2024 m. birželio 14 d., Penktadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas :: Skelbiamas konkursas Mato Šalčiaus premijai gauti. Kandidatus galima siūlyti iki balandžio 15 dienos

2023-02-07
 
Žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, rašytojo, žurnalisto, keliautojo ir idealisto, kraštiečio Mato Šalčiaus premijos steigėja yra Prienų rajono savivaldybė. Konkursas ir apdovanojimo renginys rengiami kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga.
Konkursas premijai gauti organizuojamas kiekvienais metais. 1000 eurų premija skiriama žurnalistui (-ams) už pasaulio pažinimo skatinimą bei brandžius ir išsamius spaudos, radijo, fotografijos, televizijos, interneto žiniasklaidos autorinius darbus kelionių tematika, paskelbtus per kalendorinius metus.
Kandidatus Mato Šalčiaus premijai gauti gali siūlyti pirminės žurnalistinės organizacijos, LŽS (Lietuvos žurnalistų sąjungos) skyriai, LŽS klubai, NŽKA (Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija), taip pat patys žurnalistai.
Pateiktus darbus premijai gauti vertina specialiai sudaryta Mato Šalčiaus premijos skyrimo komisija, į kurios sudėtį įeina deleguoti LŽS valdybos ir NŽKA valdybos nariai.
Kandidatų dokumentai iki 2023 m. balandžio 15 d. pateikiami Prienų rajono savivaldybės administracijai adresu Laisvės a. 12, 59126 Prienai arba el. p. administracija@prienai.lt.
Pareiškėjas, siūlydamas kandidatą premijai gauti, išvardija kandidato premijuotinus darbus ir pateikia, jo manymu, reikalingus dokumentus bei savo rekomendaciją. Jeigu dokumentus konkursui teikia pats kandidatas, jis turi pridėti kompetentingo asmens ar organizacijos rekomendaciją.
Tel. pasiteirauti (8 319) 61 135.
*
PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės tarybos
2017 m. gruodžio 21 d.
sprendimu Nr. T3-300
MATO ŠALČIAUS PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Žymaus Lietuvos visuomenės veikėjo, rašytojo, žurnalisto, keliautojo ir idealisto, kraštiečio Mato Šalčiaus premijos steigėja yra Prienų rajono savivaldybė.
2. Mato Šalčiaus premijos skyrimo nuostatai nustato šios premijos skyrimo tvarką.
3. Premija skiriama žurnalistui (-ams) už pasaulio pažinimo skatinimą bei brandžius ir išsamius spaudos, radijo, fotografijos, televizijos, interneto žiniasklaidos autorinius darbus kelionių tematika, paskelbtus per kalendorinius metus.
4. Konkursas premijai gauti organizuojamas kiekvienais metais. Informacija apie konkursą skelbiama Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt, Lietuvos žurnalistų sąjungos svetainėje www.lzs.lt, Prienų rajono spaudos leidiniuose, respublikinėse ir kitose informavimo priemonėse.
5. Premijos dydis yra 1000 Eur.
6. Premija mokama iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto asignavimų.
7. Konkursas ir apdovanojimo renginys rengiami kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga (toliau - LŽS).
II SKYRIUS
PREMIJOS SKYRIMO TVARKA
8. Kandidatus Mato Šalčiaus premijai gauti gali siūlyti pirminės žurnalistinės organizacijos, LŽS skyriai, LŽS klubai, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija (toliau - NŽKA), taip pat patys žurnalistai (toliau - Pareiškėjai).
9. Kandidatų dokumentai iki balandžio 15 d. pateikiami Prienų rajono savivaldybės administracijai adresu Laisvės a. 12, 59126 Prienai, el. p. administracija@prienai.lt.
10. Pareiškėjas, siūlydamas kandidatą premijai gauti, išvardija kandidato premijuotinus darbus ir pateikia, jo manymu, reikalingus dokumentus bei savo rekomendaciją.
11. Jeigu dokumentus konkursui teikia pats kandidatas, jis turi pridėti kompetentingo asmens ar organizacijos rekomendaciją.
12. Premija skiriama LŽS, NŽKA nariams, Prienų krašto studentams, studijuojantiems žurnalistiką, arba žurnalistams, kilusiems iš Prienų krašto.
13. Prienų rajono savivaldybės meras savo potvarkiu tvirtina 8 narių Mato Šalčiaus premijos skyrimo komisiją (toliau - komisija), į kurios sudėtį įeina deleguoti LŽS valdybos ir NŽKA valdybos nariai.
14. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai.
15. Komisijai vadovauja pirmininkas, o jo nesant - komisijos pirmininko pavaduotojas.
Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkami paprasta komisijos narių balsų dauguma.
16. Komisijos sprendimai įforminami komisijos posėdžių protokolais. Komisijos pirmininkas pasirašo komisijos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su komisijos veikla.
17. Komisijos posėdžiai teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė komisijos narių.
Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių komisijos narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas.
18. Jei yra galimas privačių ir viešųjų interesų konfliktas, komisijos narys turi nusišalinti nuo konkretaus posėdžio darbotvarkėje numatyto klausimo svarstymo.
19. Komisija sprendimą priima atviru balsavimu, išvadas pateikia Prienų rajono savivaldybės administracijai.
20. Premiją, įvertinęs komisijos išvadas, įsakymu skiria Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius.
21. Komisijos nariai konkurse nedalyvauja.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Tas pats asmuo Mato Šalčiaus premijos laureatu gali tapti tik vieną kartą. Premija neskiriama autoriui po mirties.
23. Komisijos sprendimu papildomai gali būti įsteigtas ir specialusis prizas.
24. Įvertinusi konkursui pateiktus darbus, komisija turi teisę neskirti premijos.
25. Nuostatuose neaptartus klausimus ar iškilusius ginčus posėdžių metu sprendžia komisijos nariai.
26. Šie nuostatai gali būti keičiami, pildomi ar panaikinami Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-02-07 08:49
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media