2024 m. vasario 29 d., Ketvirtadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Redaktoriaus žodis

*print*

Archyvas :: Senjorai žurnalistai – už Vilniaus metro

2015-05-09
 
Piliečių asociacijos

Piliečių asociacijos

 

Vytautas Žeimantas

Susirinkimas prasidėjo... autobuse

Šį kartą LŽS Senjorų klubo tradicinis susirinkimas įvyko ne visai tradiciškai. Prasidėjo jis kaip įprasta - pirmąjį mėnesio trečiadienį 11 valandą, tačiau ne įprastoje Aktorių namų salėje, o.... autobuse, kurį mums suteikė Piliečių asociacijos "Metro sąjūdis" pirmininkas Juozas Zykus.

"Ar norite jus daugiau sužinoti apie būsimą Vilniaus metro?" - neseniai paklausė Juozas Zykus. Mes pasakėme, kad - taip, norime. Todėl ir buvome pakviesti pasisvečiuoti Savanorių gatvėje 174A name įsikūrusioje Piliečių asociacijos "Metro sąjūdis" būstinėje.

Nors mūsų susirinkimas vyko neįprastoje vietoje, tačiau prasidėjo kaip įprasta. Klubo pirmininkas Stanislovas Pleskus ir pirmininko pirmasis pavaduotojas Alfonsas Kairys nuoširžiai pasveikino kolegas, gimusius gegužės mėnesį. O jų susidarė net per dvi dešimtis.

Romualdui Čėsnai - 75- eri

Ypatingai buvo atžymėtas ir kolegos Romualdo Čėsnos 75- metis. Jubiliatui buvo įteiktas Padėkos raštas, pasirašytas LŽS pirmininko Dainiaus Radzevičiaus.

Kolega Romualdas gimė 1940 metais Kaune. Pirmuosius žingsnius žurnalistikoje jis žengė "Kauno tiesoje", vėliau dirbo "Valstiečių laikraštyje". Tačiau didžiausią duoklę žurnalistikai jis atidavė dirbdamas Telegramų agentūroje ELTA. Ten jis išdirbo net 25 metus. 1987 metais jam buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio žurnalisto garbės vardas.

Ypač jo talentas atskleidė prasidėjus Atgimimui. Lemtingomis 1990 -ųjų metų kovo dienomis jis buvo paskirtas dirbti ELTOS spec. korespondentu LR Aukščiausioje Taryboje - Atkuriamajame Seime. Čia ketverius metus jis buvo betarpiškas istorinių įvykių dalyvis ir nušvietėjas. Aprašė pirmuosius žingsnius į Nepriklausomybę, aukščiausiojo lygio užsienio valstybių vadovų vizitus į Lietuvą, lydėdavo Lietuvos vadovus į aukščiausiojo lygio vizitus Maskvoje, Budapešte, Prahoje, Briuselyje, kitur.

Juozas Zykus - metro entuziastas

Atidavę pagarbą jubiliatui, atsidavėme šeimininko Juozo Zykaus globai. Ir neapsirikome. Įvyko labai įdomus pokalbis apie galimybę statyti Vilniuje metro.

Juozas Zykus pasakojo įdomiai, užsidegęs, aiškiai matėsi, kad jis yra didelis metro statybos šalininkas. Jis kalbėjo drąsiai ir argumentuotai, nebijodamas paskelbti ir metro priešininkų argumentus, kurius, beje, iš karto sėkmingai "sumaldavo į miltus".

Pasak jo, metro sąjūdis - užgimė kaip pilietinė iniciatyva išspręsti didžiausią Lietuvos sostinės problemą - susisiekimo problemą. Šiuo metu piliečių asociacija „Metro sąjūdis", vienija apie 6000 narių, remiančių metro diegimo Vilniaus mieste idėją.

Suburtas specialistų „Metro forumas" kartu su Lietuvos statybos inžinierių sąjunga atliko metropoliteno įdiegimo galimybių studiją, kurioje išnagrinėtos metropoliteno įdiegimo galimybės geologiniu, ekonominiu, paminklosaugos ir kitais aspektais. Atrinkta pirmoji 7 km atkarpa Pilaitė - Baltasis tiltas. „Metro forumo" įkurtose darbo grupėse: statybos organizavimo, ekonomikos, finansų ir investicijų, tyrinėjimo ir projektavimo, teisinės bazės kūrimo, ryšių su visuomene dirba apie 50 specialistų, visuomenės veikėjų, mokslininkų.

„Metro forumo" specialistai nuolat gilina žinias apie metropoliteno įdiegimo eigą kituose Europos miestuose. Todėl nuolat organizuoja išvykas į kitus Europos miestus. Lietuvius priėmė ir apie metropoliteno įdiegimo ir eksploatacijos peripetijas informavo Oslo, Atėnų, Madrido, Briuselio, Maskvos, Minsko, Helsinkio, Prahos, Niurnbergo, Amsterdamo metropoliteno statytojai ir eksploatuotojai.

Mitus reikia išsklaidyti

Kaip teigė Juozas Zykus, užsienio metropoliteno specialistai pabrėžia, kad didžiausios problemos diegti metropoliteną yra psichologinės, todėl didelis dėmesys skiriamas visuomenės bei politikų švietimui, siekiant paneigti jau kelis dešimtmečius žmonių ir valdžios sąmonėje įsišaknijusius mitus.

Pirmas mitas: metro galima statyti mieste, kur yra 1 mln. gyventojų, kai tuo tarpu daugiau kaip dvidešimtyje Europos miestų, mažesnių už Vilnių, metro sėkmingai veikia.

Pavyzdžiui, Prancūzijoje, Reno mieste gyventojų yra net tris kartus mažiau negu Vilniuje, o metro jame veikia sėkmingai, nešdamas ne tik pelną jo statytojams, bet ir didelę naudą miestui bei jo gyventojams.

Antras mitas: metro statyti galima tik biudžeto lėšomis, kai tuo tarpu kitose šalyse tokie projektai sėkmingai įgyvendinami taikant viešojo ir privataus finansavimo modelio taikymą (PPP).

Pirmieji darbai  - dar sovietmetyje

Apie metro statybą Vilniuje jau buvo kalbėta ir planuota dar sovietmetyje, kai iš Maskvos buvo nuleista direktyva visose sovietinių respublikų sostinėse pastatyti metro.

Buvo pradėti ir pirmieji tyriamieji darbai. Nuo Geležinkelio stoties iki Gedimino prospekto buvo kasami 50 metrų gylio šuliniai, įmami grunto pavyzdžiai. Juozas Zykus juos mums aprodė. Tai smėlis ir molis, metro statybai labai palanki terpė.

Tačiau vėliau sekę politiniai įvykiai šią idėją numarino.

Artėja politinio apsisprendimo metas

Nepriklausomybės metais vėl buvo atgaivinta daugiau nei prieš trisdešimt metų pradėta diskusija dėl naujos bėginės transporto sistemos Vilniaus mieste sukūrimo. Konkuravo dvi idėjos: metro ir tramvajaus.

Tramvajaus idėją nuo 2000 metų propagavo Artūro Zuoko vadovaujama Vilniaus administracija ir, išleidusi kelis milijonus litų galimybių studijoms rengti, jos atsisakė, o per paskutinį miesto tarybos posėdį nutarė pirkti elektrinius autobusus.

Metro sistemos sukūrimo idėja atgimė 2002 metais. Susikūręs „Metro sąjūdis" pasiekė, kad 2013 metais LR Seime būtų priimtas Metropoliteno koncesijos įstatymas. Tačiau Prezidentės tarnyboms pasirodė, kad įstatymas nepakankamai tobulas ir jį vetavo. Seimas Prezidentės veto nesugebėjo atmesti vien todėl, kad balsuojant, pritrūko penkių balsų. Pagal Prezidentūros pastabas pataisytą įstatymo projektą iš naujo svarstyti pateikė 39 Seimo nariai.

Šis įstatymo projektas šiuo metu yra svarstomas Seimo komitetuose bei Vyriausybėje. Seimas, vertindamas metropoliteno įgyvendinimo Lietuvos didžiuosiuose miestuose reikšmę, sudarė darbo grupę, į kurią kviečiami įvairių valdžios struktūrų, tarp jų ir Prezidentės tarnybos atstovai, bei kiti specialistai. Darbo grupės vadovas, Seimo narys Artūras Skardžius, mano, kad išvados Seimui bus pateiktos iki šių metų gegužės vidurio.

LR Seimas ketina dar per šią sesiją apsispręsti ir Metropoliteno įgyvendinimo įstatyme įteisinti nuostatas, jog metropolitenus planuos savivaldybės, statybas organizuos Vyriausybė, o finansuos, statys ir eksploatuos privačios verslo struktūros. Pasibaigus koncesijos laikui, sutartis bus pratęsta arba metropolitenai bus perduoti eksploatuoti valstybei.

Metro idėją palaiko apie šimtas Seimo narių       

Dabar metro idėją palaiko apie šimtas Seimo narių. Ir jų gretos vis didėja. A. Zuoko vadovaujamoje miesto taryboje šią idėją palaikė tik 17 tarybos narių. „Metro sąjūdžio" aktyvistai mano, kad naujos sudėties miesto taryboje metro šalininkai sudarys daugumą.

Jų viltys turi pagrindą, nes naujai išrinktas Vilniaus meras Remigijus Šimašius buvo LR Seimo parlamentinės metro idėjos paramos grupės narys ir balsavo už Metropoliteno koncesijos įstatymo priėmimą. Jis taip pat yra vienas iš naujo Metropoliteno įgyvendinimo įstatymo projekto teikėjų.

Viltį sustiprina ir tai, kad į koaliciją su liberalais eina ir konservatoriai, kurių atstovas Vidas Urbonavičius buvo ankstesnės Metropoliteno įdiegimo paramos grupės Vilniaus miesto tarynoje vadovas.

Juozo Zykaus teigimu, politinis apsisprendimas yra ilgiausiai trunkantis ir brangiausiai kainuojantis metro statybos etapas. Jo žiniomis politinis apsisprendimas dėl metropolitenų statybos užtrunka nuo 30 iki 70 metų. Pas mus jis tęsiasi jau 36 metus ir reikia tikėtis, kad artimiausiu metu bus nuspręsta kas metro planuos, kas organizuos statybą ir kas tokius projektus finansuos.

Mums, miesto gyventojams, greita, saugi, prestižinė ir komfortiška viešojo transporto rūšis būtų labai naudinga. Metro naudingas ir tiems, kurie nežada atsisakyti automobilių, nes gatvės bus tuštesnės. Nauda ir tiems, kurie visai nesinaudoja transportu, o vaikšto pėsčiomis ar važiuoja dviračiu, nes oras taps žymiai švaresnis.

Seimo politinis sprendimas - leisti įgyvendinti Vilniuje metropoliteno projektą - pats savaime sukuria vertę, nes numatomų trasų vietoje išauga nekilnojamo turto vertė. Atsiradus investuotojui ir pradėjus statybą, didėja gyventojų užimtumas, mokesčių pavidalu pasipildo biudžetas, suaktyvėja miesto ekonomika, nes, mokslininkų paskaičiavimais, kiekvienas investuotas euras „įdarbina" dar penkis eurus kitose ekonominės veiklos srityse.

Apsispręsti dėl metro statybos skatina ir tarptautinė padėtis. Karinio konflikto atveju metropolitenas tarnauja kaip civilinės gynybos objektas. Metro sudaro galimybę sparčiai ir saugiai pasiekti užmiestį esant evakuacijos būtinumui arba atvirkščiai - specialiesiems gynybiniams daliniams iš užmiesčio pasiekti svarbius valstybinius objektus miesto centre.

Tačiau tai yra ateitis. Šiuo metu galime stebėti tik politinio apsisprendimo eigą. Ir ne tik stebėti. Žurnalistai galėtų ir turėtų palaikyti šią idėją. Vilnius - gali greitai tapti bene paskutinė Europos sostinė, neturinti metro.

Artėja kolegos Algimanto Valentino Indriūno 90 -metis

Nežinau, kiek mūsų klube metro skeptikų buvo prieš sustikimą su Juozu Zykumi, bet, po jo - berods neliko nei vieno.

Tuo galėjau įsitikinti ir antroje mūsų susirinkimo dalyje, kuri jubiliato Romualdo Čėsnos dėka jau vyko Žurnalistų namuose.

Beje, čia, Jogailos gatvėje mes susirinksime į eilinį, bet jau vasarinį Senjorų klubo susirinkimą, kuris įvyks birželio 3 dieną, 11 val.

Tądien turėsime gražią progą pagerbti ir mūsų kolegą Algimantą Valentiną Indriūną, kuris švęs savo  90 -mečio sukaktį.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2015-05-09 13:33
 
 

Komentarai (8)

Jūsų el. paštas

Vidmantas

2015-05-27 09:47

Meras Šimašius turi tarti savo svarų žodį. Ko jis tyli?

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rita

2015-05-22 09:50

Pritariu. Vilnius jau dabar dusta nuo spūsčių

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

R.K.

2015-05-13 09:50

Kodėl miegam? kodėl nestatom metro?

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Jonas

2015-05-13 08:18

Pritariu gerbiamam Juozui Zykui. Vilniui seniai reikia metro.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Algis

2015-05-11 21:07

Puiku, kad yra tokių žmonių, kaip ponas Zykus, kurie galvoja ne tik apie savo ir savo šeimos gerovę, bet mąsto ir veikia strategiškai – visos visuomenės labui. Jis panašus į sodininką, kuris sodindamas medžius nesitiki sulaukti jų derliaus, bet žino, kad jų vaisiais naudosis ateinančios kartos. Pagarba mąstantiems.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Aldona

2015-05-11 16:47

Tik metro. užtenka gavėse dūmų ir spusties

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Albertas

2015-05-11 10:40

Stebiuosi kai kurių politikų abejonėmis. Juk tai ne tik šiandienos problema, kuri jau šiandien tvirtai pagrįsta tiek ekonominiu, tiek ir socialiniu aspektais, bet ir investicija į ateitį.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Kostas

2015-05-10 09:00

Pritariu. Vilniui tikrai reikia metro. Tie kamščiai jau užkniso.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media