2024 m. balandžio 23 d., Antradienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Sukaktys, jubiliejai

*print*

Archyvas

 

2014-09-19Susitikimas su žurnalistikos istoriku ir teoretiku docentu Broniumi Raguočiu 85-mečio proga

Rugsėjo 23 dieną (antradienį)11.30 val. VU KF Žurnalistikos instituto „Vilniaus balso“ salėje (Maironio g. 7, Vilnius) vyks susitikimas su žurnalistikos istoriku ir teoretiku docentu Broniumi Raguočiu 85-mečio proga. Organizatoriai maloniai prašo dalyvavimą patvirtinti el. paštu info@kf.vu.lt arba tel. 8686 85 452.

2014-09-12Vakaras, skirtas rašytojo Leonido Jacinevičiaus 70-osioms gimimo metinėms

Rugsėjo 19 d. 17 val. Rašytojų klube /K. Sirvydo g. 6, Vilnius/ įvyks vakaras, skirtas rašytojo Leonido Jacinevičiaus 70-osioms gimimo metinėms. Vakare dalyvaus literatūrologė, habil. dr. Jūratė Sprindytė, rašytojai Algimantas Bučys, Romas Gudaitis, Saulius Šaltenis, Rimantas Šavelis. Leonido Jacinevičiaus kūrinių ištraukas skaitys aktorius Algimantas Butvilas. Vakarą ves Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas A. Jonynas.

2014-09-09“Gimtajam Rokiškiui” 70 metų. Sukakties proga linkėjimai „Gimtajam Rokiškiui“ (1)

“Gimtajam Rokiškiui” 70 metų. Sukakties proga linkėjimai „Gimtajam Rokiškiui“.

2014-09-09“Gimtajam Rokiškiui” 70 metų: Visų mūsų šventė tebūnie startas ateities darbams (1)

Mielieji, gerbiamieji mūsų skaitytojai, šiandien rankose jūs laikote 100-ąjį šių metų „Gimtojo Rokiškio“ numerį. Dėl kažkada įveltos klaidos, deja, negalime pasakyti, kurį rajoninio laikraščio numerį išleidome. Manome, šis skaičius artėja prie dešimties tūkstančių. Tai per 70 redakcijos metų sukurtas, sukauptas ir su Jumis pasidalintas turtas.

2014-09-04Laikraščiui "Gimtasis Rokiškis" - 70 metų!

Rokiškio krašto muziejuje (Tyzenhauzų al. 5, Rokiškis) rugsėjo 5 dieną 16 val. prasidės laikraščio "Gimtasis Rokiškis" 70-mečio šventė.

2014-09-03Sauliaus Paukščio 50-mečiui - paroda/instaliacija DARBO KABINETAS

Paroda skirta autoriaus 50-mečiui. Vilniaus fotografijos galerija, Stiklių g. 4 (įėjimas iš Didžiosios g. 19) Vilnius. Darbo erdvės imitacija, sukoncentruojant kurybinių minčių variacijas ir netikėtas fantazijas, atsirandančias susikaupimo ir įtempto darbo procese. Savotiškų nukrypimų nuo "normos" filtras, kuris, lyg aukso ieskotojo sietas - išgrynina originaliius, spontaniškus ir nuoširdžius - neplanuotus ir nesuvaidintus grynuolius - vaizdinius ir emocinius.

2014-09-01Mažosios Lietuvos fenomenas ir Donelaitis. Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms (2)

Lietuvoje, Karaliaučiaus krašte (Kaliningrado srityje), gal ir kitose šalyse vyksta iškilmingi minėjimai, Donelaitianos šventės, skirtos lietuvių grožinės literatūros klasiko ir kunigo Kristijono Donelaičio jubiliejui. Žydams švenčiausioji vieta yra Jeruzalė, arabams – Meka, mums, lietuviams, – Donelaičio žemė, ne tik Tolminkiemis, bet ir visa Mažoji Lietuva.

2014-08-14Baltarusijos „Lietuvių godos“: 20 metų su lietuviška žinia

Minime dar vieną sukaktį – sukako 20 metų, kai eina vienintelis Gudijos lietuviams skirtas mėnesinis laikraštis „Lietuvių godos“. Nors sukaktis kukli ir nusileidžia solidiems šių metų jubiliejams, ji verta mūsų dėmesio. Jau 19,5 metų prie laikraščio vairo stovinti jo vyr. redaktorė Marija Šaknienė, su šiluma ir meile pasakojanti apie laikraščio nueitą kelią ir savo skaitytojus, neslepia, jog jei ne išeivijos lietuvių, ypač Lietuvių katalikų religinės šalpos fondo JAV, parama, kažin ar „Lietuvių godos“ būtų sulaukusios šios dienos.

2014-07-25Ugdant spaudos fotografus. Fotografijos istorikui, pedagogui Virgilijui Juodakiui 80 (4)

Susirinkę į sostinės rotušę Vilniaus universiteto pedagogai ir buvę žurnalistikos studentai gražiai paminėjo savo kolegos ir mokytojo Virgilijaus Juodakio 80 metų gimtadienį. Pats jubilijatas į šventę atėjo guvus, geros nuotaikos. Nors iš prigimtiems būdamas kuklus ir nemėgdamas oficialių kalbų, jis šį renginį priėmė kaip pareigą palaikyti tradiciją, įvertinti nueitą kelią.

2014-07-2525 metų sukakties proga „Baltijos kelias“ atgims iš naujo

Virtualioje erdvėje ketvirtadienį prasidėjo interaktyvus projektas, kuris kviečia vėl susiburti tuos, kurie susikibę už rankų stovėjo „Baltijos kelyje“ prieš 25 metus. Nors prisiminimai apie „Baltijos kelią“ gyvi kiekviename iš mūsų, dabar galime juos išgyventi dar kartą. Iniciatyvos paskyroje Facebook.com/BaltijosKelias įkurta skaitmeninė archyvinių nuotraukų galerija, kurioje kiekvienas galės ne tik atgaivinti prisiminimus, bet ir pasidalinti jais – atsiųsti turimų nuotraukų iš „Baltijos kelio“. Visi paskyros lankytojai kviečiami ieškoti pažįstamų veidų – savo, artimųjų, draugų ar pažįstamų, žymėti juos, komentuoti, dalintis nuotraukomis ir prisiminimais.

2014-07-21Poetui, redaktoriui, spaudos darbuotojui Alfonsui Nykai-Niliūnui – 95-eri  (3)

Manau, kad retas, kuriam į rankas patenka Alfonso Nykos - Niliūno eilėraščių knygos, lieka abejingas. Gal būt tokių ir iš viso nėra. Ilgai Lietuvoje apie jį buvo mažai žinoma, nedaug kalbama. Nes jo poetinis talentas atsivėrė jau jam esant išeivijoje, užjūriuose. O sovietinei valdžiai tokie žmonės buvo nepriimtini, jų veikla, net kultūrinė, buvo ignoruojama.

2014-07-18Poeto Jono Aisčio jubiliejui – virtuali paroda

Minint poeto, eseisto Jono Aisčio (1904–1973) 110-ąsias gimimo metines, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą. Lankytojai kviečiami susipažinti su poeto gyvenimo ir darbų apžvalga, kūriniais garso ir muzikos įrašuose, literatūra apie asmenį ir jo atminimo įamžinimą gimtinėje. Taip pat – išgirsti J. Aistį, skaitantį savo eiles, bei pasiklausyti žinomų aktorių skaitomų jo eilėraščių.

2014-07-03Alfonso Čepausko mitologinės istorinės interpretacijos

Liepos 8 dieną, 17 val. LDS “Arkos” galerijoje (Aušros vartų g. 7, Vilniuje) įvyks Alfonso Čepausko grafikos ir skupltūros jubiliejinės parodos “Istorinės interpretacijos” atidarymas. Alfonso Čepausko kūryba daugiaplanė ir universali. Jo meninių idėjų lauke ekslibrisas, estampas, asambliažas, skulptūra, koliažas. Kelionėse nusipiešti architektūros, keliautojų, poilsiautojų, prašytojų eskizai, tapybos etiudai, tartum mažos poetinės miniatiūros, pasakoja gyvenimiškas istorijas.

2014-06-20Žurnalistui Laimonui Tapinui įteiktas aukščiausias Kultūros ministerijos apdovanojimas

2014 m. birželio 19 d. Kultūros ministerijoje žurnalistui, publicistui, visuomenės veikėjui Laimonui Tapinui įteiktas Kultūros ministerijos Garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“. Aukščiausias Kultūros ministerijos apdovanojimas Laimonui Tapinui skirtas už Lietuvos kultūrai įžiebtas idėjas ir iniciatyvas, inspiruojančias bendruomenę pozityviai veiklai, asmeninę poziciją ir atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką.

2014-06-17Kelias, kuriame nevalia sustoti.“Tėviškės gamtos” 25-čio proga (6)

Prieš sėsdamas rašyti trumpą žodį skaitytojui, pavarčiau „Tėviškės gamtos“ komplektus, peržiūrėjau su šiuo leidiniu susijusią filmuotą medžiagą ir likau giliai sujaudintas visų mūsų – redakcijos, bendraautorių ir skaitytojų – per dvidešimt penkerius metus atliktų darbų turiniu, kryptingumu ir ištikimybe Lietuvos gam¬tai, tikrosioms žmonijos dvasinėms vertybėms.

2014-06-13Vienas iš mokslo populiarinino pradininkų Lietuvoje. Žurnalui „Mokslas ir technika“ – 55-eri! Sveikiname! (6)

Lietuvos mokslų akademijoje vykusiame išplėstiniame žurnalo „Mokslas ir technika“ redkolegijos posėdyje buvo prasmingai paminėta seniausio mokslo ir technikos žurnalo Lietuvoje leidybos sukaktis. Į jubiliejinį renginį susirinko gausus būrys mokslininkų, žurnalistų, kitų specialistų, kurie bendradarbiauja su šiuo žurnalu. Įžanginį žodį pristatant žurnalą „Mokslas ir technika“ tarė šį žurnalą leidžiančios UAB "Mokslas ir technika" direktorė Regina Matonienė. Apie žurnalo darbus ir uždavinius kalbėjo žurnalo vyriausioji redaktorė Audronė Šimaitytė–Rimkevičienė.

2014-06-06Gyvenimas atiduotas žurnalistikai, kūrybai. Laimonui Tapinui - 70! Sveikiname!

Birželio 6 dieną žinomam Lietuvos žurnalistui, rašytojui, vertėjui, kino istorikui ir kritikui Laimonui Tapinui sukanka 70 metų.
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media