2024 m. balandžio 22 d., Pirmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas

 

2014-02-11Kultūros ministerija skelbia Knygos meno konkurso  (1)

Kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos dailininkų sąjunga ir Vilniaus dailės akademija, kasmet organizuoja Knygos meno konkursą. Šio konkurso tikslas - išrinkti geriausias, meninio apipavidalinimo ir poligrafinio atlikimo požiūriu, praėjusiais kalendoriniais metais Lietuvos leidyklų išleistas knygas, skatinti knygų dailininkus, leidėjus ir poligrafijos specialistus puoselėti Lietuvos knygos meną ir knygos kultūrą. Šiais metais konkursui pateiktos 86 knygos.

2014-02-09Kultūros ministras Šarūnas Birutis dėkoja už pilietines iniciatyvas ir skatina jų aktyvumą

„Dėkojame Jums už Dainuojančios revoliucijos tradicijų tąsą, už pilietines iniciatyvas, kultūros priemonėmis kovojant už demokratiją ir žmogaus teises. Tokiomis iniciatyvomis Jūs skatinate didžiuotis Lietuva ir pagerbiate kovą už Laisvę bei Nepriklausomybę“, - taip kultūros ministras Šarūnas Birutis padėkojo į Kultūros ministeriją atvykusiems renginių, skirtų Ukrainai palaikyti, iniciatoriams - muzikos prodiuseriui Vaidui Stackevičiui, kūrybinio sambūrio „Skylė“ lyderiui Rokui Radzevičiui ir žinomam žurnalistui Vytautui Bruveriui.

2014-02-07Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas - 2014 m. Kultūros ir šviečiamųjų projektų konkurso rezultatai

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas pasklebė 2014 m. Kultūros ir šviečiamųjų projektų konkurso rezultatus

2014-01-31Padėka žurnalistui Juozui Stasinui (2)

Šilalės kraštietis, laikraščio "Tėviškės gamta" redaktorius Juozas Stasinas rajono savivaldybei padovanojo vaikiškų spalvinimo, pasakų, eilėraščių knygelių: "Du gaideliai", "Žvėrių paradas", "Ripas Van Vinklis, Vytės Nemunėlio "Purienos". Knygos išdalintos Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupei bei mokiniams, dažniausiai besilankantiems mokyklos bibliotekoje, Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupei, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos mokiniams, Šilalės lopšelio-darželio "Žiogelis" vaikučiams, Pajūrio vaikų globos namams, Pajūrio seniūnijos rizikos grupės šeimų vaikams.

2014-01-30Kompensacinis atlyginimas už kūrinių kopijavimą asmeniniais tikslais padidėjo dešimtis kartų

Sausio 29 d., Kultūros ministerijoje pristatytas teisinis ir ekonominis tyrimas apie kompensacinio atlyginimo už kūrinių kopijavimą asmeniniais tikslais situaciją Lietuvoje. Už kompensacinio atlyginimo surinkimą atsakinga kolektyvinio administravimo asociacija AGATA informavo, kad už 2012 m. surinkta kompensacinio atlyginimo suma išaugo iki 7,8 ml. litų, o už 2013 metus preliminariais duomenimis pagal išrašytas sąskaitas sieks 11 mln. Lt. 2011 m., galiojant senai įstatymo redakcijai, surinkto kompensacinio atlyginimo suma buvo 230 tūkst. Lt.

2014-01-29ERK pirmininkas Gediminas Kirkilas padėkojo žiniasklaidai už Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai nušvietimą

Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas padėkojo šalies nacionalinės ir regioninės spausdintinės žiniasklaidos priemonėms, išsamiausiai informavusioms apie Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos (ES) Tarybai, taip pat jų redakcijų vadovams ir žurnalistams. „Kaip vienas iš Seimo vadovų, atsakingų už pirmininkavimą ES Tarybai, pabrėžiu neabejotiną Jūsų įnašą į sėkmingą pirmininkavimą ir perduodu nuoširdžią padėką laikraščio redakcijos darbščiosioms žinių bitėms: žurnalistams, korespondentams, redaktoriams bei leidėjams“, – rašoma G. Kirkilo padėkoje.

2014-01-21Skelbiamas konkursas EEE finansinio mechanizmo programos „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“ dvišalio fondo veikloms finansuoti

Kultūros ministerija kviečia teikti paraiškas EEE finansinio mechanizmo programos „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“ dvišalio fondo priemonės „a“ finansavimui gauti. Ši priemonė remia veiklas, skirtas projektų partnerių iš Norvegijos, Islandijos ir (arba) Lichtenšteino paieškai, siekiant įgyvendinti bendrus programos „Europos kultūros paveldo kultūros ir menų įvairovės skatinimas“ projektus.

2014-01-14"Muzikos barų" žurnalo rubrikai "Dūdų kampas" sukako 15 metų! Kviečiame į koncertą

"Muzikos barų" žurnalo rubrikos "Dūdų kampas" sukako 15 metų! Jos įkūrėjas ir redaktorius Gerimantas Statinis. Šiemet "Dūdų kampas" buvo nominuotas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos premijai. Minint 15 metų sukaktį nutarta suburti visos Lietuvos pūtikus į „Dūdų kampą“ ir 2014 m. sausio 17 dieną 12–14 val. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje (T. Kosciuškos g. 13, Vilnius), Didžiojoje salėje surengti konferenciją – seminarą: „Lietuvos pučiamųjų kultūra šiuolaikinių komunikacijų diskurse – sklaida ir jos reikšmė“. O 18 val. Didžiojoje salėje koncertuos įvairūs orkestrai.

2014-01-13Valstybės teikiamos dalinės finansinės paramos kultūriniams ir šviečiamiesiems projektams pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui pateiktas paraiškas (2014 metų konkurso II etapas)

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo Taryba skelbia kultūrinių ir šviečiamųjų spaudos, radijo ir televizijos, interneto žiniasklaidos projektų, kuriems per Fondą gali būti suteikta valstybės dalinė finansinė parama 2014 m. konkurso II etapą.

2014-01-13Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas skelbia radijo ir televizijos kultūros ir šviečiamųjų projektų konkursą, kuriame bus paskirstytos iš mokesčio už transliavimo ir retransliavimo licencijas

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas skelbia radijo ir televizijos kultūros ir šviečiamųjų projektų konkursą, kuriame bus paskirstytos iš mokesčio už transliavimo ir retransliavimo licencijas gautos lėšos. Konkurse dalyvauti gali tik sumokėję licencinį mokestį viešosios informacijos rengėjai ir/arba prodiuserinės kompanijos, pateikusios bendradarbiavimo sutartį su transliuotoju, kuris sumokėjęs licencinį mokestį už 2013 metus. Paraiškos priimamos iki 2014 m. vasario mėn. 5 d. įskaitytinai

2014-01-11Įvyko LATGA tarybos posėdis

Gruodyje įvykusiame LATGA Tarybos posėdyje buvo patvirtinta darbuotojų skatinimo tvarka, buvo patvirtinta ir kūrybinės veiklos programos tvarka. Taryba skirstė Socialinio-kultūrinio fondo lėšas ir nutarė remti šiuos projektus:

2014-01-10Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinė parama kultūros sričiai

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, planuodama 2014-2020 m. ES struktūrinių lėšų paskirstymą kultūros sričiai, atlieka investicijų poreikio analizę, kad būtų nustatytas potencialių kultūros sektoriaus pareiškėjų pasirengimas sėkmingai įgyvendinti investicinius projektus.Užpildytus kultūros paveldo investicinio projekto aprašymus prašome siųsti iki 2014-01-31 šiuo el. paštu: apklausa.paveldas@lrkm.lt, o kultūros infrastruktūros investicinio projekto aprašymus prašome siųsti iki 2014-01-31 šiuo el. paštu: apklausa.infrastruktura@lrkm.lt.

2014-01-102013 metų perkamiausių knygų sąrašuose puikuojasi lietuvių autoriai, yra ir žurnalistų knygų

„Galime pasidžiaugti, kad praeitų metų perkamiausiųjų knygų sąrašuose tikrai nemenką dalį užimą lietuvių autorių kūryba. Daugelis jų ilgą laiką populiariausiųjų pozicijas išlaikė visus metus, tarp jų Alvydas Šlepikas, Kristina Sabaliauskaitė bei Andrius Tapinas", - teigė knygynų tinklo „VAGA" pardavimų ir rinkodaros vadovė Asta Mikelionytė - Čechovskienė.

2014-01-09Aktuali naujiena Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos nariams: Valstybės stipendijas meno kūrėjams svarstys, vertins, skirs Lietuvos kultūros taryba

Aktuali naujiena Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos nariams: LR Vyriausybė sausio 8 dienos posėdyje pritarė Kultūros ministerijos teiktam nutarimo „Dėl valstybės stipendijų meno kūrėjams“ projektui. Nutarimo tikslas – perduoti Lietuvos kultūros tarybai valstybės stipendijų meno kūrėjams svarstymo, vertinimo, skyrimo ir atsiskaitymo už jas funkcijas.

2013-12-27Teismas atmetė „PBK“ atstovo Lietuvoje prašymą

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė BMA LT – programos „PBK Lithuania“ atstovo Lietuvoje prašymą laikinai sustabdyti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos spalio 9 d. priimtą sprendimą (Nr. KS-168) „Dėl programų iš ne Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir kitų Europos Tarybos Konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių, sudarančių televizijos programą „PBK Lithuania“ laikino retransliavimo sustabdymo“, kol bus įvertintas šio sprendimo pagrįstumas.

2013-12-26Profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijų konkursas. Gal žurnalistai turi pasiūlymų?  (1)

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija skelbia konkursą profesionalaus teatro meno kūrėjų darbų premijoms, kuriomis siekiama skatinti profesionalaus teatro meno kūrėjų profesinę veiklą, įvertinant geriausius 2013 metų profesionalaus teatro meno kūrėjų pasiekimus ir darbus. Pasiūlymai Kultūros ministerijai pateikiami ne vėliau kaip iki 2014 metų sausio 7 d.

2013-12-24Seimas priėmė bibliotekų veiklą išplečiančias įstatymo pataisas

Seimas plenariniame posėdyje priėmė Bibliotekų įstatymo pataisas, kuriomis nutarta išplėsti bibliotekų veiklą, keisti bibliotekų vadovų skyrimo tvarką. Priimtais įstatymo pakeitimais įtvirtinama, kad bibliotekos turės teikti tokias modernias paslaugas kaip kultūros paveldo skaitmeninimas, viešos interneto prieigos teikimas, skaitymo skatinimo, gyventojų informacinio raštingumo ugdymas bei kitų neformaliojo švietimo paslaugų teikimas.
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media