2024 m. gegužes 29 d., Treciadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Žurnalistikos istorija

*print*

Archyvas :: Gražus ir prasmingas iškilaus Amerikos lietuvio, žymaus žurnalisto Edvardo Šulaičio jubiliejinis gimtadienis

2015-10-31
 
Edvardui Šulaičiui įteikta „Olimpinė žvaigždė“

Edvardui Šulaičiui įteikta „Olimpinė žvaigždė“

 

VU doc. dr. Remigijus Naužemys

                Ilgametis bei įvairiapusis JAV lietuvių  žurnalistas, populiarių knygų apie sportą autorius, didžiulis kūno kultūros ir sporto entuziastas bei propaguotojas, įvairių renginių organizatorius, sporto klubų įkūrėjas, vadovas bei mecenatas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino kavalierius ,bei kitų svarbių valstybinių organizacijų ir visuomeninių įstaigų įvertinimo regalijų savininkas,  JAV Lietuvių žurnalistų sąjungos prezidentas Edvardas Šulaitis š. m. spalio 15 d. artimų žmonių, gerų bičiulių, kolegų būryje  švenčia  savo 85-rių metų jubiliejinį gimtadienį.

                 Šia ne eiline proga  apie šio iškilaus JAV lietuvio, visuomenės veikėjo, žurnalisto virtuozo įvairaus laikmečio gyvenimo vingius   glaustai supažindiname ir Valstybės  laikraščio „Lietuvos Aido" skaitytojus bei kitus šios asmenybės talento bei jo profesinės veiklos gerbėjus.

                Edvardas Šulaitis gimė 1928 m. spalio 14 d. Kybartuose. Ten Jis pradėjo lankyti  pradžios mokyklą, vėliau mokėsi Kybartų gimnazijoje, bet ją baigti sutrukdė antrasis pasaulinis karas. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje šeimai pasitraukus į Vokietiją, 1947 m. baigė lietuvių Kaselio gimnaziją. Vokietijoje jis dirbo mokėsi, sportavo, save išbandė kaip sporto žinių  korespondentas per įvairias varžybas, žaidynes.

                1949 m. Edvardas su šeima persikėlė į Šiaurės Amerika ir apsigyveno Ilinojaus valstijoje,  Cicero miestelyje, šalia Čikagos. 1953-1955 m. tarnavo JAV kariuomenėje. Atlikęs privalomąją karinę tarnybą Čikagos universitetuose studijavo ekonomiką, sąskaitybą, prekybinę vadybą ir žurnalistiką. Baigęs mokslus aktyviai dalyvauja visuomeninėje, kultūrinėje, sportinėje Amerikos lietuvių veikloje. Aktyviai įsitraukia į žurnalistinį darbą ir pradeda dirbti leidžiamuose lietuvių laikraščiuose: „Vienybėje", „Drauge", Tėviškės žiburiuose", „Laisvojoje Lietuvoje", „Dirvoje", o vėliau, paskutiniame XX amžiaus dešimtmetyje Edvardo sumanumo ir profesionalumo dėka buvo įkurtas naujas „naujųjų" lietuvių laikraštis „Amerikos lietuvis", kuris iki šiolei yra labai informatyvus ir  populiarus.

                Edvardas buvo daugiatomės „Lietuvių" enciklopedijos (Bostonas) redkolegijos bendradarbiu, jis taip pat daugelį metų bendradarbiavo Lietuvos „Sporto" laikraštyje-buvo ne etatiniu  korespondentu Amerikoje. Edvardo straipsniai dažnai buvo spausdinami daugiau kaip dvidešimtyje JAV, Kanados, Argentinos, Australijos, Didžiosios Britanijos laikraščiuose ir žurnaluose.

                Edvardas Šulaitis yra didžiulis kūno kultūros ir sporto entuziastas, propaguotojas bei sumanus organizatorius. 1950 m. jis buvo Cicero lietuvių  sporto klubo „Tauras" vadovas, 1952 m. Čikagos lietuvių futbolo klubo „Lituanika" steigėjas, o vėliau ir šio klubo pirmininku bei sporto klubų „Neris" ir „Perkūnas" valdybos nariu.

                Edvardas ne tik profesionaliai ir produktyviai ištisus dešimtmečius daugelį metų triūsia žiniasklaidos dirvonuose, bet jis yra pripažintas ir aukštos klasės fotografu išspausdinęs per 6000 foto nuotraukų. Šis  pomėgis buvo ir išliko iki šiol kaipo  neatsiejama jo žurnalistinio darbo dalis.

                Edvardas Šulaitis yra didžiulis savo gimtosios šalies patriotas, puoselėdamas lietuvybę svetimame krašte - išeivijoje jis visais laikmečiais, visais būdais ir priemonėmis palaikė  glaudų ryšį su  tuomete Lietuva.

                Lietuviams laimėjus 1937 ir 1939 m. Europos krepšinio čempionatus, krepšinis tapo populiariausia sporto šaka  kaip Tėvynėje taip ir išeivijoje. Šeštąjį - aštuntąjį dešimtmetį  ŠALFAS (Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga) suorganizavo sėkmingas lietuvių rinktinės išvykas į Pietų Ameriką ir Australiją. Tai paskatino grupę entuziastų (tarp kurių buvo ir Edvardas Šulaitis) 1967 m. organizuoti krepšininkų išvyka į tuometę aneksuotą Lietuvą. Žymiausia dalimi E. Šulaičio organizuotumo ir sumanumo dėka buvo užmegzti glaudūs ryšiai su tuometėmis Lietuvos kultūrinėmis ir sporto organizacijomis, numatyta išvykos programa su kuo bus žaidžiama ir t. t.

                Tačiau rengiant šią išvyką, išeivijos dešiniosios politinės jėgos, bei jos orientuota visuomenės dalis pasisakiusi prieš, bet kokius kultūrinius ryšius su Tėvyne, savo spaudoje organizavo protesto balsus. Bet vis dėlto patriotiškai nusiteikusi entuziastingoji išeivijos  krepšinio komanda nepasidavė spaudimui ir nugalėjusi visas kliūtis išvyko į Lietuvą.

                Edvardas Šulaitis jau daugelį metų ypatingą dėmesį skiria gimtosios Sūduvos kraštotyrai, menui ir literatūrai. Edvardas nuo 2000 - jų metų yra Lietuvos Nepriklausomųjų Rašytojų Sąjungos mecenatas, kurio kasmetinės premijos įteikiamos vieno eilėraščio konkurso „Lygiadienio giesmė" laureatams, o taip pat ženkliausių poezijos, prozos ir kūrinių vaikams  autoriams. Jo dėka išugdyta apie 30 šios nominacijos vertų rašytojų. Didelę  materialinę paramą yra gavusi ir dešimttomio respublikinio poezijos almanacho „Ten sidabro vingy" leidyba.

                Už nuopelnus gimtai šaliai bei lietuvybės puoselėjimą lietuviškos žurnalistikos patriarchas Edvardas Šulaitis apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi, LTOK „Olimpine žvaigžde", LR prezidento padėkomis, Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento, bei Lietuvių kultūros tarybos medaliais ir kitomis įvertinimo regalijomis. Taip pat E. Šulaičio garbei  Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas Vladas Buragas 2008 m. parengė išleido solidų istorinio, enciklopedinio turinio leidinį „Lietuvybės riteris, sporto metraštininkas".

                Šis kuklus apibendrinantis straipsnis verčia mus susimąstyti ne tik apie tai, kiek gali nuveikti per savo gyvenimą eilinis kuklus žmogus, bet ir apie tai, kad  būna nemažai atvejų kai istorinių skersvėjų atplėštas nuo savo Tėvynės, net ir vienas žmogus nuoširdžiai ir nuosekliai dirbantis savo darbą sugeba pavirsti ištisu kultūros reiškniu ir svetimoje terpėje - svetimame krašte.

Kadangi šis straipsnis parengtas Edvardo 85 metų jubiliejinio gimtadienio išvakarėse, tad šia ypatinga proga linkime iškiliam jubiliatui stiprybės, kūrybinės sėkmės bei ilgų, sveikų ir laimingų gyvenimo metų.

Iš "Lietuvos aido" (2013. 10.11.)

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2015-10-31 13:36
 
 

Komentarai (1)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media