2020 m. rugpjucio 8 d., Šeštadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Užsienio naujienos

*print*

Archyvas :: „Draugui – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę“

2009-10-12
 

Edvardas Šulaitis

 

Taip vadinasi Vilniuje išleista didelė ir sunki (524 psl.)  knyga, kuri vadinasi „Draugui – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę“. Ji skirta seniausio ir be pertraukos leidžiamo lietuviško laikraščio „Draugas“ šimtmečiui. Ši sukaktis dabar Čikagoje leidžiamam leidiniui suėjo neseniai – liepos 12 dieną.

 

Leidinio sudarytoja ir iniciatorė – Marija Remienė, o jo redaktorė – Vilniuje gyvenanti žurnalistė, du pusmečius dirbusi „Draugo“ redakcijoje ir gerai pažįstanti šį dienraštį bei jo bendradarbius Audronė V. Škiudaitė. Pirmoji jų ilgus metus Čikagos apylinkėse gyvenanti moteris, jau tris dešimtmečius įvairiai talkinanti šiam laikraščiui.

 

Knygos leidėjais pasirašo Čikagoje veikianti Lietuvių katalikų spaudos draugija („Draugą“ leidžianti įstaiga) ir UAB „Baltijos kopija“ (spaustuvė).

 

Įvairių straipsnių rinkinys 

Į šią istorinio pobūdžio knygą sudėta ne viena dešimtis atskirų straipsnių, atspindinčių skirtingus šio laikraščio (nesakau dienraščio, nes „Draugas“ kurį laiką buvo savaitraštis) periodus. Gana daug medžiagos paimta iš įvairių leidinių, išleistų prieš daugelį metų. Tokios medžiagos, beje, šioje knygoje užtinkame daugiausiai. Daug yra laikraščio istoriją bei su juo susijusių asmenų apibendrinančių straipsnių, kuriuos paruošė knygos redaktorė Audronė V. Škiudaitė. Jos pavardę knygos turinyje randame dažniausiai.

 

Knyga padalyta į šiuos skyrius: „Draugo“ laikraščio istorijos apybraiža“, „Marijonų vienuolija”, “Vyriausieji „Draugo“ redaktoriai“, „Draugo“ redaktoriai“, „Draugas“ ir kultūra“, „Lietuvių Katalikų Spaudos draugija – dienraščio leidėja“, „Draugo“ fondas“, „Laikas ir žmonės“. Knygos pabaigoje – pavardžių rodyklė, „Draugo“ fondo garbės aukotojų (paaukojusių tūkstantinę ar daugiau) sąrašas ir šios sukaktuvinės knygos leidybos rėmėjai.

 

Daugiausia vietos skirta Leonardui Šimučiui 

Leidinyje daugiausia vietos skirta jo buvusiam vyr. redaktoriui L. Šimučiui (1892–1975). Jis buvo ne tik „Draugo“ redaktorius, bet ir įvairių organizacijų veikėjas, tad apie jo darbus išleista nemažai leidinių bei parašyta daug straipsnių. Todėl tokios medžiagos apie jį rasti nebuvo sunku.

 

Nemažai vietos skirta redaktoriams – kunigui (vėliau prelatui) Juozui Prunskiui, Kaziui Bradūnui, Aloyzui Baronui. Gana daug redakcijos narių nesusilaukia jokio dėmesio, jų tik pavardės paminimos.

 

Galbūt įdomiausi yra straipsniai, kurie parašyti buvusių redaktorių ar kitų laikraščio darbuotojų specialiai šiai knygai. Tai daugiausia vėlesnio laikotarpio prisiminimai, kurių autoriai dar yra gyvi. Gaila, kad jų čia nėra daug ir jų apžvalgos nėra išsamios. Tačiau tai vis dėlto brangi istorinė medžiaga tiems, kurie rašys mokslinius darbus apie šį leidinį – tam tikrą unikumą išeivijos lietuvių raštijoje.

 

Reikia pripažinti, jog „Draugas“, panašiai kaip ir kita Amerikoje ėjusi lietuviška spauda (nežiūrint to, kokios pakraipos ji buvo), kartu yra ir šio krašto lietuvių veidrodis, atspindėjęs tų laikų tautiečių gyvenimą, darbus, nuotaikas. Šiuo atžvilgiu jis išlieka ne tik kaip istorinė, bet ir kaip kultūrinė vertybė. „Draugas“, būdamas didžiausios išeivijos grupės – katalikiškosios visuomenės nuotaikų atskleidėjas, nusipelno ypatingo dėmesio.

Žinoma, išleisti tokią knygą, kuri visokeriopai atspindėtų šimto metų lietuviško gyvenimo Amerikoje nuotaikas, buvo neįmanoma. Tai pripažino ir patys leidėjai, kurie savo žodyje sako: „Kai šios knygos rengėjai po dvejų metų bandė įvertinti savo darbo vaisius, deja, turėjo pripažinti, kad tai tik apmatai, gairės būsimiems darbams, tyrinėjimams. Šimtas metinių laikraščio aplankų, kurių visas komplektas tikriausiai tėra tik pačioje „Draugo“ redakcijoje, laukia istorikų, tyrinėtojų dėmesio“.

 

Negalvojame, kad tokių tyrinėtojų atsiras Amerikoje tarp vietinių istorikų (jų čia, deja, galima sakyti, net neturime). Bet reikia manyti, jog tuo susidomės Lietuvos istorikai, kuriems būtų gera proga čia pasireikšti.

 

Beje, reikia pažymėti, kad knyga yra gausiai iliustruota, tik gaila, jog ne visos nuotraukos reikšmingos.

 

Šis Vilniuje išspausdintas leidinys jau spėjo atkeliauti Čikagon ir yra pardavinėjamas „Draugo“ redakcijoje (4545 W. 63 Street, Chicago, IL 60629). Jis kainuoja 45 dol. plius 4.61 dol. Illinois valstijos mokesčių. Knygą galima užsisakyti ir paštu, bet reikia pridėti persiuntimui 5 dol.

 

Šio leidinio oficialus pristatymas-sutiktuvės yra rengiamos sekmadienį, rugsėjo 20 d., 12.30 val. Lietuvių dailės muziejuje Pasaulio lietuvių centre Lemonte.

 

"Amerikos lietuvis"

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2009-10-12 11:03
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media