2022 m. gruodžio 6 d., Antradienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Sukaktys, jubiliejai

*print*

Archyvas

 

2021-05-192021–ieji – Vytauto Mačernio metai: POETO GYVENIMO IR KŪRYBOS PĖDSAKAIS (4)

V. Mačernis mokėsi Sedos progimnazijoje (Mažeikių r.). Tačiau paskui persikėlė į Telšius. Tad kaip jo eilėraštis pateko į Mažeikių gimnazijos laikraštėlį?

2021-05-13Važiuokite į Londoną atrasti Gudiją. P. Skorinos bibliotekai - 50 metų (3)

Na, taip, dabar norint atrasti Gudiją, nereikia vykti į Gudiją! Daugumai vakariečių bus lengviau nuvykti į Londoną, į garsiąją Francysko Skarynos (Pranciškaus Skorinos) išeivijos biblioteką (o kartu ir į muziejų). Čia visi norintys galės atrasti labai gausią gudų kultūrai, literatūrai ir kalbai skirtą knygų, periodinių leidinių ir archyvų kolekciją. Tai didžiausias gudų studijų centras Europoje, įkurtas po Antrojo pasaulinio karo. Šiemet gegužės 15 d. biblioteka švenčia 50 metų jubiliejų. Jos adresas: 37 Holden Road, London, N12 8HS

2021-05-12Kaziui Ėringiui 100 metų – Lietuvos laisvinimo veiklos liudijimai (2)

Nuo 2021 m. gegužės 11 d. iki birželio 18 d. LMA Vrublevskių bibliotekos T. Vrublevskio skaitykloje eksponuojama paroda, skirta garsiam mokslininkui ekologui, visuomenės veikėjui Kaziui Ėringiui „Mūru stokim už nepriklausomą Lietuvą“.

2021-05-06Algirdas Butkevičius: Gimtosios kalbos takais. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai  (1)

Baigiame skelbti kolegos biržiečio Algirdo Butkevičiaus straipsnį "Gimtosios kalbos takais", skirtą Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

2021-05-06Literatūrologui, rašytojui, leidėjui Viliui Gužauskiui – 70! Sveikiname! (16)

Gegužės 6 dieną žinomam kritikui, literatūrologui, rašytojui, leidėjui, geram spaudos bičiuliui Viliui Gužauskiui sukanka graži sukaktis – 70-metis.

2021-05-05Tame Sėlių krašte, kur Paulius Širvys niekada nebūdavo vienišas (2)

Toks šiltas leidinėlis. Skoningai apipavidalintas. Su Pauliaus Širvio stilizuotu portretu viršelyje. Per visus puslapius - girdėtos ir negirdėtos literatų pavardės. Tai Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojos Vaivos Vilkickienės parengtas ir redaguotas poezijos ir esė rinkinėlis „Skiriama Poetui. Pauliaus Širvio 100-osioms gimimo metinėms“.

2021-05-01Algirdas Butkevičius: Gimtosios kalbos takais. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai  (1)

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skelbiame mūsų kolegos biržiečio Algirdo Butkevičiaus straipsnį "Gimtosios kalbos takais".

2021-04-20Paroda, pristatanti vieną būsimo Knygos muziejaus eksponatą

Šiais metais sukako 350 metų, kai 1671 m. pavasarį, kovo 8 dieną Vilniaus senamiesčiu nuo Šv. Dvasios dominikonų bažnyčios nuvilnijo įspūdinga procesija, iškilmingai įvesdinanti Saldžiausiojo Marijos Vardo arkibroliją į Vilniaus katedrą.

2021-04-12Paroda palaimintojo Jurgio Matulaičio gimimo sukakčiai pažymėti

2021 metų balandžio 13 d. sukanka 150 metų, kai, popiežiaus Jono Pauliaus II žodžiais tariant, Bažnyčia ir lietuvių tauta sulaukė ypatingos dovanos ‒ gimė būsimasis palaimintasis Jurgis Matulaitis. Šiai gimimo sukakčiai pažymėti LMA Vrublevskių bibliotekos virtualių parodų portale paskelbta nauja paroda „Blogį įveik gerumu“: palaimintajam Jurgiui Matulaičiui – 150.

2021-04-12K. Donelaičio draugijos 100-mečio paminėjimas Klaipėdoje ir visoje Lietuvoje

Maloniai primenu, kad Donelaičio draugija 1921.09.13 buvo įkurta Klaipėdoje siekiant sustiprinti krašto lietuviškos tapatybės, kultūros ir švietimo aplinką, ruošti dirvą susijungimui su Lietuva – jis sėkmingai įvyko 1923 m. Mūsų draugija atkurta Vilniuje, 1992.03.14. Kviečiu Mažosios Lietuvos reikalų tarybos, Vydūno draugijos ir kitų Mažąja Lietuvą suprantančių organizacijų vadovus ir narius, o taip pat aktyvius visuomenininkus bendradarbiauti paminint Kristijono Donelaičio draugijos įkūrimo Klaipėdoje 100-metį.

2021-04-02Monsinjoras Vincentas Dargis - kunigas, literatas, vertėjas, lietuvybės žadintojas

Neseniai mes paminėjome kunigo, literato, vertėjo, aktyvaus lietuvybės žadintojo Vincento Dargio 150-asias gimimo metines.

2021-03-27Žurnalisto nurašyti negalima. Mūsų kolegai Kazimierui Pūrui - 95! Sveikiname! (10)

Aną dieną paskambinau Kazimierui Pūrui, klausiu: kaip gyveni, Kazimierai, niekur nebesirodai, nebeateini į pasvaliečių, žurnalistų senjorų susitikimus... Išgirdau minorišką, liūdnoką atsakymą; et, aš jau nurašytas, kur čia besirodysi... Ne, Kazimierai, žurnalisto nurašyti negalima, juk tau rytoj, kovo 28 dieną, sukaks tik 95-eri! Juk tokius pėdsakus palikai, tiek prirašei knygų, knygelių, tiek vertimų palikai iš rusų, anglų kalbų...

2021-03-24Mūsų kolegai, vienam žinomiausiam Lietuvos enciklopedininkui Antanui Račiui – tik 85! (10)

Kovo 25 dieną mūsų kolega, aktyvus LŽS Senjorų klubo narys, žinomas enciklopedininkas ir vertėjas Antanas Račis pažymi gražią sukaktį – 85-metį. Sveikiname!

2021-03-22Nijolė Blaževičiūtė: kiekvienas eilėraštis, mintis, net judesys – poezija

Šiemet sukanka 10 metu, kai išėjo žurnalistė, poetė Nijolė Blaževičiūtė. Palikusi daug publikacijų laikraščiuose "Dialogas", "Gimtasis kraštas", žurnale "Apžvalga", kitur. Palikusi ir nemažą pluoštą eilėraščių. Pagal jos tekstus kompozitoriai A. Lapinskas, A. Raudonikis, V. Bagdonas sukūrė dainų. Ji buvo aktyvi LŽS ir E. Pliaterytės atminimo draugijos narė. Liudo Gustainio recenziją mums atsiuntė Nijolės sesuo Gražina, dabar besirūpinanti sesers literatūriniu palikimu.

2021-03-10Jonas Stašaitis: tremtinys, pogrindinės katalikiškos literatūros daugintojas

Sukako 100 metų, kai Patolupio k., Šimkaičių vlsč., Raseinių aps. gimė Jonas Stašaitis. 1967–1973 metais J. Stašaitis ir jo bendradarbiai atspausdino apie 50–60 tūkst. maldaknygių „Jėzus ir Aš“ ir „Aukštyn širdis“ su katekizmo priedu vaikams, 4000 maldaknygių „Marija, gelbėk mus“ suaugusiems. Paprašytas kun. Sigito Tamkevičiaus, J. Stašaitis atspausdino ne mažiau kaip 500 „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 6-ojo numerio egzempliorių, parašė populiarią „Katalikiškąją pedagogiką“ bei atsiminimus „Lietuvos saleziečiai. Vytėnai ir kun. Antanas Skeltys“.

2021-03-10Paroda kunigo, redaktoriaus Vaclovo Aliulio 100-osioms gimimo metinėms

LMA Vrublevskių bibliotekos virtualiųjų pasakojimų puslapyje – nauja paroda, skirta Šventojo Rašto žinovo, redaktoriaus, liturginių tekstų vertėjo, leidėjo, Pogrindžio moterų vienuolių teologijos ir katechetikos kursų organizatoriaus ir dėstytojo, Pogrindžio kunigų seminarijos dėstytojo, teologijos licenciato, kunigo VACLOVO ALIULIO 100-ųjų gimimo metinių jubiliejaus proga.

2021-03-09Atveriamas Seimo Didysis kiemas: lauko paroda „PRISIEKĘ NESITRAUKTI: Lietuvos laikysena 1991 m. sovietų agresijos akivaizdoje“

Prasidedant Seimo pavasario sesijai nuo 2021 m. kovo 10 d. sostinės gyventojams ir svečiams atveriamas Seimo Didysis kiemas (įėjimas nuo Gedimino pr. pusės), kur įrengta lauko paroda „PRISIEKĘ NESITRAUKTI: Lietuvos laikysena 1991 m. sovietų agresijos akivaizdoje“.
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media