie „Aušros“ reikšmę“.

2017-01-30Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Domas Šniukas: Lietuvos žurnalistų profesinės sąjungos užuomazgos

Istorinis steigiamasis literatų ir žurnalistų sąjungos susirinkimas įvyko 1922 m. sausio 31 d. Jame dalyvavo 14 abiejų profesijų atstovų – Juozas Tumas-Vaižgantas, Matas Šalčius, Bronius Prapuolenis, Jonas Laurinaitis, Antanas Bružas, K.Kristutis, Juozas Pronskus, Petras Ruseckas, Adolfas Klimas, Jonas Strimaitis, Matas Bagdonas, Kazys Samajauskas, Antanas Vienuolis-Žukauskas ir Pranas Būdvytis. Paruoštus įstatus pasirašyti ir pirmąją Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos valdybą sudaryti buvo patikėta Juozui Tumui-Vaižgantui, Jonui Strimaičiui, Antanui Žukauskui-Vienuoliui, Adolfui Klimui ir Jonui Laurinaičiui. Jie tapo organizacijos signatarais. Vaižgantas, pirmininkavęs susirinkimui, buvo išrinktas ir sąjungos pirmininku.

2017-01-24Leonas Bukauskas: Rašiau rajoniniam laikraščiui arba ryšys tarp žurnalistų ir visuomenes

Laikraščio ,,Kaišiadorių aidai“ 70-mečio sukakties proga, spausdiname Leono Bukausko prisiminimus apie jo bendradarbiavimą su šio laikraščio redakcija.

2017-01-17Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Romualdas Čėsna: Aukščiausioji Taryba - dienos ir naktys (4 dalis)

Tęsiame kolegos Romualdo Čėsnos prisiminimus "Aukščiausioji Taryba - dienos ir naktys"

2016-12-29Bronius Nainys tikėjo ir siekė, kad lietuvybė svetur turi išlikti  (1)

"Skaudi žinia apie iškilaus JAV lietuvių visuomenės veikėjo, žurnalo „Pasaulio lietuvis“ ilgamečio redaktoriaus B. Nainiaus mirtį. Prisiminiau, 1995 metais dariau su juo interviu savaitraščiui „Gimtasis kraštas“. Tuomet jam buvo 75 metai. Atrodė žvalus, kupinas jėgų ir naujų sumanymų. Mūsų pokalbis sukosi apie labiausiai B. Nainiui, tuomečiam Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) pirmininkui, rūpimus lietuvybės išsaugojimo svetur reikalus. Manydamas, kad tai yra aktualu ir dabar, drįstu priminti tą (kiek sutrumpintą) pokalbį. Tai būtų lyg ir in memoria tam kilniam žmogui," - rašo kolega Algis Kusta.

2016-12-12Romualdas Čėsna: Aukščiausioji Taryba - dienos ir naktys (3 dalis)

Tęsiame kolegos Romualdo Čėsnos prisiminimus: Aukščiausioji Taryba - dienos ir naktys(3 dalis)

2016-12-05Romualdas Čėsna, Aukščiausioji Taryba - dienos ir naktys (2 dalis)

Tęsiame kolegos Romualdo Čėsnos prisiminimus "Aukščiausioji Taryba - dienos ir naktys"
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media