2022 m. sausio 17 d., Pirmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas :: Žurnalistai ir kūrybininkai kviečiami dalyvauti tradiciniame konkurse „Žmogus ir aplinka“

2021-11-10
 
Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS), skelbia tradicinį kasmetinį kūrybinį konkursą „Žmogus ir aplinka".
„Žiniasklaida ne tik informuoja apie aktualiausius aplinkosauginius pokyčius, tačiau ir svariai prisideda ugdant visuomenės aplinkosauginį sąmoningumą. Kiekvienas taiklus pranešimas, reportažas ar straipsnis skatina gyventojus rūpintis savo aplinka ir ją tausoti. Džiugina, kad vis daugiau žurnalistų ir kūrybininkų domisi su aplinkosauga susijusiomis temomis, nes tik drauge galėsime įtikinti žmones, kad pokyčių reikia imtis jau dabar", - sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas.
Nuo 2002-ųjų metų Aplinkos ministerijos ir LŽS rengiamo konkurso „Žmogus ir aplinka" siekis - didinti visuomenės informuotumą apie aplinką, keisti mąstymą ir vartojimo kultūrą, kelti svarbiausias šios srities problemas, atkreipti gyventojų dėmesį į aplinkos kokybę, ugdyti jų ekologinį sąmoningumą, skatinti pilietinę iniciatyvą tausojant gamtą.
Konkursas skirtas išrinkti geriausias einamaisiais metais šalies nacionaliniuose, regioniniuose ir vietiniuose laikraščiuose, žurnaluose, nacionalinių, regioninių ir vietinių transliuotojų radijo ir televizijos laidose, internete ir atviro turinio platformose skelbtas publikacijas, reportažus ir kitą viešąją informaciją tema „Žmogus ir aplinka".
Šiemetinis konkursas organizuojamas pagal patikslintus nuostatus (juos pridedame). Konkursinių darbų elektronines versijas, kaip ir anksčiau, reikia pateikti iki gruodžio 4 d. Lietuvos žurnalistų sąjungai el. paštu info@lzs.lt
Originalius darbus, atitinkančius konkurso tematiką bei tikslą ir paskelbtus einamaisiais metais šalies nacionaliniuose, regioniniuose ir vietiniuose laikraščiuose, žurnaluose, nacionalinių, regioninių ir vietinių transliuotojų radijo ir televizijos laidose, internete ir atviro turinio platformose tema „Žmogus ir aplinka" gali teikti žurnalistai, nepriklausomi kūrėjai, kiti viešosios informacijos rengėjai. Konkursui vienas dalyvis gali teikti ne daugiau kaip tris darbus.
Pateiktus darbus atrinks ir įvertins aplinkos ministro sudaryta komisija iš keturių LŽS ir trijų Aplinkos ministerijos atstovų. Pagrindiniai vertinimo kriterijai: aktualumas (temos svarba nacionaliniu ir tarptautiniu mastu), kūrybiškumas (autoriaus kuriamojo darbo požymiai publikacijoje), originalumas (temos traktuotės savitumas) ir kalba (sklandumas, raiškos ypatumai).
Šiemet padvigubintas konkurso prizinis fondas - nuo 1,5 tūkst. eurų iki 3 tūkst. eurų. Komisija, įvertinusi darbus pagal minėtuosius kriterijus, prizinį fondą paskirstys taip: I vieta - 1,5 tūkst. eurų, II vieta - 900 eurų, III vieta - 600 eurų.
Išsamesnės informacijos galima teirautis tel. 8687 33201 arba el. paštu raimonda.karnackaite@am.lt.
**
KŪRYBINIO KONKURSO „ŽMOGUS IR APLINKA" PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI
 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. D1-652 redakcija.

1. Kūrybinio konkurso „Žmogus ir aplinka" (toliau - konkursas) premijos (toliau - premija) skyrimo nuostatai reglamentuoja šio konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus teikiamiems darbams, darbų teikimą, vertinimą, nugalėtojų skelbimo ir apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso tikslas - išrinkti geriausias einamaisiais metais šalies nacionaliniuose, regioniniuose ir vietiniuose laikraščiuose, žurnaluose, nacionalinių, regioninių ir vietinių transliuotojų radijo ir (ar) televizijos laidose, internete ir atviro turinio platformose skelbtas publikacijas, reportažus ir kitą viešąją informaciją tema „Žmogus ir aplinka".
3. Kūrybinio konkurso „Žmogus ir aplinka" siekis - didinti visuomenės informuotumą apie aplinką, keisti mąstymą ir vartojimo kultūrą, kelti svarbiausias šios srities problemas, atkreipti gyventojų dėmesį į aplinkos kokybę, ugdyti jų ekologinį sąmoningumą, skatinti pilietinę iniciatyvą tausojant gamtą.
4. Kasmetinę konkurso premiją steigia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau - Ministerija), bendradarbiaudama su Lietuvos žurnalistų sąjunga (toliau - Sąjunga).
5. Originalius darbus, atitinkančius konkurso tematiką ir tikslą, gali teikti žurnalistai, nepriklausomi kūrėjai, kiti viešosios informacijos rengėjai.
6. Konkurso dalyviai Sąjungai pateikia einamaisiais metais šalies nacionaliniuose, regioniniuose ir vietiniuose laikraščiuose, žurnaluose, nacionalinių, regioninių ir vietinių transliuotojų radijo ir (ar) televizijos laidose, internete ir atviro turinio platformose skelbtos viešosios informacijos tema „Žmogus ir aplinka" elektronines versijas.
7. Konkursui vienas dalyvis gali teikti ne daugiau kaip tris darbus.
8. Darbai pristatomi Sąjungai el. paštu info@lzs.lt iki einamųjų metų gruodžio 4 d.
9. Konkursui pateiktus darbus atrenka ir įvertina aplinkos ministro įsakymu sudaryta konkurso vertinimo komisija (toliau - komisija), susidedanti iš 7 narių: Sąjunga skiria 4, Ministerija - 3 narius.
10. Komisijos posėdžius ir darbų vertinimą organizuoja Ministerija.
11. Konkurso premija - 3000,00 (trys tūkstančiai) eurų skiriama iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, jos paskirstomos I, II ir III vietoms.
12. Komisija, įvertinusi darbus pagal nuostatų 13 punkte išvardytus kriterijus, pinigines premijas paskirsto taip: I vieta - 1500,00 (vienas tūkstantis penki šimtai) eurų, II vieta - 900,00 (devyni šimtai) eurų, III vieta - 600,00 (šeši šimtai) eurų.
13. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:
13.1. aktualumas (temos svarba nacionaliniu ir tarptautiniu mastu);
13.2. kūrybiškumas (autoriaus kuriamojo darbo požymiai publikacijoje);
13.3. originalumas (temos traktuotės savitumas);
13.4. teksto kalba (sklandumas, raiškos ypatumai).
14. Komisijos nariai, vertindami darbus, skiria balus pagal kiekvieną vertinimo kriterijų 4 balų skalėje:
14.1. netinkamai (0 balų);
14.2. silpnai (1 balas);
14.3. vidutiniškai (2 balai);
14.4. puikiai (3 balai).
15. Komisija vertina ir išrenka geriausius darbus ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 17 d.
16. Komisijos posėdžius kviečia ir jos darbui vadovauja pirmininkas, renkamas balsuojant paprasta balsų dauguma.
17. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip penki komisijos nariai.
18. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių jos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, spendžiamąjį balsą turi komisijos pirmininkas.
19. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, jį pasirašo komisijos pirmininkas.
20. Einamaisiais metais ne vėliau kaip iki gruodžio 18 d. parengiamas komisijos posėdžio, kuriame patvirtinami konkurso nugalėtojai, protokolas.
21. Piniginės premijos komisijos teikimu skiriamos aplinkos ministro įsakymu.
22. Konkurso laimėtojai paskelbiami Ministerijos ir Sąjungos interneto svetainėse.
23. Iki einamųjų metų pabaigos laureatams įteikiama piniginė premija, Sąjungos ir Ministerijos diplomai.
24. Konkurso dalyvis (konkursui pateiktų kūrinių autorius) suteikia konkurso rengėjams (Ministerijai ir Sąjungai) neišimtinę teisę skelbti visuomenės informavimo priemonėse konkursui pateiktus autorinius kūrinius. Ši teisė perduodama neatlygintinai.
Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-11-10 17:17
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media