2024 m. gegužes 25 d., Šeštadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas :: Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas - 2014 m. Kultūros ir šviečiamųjų projektų konkurso rezultatai

2014-02-07
 
2014 m. Kultūros ir šviečiamųjų projektų konkurso rezultatai
    
I programa. Kultūros ir meno leidinių
Eil.Nr.Viešosios informacijos rengėjasProjekto pavadinimas Skirta suma
1VšĮ "Literatūra ir menas""Kultūros aktualijos, vertinimai, žmonės, kūryba, iššūkiai lietuvybei"212000
2VšĮ "Metai""Literatūros metai: proceso kūrimas ir analizė"200000
3VšĮ "Kultūros barai""Kultūros krizė ar krizės kultūra?"50000
4Lietuvos muzikų sąjunga "Lietuvos muzikinio gyvenimo refleksijos"70000
5VšĮ "Naujasis židinys-Aidai""Europietiškos vertybės Lietuvoje: refleksija ir sklaida"110000
6VšĮ "Naujasis židinys-Aidai""Knygos kaip kultūros proceso dominantė: analizė ir interpretacija Knygų aiduose"30000
7VšĮ "Meno dienos""Žiūrovas ir kinas Lietuvoje ir pasaulyje"80000
8Asociacija "Krantų redakcija""Kultūrų dialogai: istorija ir dabartis"60000
9VO Logos"Kultūra, globalizacija  ir medijos"35000
10Pasaulio lietuvių dainų šventės fondas"Tradicinės kultūros tąsa, kaita ir kartotė šiuolaikinėje kultūroje"65000
11UAB "Archiforma""Lietuvos architektai užsienyje: istorija, dabartis, perspektyva"35000
12VšĮ "Znad Wilii" kultūros plėtros draugija"Lietuva- daugiakultūrinė valstybė - praeitis ir dabartis"18000
13UAB Intelligent Media"IQ kultūra"30000
14VšĮ "Vilnius""Šiuolaikinės lietuvių literatūros sklaida pasaulyje"30000
15VšĮ Dailininkų sąjungos leidykla"Dailės proceso analizė ir sklaida žurnale Dailė/Art" 90000
16VšĮ Tautodailininkų sąjungos fondas"Lietuvos tautodailė: proceso analizė, dalyviai, kūryba"50000
17Literatūros almanacho "Varpai" redakcija"Kultūros, meno, mokslo procesų atspindėjimas ir analizė Varpų" almanache"20000
18VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas"Lietuvos spaudos fotografija 2014"15000
19VšĮ Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas "XXI a. Lietuvos meninės fotografijos kryptys - klasika ir avangardas"60000
20VšĮ Žiemgalos leidykla"Laikas ir žmonės"10000
21VšĮ "Šiaurės Atėnų fondas""Šiaurės Atėnai: atviros kultūros formos"90000
    
II programa. Šviečiamojo pobūdžio leidinių
Eil. Nr.Viešosios informacijos rengėjasProjekto pavadinimasSkirta suma
1UAB leidykla "Gimtasis žodis""Literatūrinis rašinys vakar ir šiandien"15000
2UAB leidykla "Gimtasis žodis""(Ne)raštingumas - ne tik mokyklos rūpestis"15000
3UAB leidykla "Gimtasis žodis""Teksto vaidmuo šiandieninio vaiko gyvenime"13000
4VšĮ Caritas leidykla "Artuma""Šeimos vertybių puoselėjimas mėnraštyje Artuma"45000
5VšĮ "Abigailė""Jie ilgėjosi dangaus žemėje"10000
6VšĮ "Bernardinai.lt""Laisvė ir atsakomybė"40000
7VšĮ  Savaitraščio "Veidas" visuomeniniai projektai"Lietuvių literatūros portretai savaitraštyje Veidas"15000
8VšĮ "AP idėjos""Lietuvos sparnai"20000
9VšĮ "Geologijos akiračiai""Visuomenei apie geologiją"18000
10Pasaulio lietuvių bendruomenė"Lietuvybės formos pasaulyje: lituanistinis švietimas, lietuviškas kultūrinis paveldas užsienyje, ryšiai su Lietuva"30000
11Romualdo Ozolo paramos fondas Už teisingumą Lietuvoje"Aktualiausi istorijos aspektai"28000
12Lietuvos ornitologų draugija"Norintiems stebėti ir pažinti"20000
13VšĮ "Lututės" leidykla"Praverkite gamtos pažinimo duris"36000
14VšĮ "Brailio spauda""Neregys informacijos sraute 2014"40000
15VšĮ "Brailio knyga""Pažinkime pasaulį"40000
16Lietuvos šaulių sąjunga"Būti šauliu: prisiminti, žinoti, veikti, siekti - Tėvynės labui"25000
17Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga"Iš laisvės kovų per dabartį - į ateitį"12000
18VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba"Žemės ūkio mokslas: vakar, šiandien, rytoj"11000
19Lietuvos nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija"Žiniasklaidos tendencijas ir pokyčius analizuojantis leidinys Žurnalistika"30000
20VšĮ "Augustana""Socialinės atsakomybės sklaida ir aktualizavimas"20000
21VšĮ "Bičiulystė""Požiūrio lūžis - nuo negalios iki galios"35000
22Asociacija Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga"Lietuvos Laisvės kovų, tremties ir tautos netekčių atspindžiai"33000
23VšĮ Ekologinio švietimo centras"Gamtos draugų santalka savaitraštyje Žaliasis pasaulis"25000
24Lithuanian Catholic Press Society"Kultūra"24000
25VšĮ "Baltoji pelėda""Apie meną, kultūrą ir mokslą jauniems ir smalsiems"40000
26VšĮ "Naujasis amžius""Lietuvos kultūros galerija"40000
25VšĮ "Vorutos" fondas"Rytų Lietuvos švietimas: praeitis, dabartis ir perspektyvos"8000
26VšĮ "Vorutos" fondas"Lietuvos ir Baltarusijos istorijos įvykių interpretacijos"7900
27UAB Mokslininkų laikraštis"Mokslui, kultūrai ir visuomenei"43000
28VšĮ "Geopolitinių studijų centras""Istorijos"60000
    
III programa. Regioninės žiniasklaidos
Eil. Nr.Viešosios informacijos rengėjasProjekto pavadinimasSkirta suma
####Gervėčių klubas"Baltarusijos lietuvių švietimas, lietuvybės puoselėjimas, informacijos sklaida tarp bendruomenių"8000
2Dzūkų kultūros draugė"Dainava" - dzūkų kultūrinio savitumo sklaidos garantas18000
3UAB "Ukmergės žinios""Laiko aidai"18000
4Pagėgių krašto draugija "Sandūra""Rambynas - Mažosios Lietuvos etnoregiono savitumo išsaugojimui"10000
5UAB "VVARFF""Žemaitija: paveldo skrynią atvėrus"20000
6UAB "Utenio redakcija""Penkiasdešimt Utenos regiono tautinio tapatumo bei savimonės reiškėjų"14500
7UAB "Rinkos aikštė""Mūsų kraštiečiai"42000
8Lenkijos lietuvių draugija"Suvalkų lietuvių praeitis ir dabartis"18000
9Lenkijos lietuvių draugija"Lenkijos lietuvių tautinio sąmoningumo ugdymas"27000
10Lenkijos lietuvių draugija"Lenkijos lietuvių vaikų kūrybingumo ugdymas"6000
11Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras"Romuvos keliais"18000
12UAB "Emduva""Kultūros priemenė"18000
13UAB "Emduva""Mūsų bendruomenė: atmintis ir šiandiena"6000
14Kristijono Donelaičio draugija"Karaliaučiaus kraštas"2000
15UAB "Laikraščio Kalvotoji Žemaitija redakcija""Ant septynių kalvų"14000
16UAB "Anykštos redakcija""Sustingęs laikas"6000
17"Druskininkų naujienų" redakcija"Kultūros naujienos"22000
18VO "Regionų kultūrinių iniciatyvų centras""Teatras Žemaitijoje ir žemaičiai teatre"24000
19UAB "Anykštos redakcija""Jie lankė kaimo mokyklas"10000
20UAB "Anykštos redakcija""Vietovės ir žmonės"22000
21UAB "Suvalkietis""Mano Sūduva: spalvos, versmės, briaunos"50000
22UAB "Gimtasis Rokiškis""Sugrįžimai. Rokiškijos šviesuoliai"54000
23UAB "Utenos Indra""Rytų Aukštaitijos kultūros bei istorijos atspindžiai"11000
24VšĮ "7 meno dienos""Sostinės kultūros ženklai"150000
25VšĮ "Kauno leidybos ir poligrafijos centras""Telšių krašto slėpiniai"24000
26UAB "Šiaulių kraštas""Versmės"10000
27UAB "Šiaulių kraštas""Kraštotyrininko kalendorius"12000
28UAB "Šiaulių kraštas""Atolankose" - Šiaulių krašto kultūra, menas, literatūra"39000
29UAB "Antikva""Gondingos papėdėje"24000
30UAB "Antikva""Prieplauka"21000
31UAB "Palangos tiltas""Kultūros paveldo vertybės Palangoje"11000
32UAB "Palangos tiltas""Mes - Baltijos jūros vaikai"6000
33UAB "Šilalės artojas""Šventais protėvių kapų kalneliais"10000
34UAB "Gyvenimas""Kryžkelė"19000
35UAB "Mugės redakcija""Turtingi nematomais turtais"20000
36UAB "Kupiškėnų mintys""Laiko raštas"18000
37Romualdo Ozolo paramos fondas Už teisingumą Lietuvoje"Aktualiausi istorijos aspektai"14500
38UAB "Utenos diena""Utenos krašto praeities ir dabarties etnokultūros sintezė"18000
39UAB "Utenos diena""Indraja"22000
40UAB "Vienybės redakcija""Kultūros ir istorijos sklaida Akmenės kraštui"18000
41UAB "Gyvenimas""Krašto šviesa metų kloduose"20000
42UAB "Panevėžio rytas""Krašto santakos"25000
43VšĮ "Kurier Wilenski""Lenkų kultūra, mokslas ir visuomeninis gyvenimas Lietuvoje"26000
44UAB "Jurbarko šviesa""Mūsų miesteliai: žmonės ir darbai"22000
45UAB "Žemaitijos leidyba""Miesto ir kaimo kartų sąsajos"17500
46UAB "Šilutės leidyba""Prie Šyšos krantų"24000
47UAB "Bodendorf""Astronomija ir Lietuva: lietuviškos kosminės kelionės"6000
48UAB "Utenos Indra""Protakos: Utenos regione sukurto ir kuriamo kultūrinio savitumo sklaida"18000
49UAB "Trakų žemė""Lentvario miesto gerovė"6000
50VšĮ "Savaitraštis Nemunas""Kultūrinis Kaunas 2014"96000
51UAB "Santakos laikraštis""Lietuva - širdy"60000
52UAB "Šilalės žinios""Juos išaugino Šilalės žemė"24000
53UAB "Gimtoji žemė""Istorinis kultūrinis paveldas - tautinio tapatumo stiprinimo pagrindas"24000
54UAB "Gargždų banga""Kūrybiško jaunimo erdvės"18000
55UAB "Danielita""Prie Širvintų krašto kultūros versmių"10000
56Draugija "Saulutė""Žemaitija: vietos, žmonės, įvykiai"30000
57UAB "Vakarinė Palanga""Ilgoji pertrauka"14500
58UAB "Gargždų banga""Klaipėdos krašto savasties klodai"24000
59UAB "Vakarinė Palanga""Asmenybių, palikusių ryškų pėdsaką Lietuvos politiniame, kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime, veikla bei kūryba Lietuvos pajūrio kurortuose"15000
60VšĮ "Žiemgalos leidykla""Žiemgalos paveldas"18000
61UAB "Naujienų" redakcija"Gaivi kultūros versmė - meno kolektyvai"11000
62UAB "Litera""Rambyno aidai"24000
63UAB "Santarvės laikraštis""Deimančiukai"24000
64Žurnalo "Šiaurietiški atsivėrimai" visuomeninė redakcija"Šiaurės verdenės"24000
65UAB "Joniškio dienos""Paveldo skurdas ir blizgesys"14500
66UAB "Gimtoji žemė""Žiniapūtys"12000
67UAB "Elektrėnų kronika""Elektrėnų krašto sakralinis paveldas"18000
68UAB "Kaišiadorių aidai""Bendraamžiai"12000
69UAB "Kaišiadorių aidai""Kaišiadorių krašto šviesuoliai"14500
70VšĮ "Corona laurea""Puoselėkime etninę kultūrą Sūduvos regione"18000
71UAB "Plungės žinios""Žemaičių kraštas: istorijos ir kultūros atodangos"24000
72UAB "Pajūrio naujienos""Kretingos krašto kūrybinė ir jaunimo saviraiška, portretai, istorija"90000
73Vakarų Lietuvos vietos laikraščių leidėjų asociacija"Būkem žemaite"68000
74UAB "Vakarų ekspresas""Kultūros uostas"41500
75Punsko "Aušros" leidykla"Terra Jatwezenorum - istorijos paveldo puoselėjimas ir sklaida"29600
76UAB "Zarasų kraštas""Iš kaimynystės su sentikiais - nauja kultūros patirtis"18000
77UAB "Nauja vaga""Ignalinos žemės spalvos: vardai, darbai, kūryba"15000
78K. Matulevičiaus firma "Ryto žvaigždė""Bendruomenės - demokratinės valstybės pagrindas"15000
79VšĮ "Baltoji pelėda""Santaka / 2014"210000
80VšĮ "Baltoji pelėda""Durys"220000
81UAB "Biržiečių žodis""Esu biržietis"22000
82ON Media, UAB "Lietuvos vidury"20000
83ON Media, UAB "Aukštaitijos Senvagė"39000
84UAB "Druskininkų savaitė""Druskininkų jaunuomenė - gyvenimas ne provincijoje"14000
85UAB "Jurbarko laikas""Jurbarko rajono piliakalniai - istorija ir dabarties realijos"9000
86UAB "Alytaus naujienos""Slenksčiai"60000
87UAB "Pliusas ir ko""Trijų vėjų (menas, kultūra, mokslas) uostas"8000
88UAB "Manifestus""Nuskendusio slėnio pasakojimai"27000
89V. Krušnos individuali įmonė"Dainavos kraštas"8000
90VšĮ "Paveldas""I pasaulinis karas ir Lietuva"20000
91VO "Krašto informacija""Žemaitiški pasruokavima"10000
92VšĮ "Telšių krašto televizija""Žemaičių etnokultūros tradicijų puoselėjimas ir sklaida XXI amžiuje"18000
93VšĮ "TV Europa""Požemių labirintuose"15000
94VšĮ "TV Europa""Lietuvos aviacija"25000
95UAB "Init""Čia - Lietuva"20000
96UAB "Init""Miesto lobynas"14000
97Aukštaitijos RTR"Lietuvos miestas Panevėžys: ar pažįstamas?"10000
98Aukštaitijos RTR"Atrasti - tai išgvelbti"16000
99VšĮ Marijampolės televizija"Po Kūrėjo delnu"15000
100VšĮ Marijampolės televizija"Gyvoji Sūduvos istorija"10000
101VšĮ Alytaus regioninė televizija"Tėvynės labui"8000
102LŽS Šiaulių apskrities skyrius"Vien ir išvien"10000
103UAB "Šiaulių apskrities televizija""Muzikiniai Šiauliai"12000
104Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyrius"Varpai - kaip žmonės"24000
105UAB "Pūkas""Kultūros alėja"24000
106VšĮ "Pūko" kūrybinis centras"Įvairiakultūris Kaunas"12000
107Šiaulių kino meno klubas"Žemaičių kinas"12000
108Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyrius"1863 m. sukilimas. Veidai. Vardai. Istorijos"14000
109Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyrius"Radvilų Biržai. Pasižvalgymai po buvusią kunigaikštystę"14000
110UAB "Kėdainių krašto televizija""Tarp keturių vėjų"8000
111Lietuvos žurnalistų sąjungos Šiaulių apskrities skyrius"Laikas bėga šešėliu"14000
112UAB "Šiaulių apskrities televizija""Kiemturgis - senosios tradicijos atgyja"8000
113UAB "Šiaulių apskrities televizija""Dingęs miestas"10000
114VšĮ "Šiauliai plius""Kryžių kalnas. Praeitis ir dabartis"8000
####UAB "Radijo pulsas""Susipažinkime - Juozas Miltinis"16000
####VšĮ "Edukacijos Ambasadoriai""Krašto turtas"7000
117VšĮ "Edukacijos Ambasadoriai""Sūduvos lobynai"14000
118VšĮ "Indros radijas""Turėk rakundoj"14000
119UAB "Znad Wilii""Kristijonas Donelaitis - artimas ir paslaptingas"18000
120UAB "Znad Wilii""Lietuva lenkų kalba tapyta: tiek širdžių Lietuvai plaka..."12000
121UAB "Reklamos gama""Slėpiningoji Mažosios lietuvos istorija"20000
122UAB "Alytaus radijas""Apie kalbą trumpai"12000
123UAB "Alytaus radijas""Prie puodelio arbatos. Pakalbėkim..."10000
124UAB "Alytaus radijas""Dzūkų seklytėlė. Užeikit sveteliai"6000
125UAB "Artvydas""Kultūros ir meno dienos Kaune"8000
126VšĮ "Klaipėdos šventės""Senosios jūreivių dainos - šantės"8000
127UAB "Plunsta""Širdyje - Žemaitija"6000
128UAB "Saulės radijas""Sveiki, gyvi, žemaitele"6000
129UAB "Radijo stotis Laluna""Radijo muziejus"10000
130UAB "Lanula""Kalbėkime lietuviškai"10000
131VšĮ "Šou imperija""Ant rubežiaus"9000
132VšĮ "Šou imperija""Trumpai ir naudingai apie lietuvių kalbą"8000
133UAB "Atvirai""Pokalbiai apie senuosius Anykščius"8000
134UAB "Artvydas""Kauno kultūros židiniai"12000
135Šiaulių kino meno klubas"Šiaulių istorijos puslapiai"6000
    
4 programa. Radijo ir televizijos
Eil. Nr.Viešosios informacijos rengėjasProjekto pavadinimasSkirta suma
1VšĮ "Kvartolė""Andrius Siudikas apie bliuzą ir kitą"12000
2VšĮ "Paveldas""Gyvoji istorija"24000
3VšĮ "Garsai ir blyksniai""Naujieji skersvėjai. Lietuvių kompozitoriai po 1990-ųjų" 20000
4VšĮ Katalikų radijo "Mažoji studija""Katalikų radijo "Mažoji studija" kultūrinės programos"49000
5VšĮ "Pūko" kūrybinis centras"Vartai į penkias puses"10000
6UAB "Pūkas""Socialinės integracijos prevencija"12000
7UAB "Pūkas""Sugrįžtantys paukščiai"12000
8UAB "Žinių radijas" "Mokslininko užrašai"12000
9UAB "Žinių radijas" "Mano mokytojas"12000
10UAB "Žinių radijas" "Kartų dialogas12000
11UAB "Žinių radijas" "Aktualioji kultūra"10000
12VšĮ "Vieno aktoriaus teatras""Savaitgalio pasažai"12000
13UAB "Laisvoji banga""Kultūros gidas"10000
14VšĮ Paveldas"Senoji Lietuvos knyga"24000
15VšĮ "Kultūra plius""Kultūra +"50000
16VšĮ "Ateities leidybos centras""Sovietinių represinių struktūrų kūrimas Lietuvoje"20000
17UAB "TV ir kino projektai""Kino gidas"20000
18VšĮ "TV Europa" "UNESCO objektai Lietuvoje"15000
19VšĮ "Žodis- ne žvirblis""Po žodelį"40000
20VšĮ Ketvirta versija"Didžioji Lietuva"52000
21VšĮ Ketvirta versija"Lietuva 1986-1993. Valstybės atstatymas"32000
    
5 programa. Internetas
Eil. Nr.Viešosios informacijos rengėjasProjekto pavadinimasSkirta suma
1Lietuvos kompozitorių sąjunga"Lietuvos muzikos Antena"26000
2VšĮ "Akiračio" redakcija"Kurčiųjų kultūra, švietimas, tradicijos"40000
3Juozo ir Alfonso Keliuočių palikimo studijų centras"Sėlių kultūra virtualioje erdvėje"4000
4Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga"Kova už Tėvynės laisvę - kruvinoji ir tylioji rezistencija"5000
5UAB "Anykštos redakcija""Anykštėnų kalendorius"7000
6VšĮ "Media forumas""Medijų kultūra, visuomenė, asmenybė - kritiškumo trajektorijos"12000
7UAB "Anykštos redakcija""Pažintis su Anykštijos menininkų kūryba www.anyksta.lt"7000
8VšĮ "Literatūra ir menas""Lietuvos kultūros įžvalgos"15000
9UAB "Tarptautinis verslo tinklas""Mokslo informacijos sklaida internete"10000
10VšĮ "Gintarinė svajonė""Dainavos istorija interneto puslapiuose"7000
11Vilniaus Šv. Kazimiero grigališkojo choralo studija"Interneto tinklapio www.gregoriana.lt versijų užsienio kalbomis palaikymas ir plėtra"2000
12UAB "eFoto""Tai kas aktualu fotografuojantiems"4000
13Lietuvos žurnalistų sąjunga"Žiniasklaidos ir visuomenės dialogas"15000
14VšĮ Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras""Lietuvos teatras"20000
15VšĮ "Geopolitinių studijų centras""Pokalbiai apie Lietuvos valstybę"30000
16VšĮ "Kūrybos elementas""Istorijos mokslo populiarinimas ir tarptautinio tyrimo duomenų interaktyvi sklaida"12000
17UAB "Kupiškėnų mintys""Pasikalbosykim"16000
18VšĮ "Kultūros barų" leidykla"Kultūra: vilties formos"7000
19Kauno jaunimo žiniakslaidos centras"Kadras"10000
20Lietuvos stačiatikių švietimo draugija "Živoj kolos""Lietuvos rusų istorija, kultūra ir religija"13000
21VšĮ "Bernardinai.lt""Kultūros sklaida Lietuvoje ir svetur: viešosios erdvės puoselėjimas"150000
22UAB "Znad Wilii radijo stotis""Jaunimo erdvė"8000
23VšĮ Menų spaustuvė"Revizija Teatro metais"45000
24VšĮ Lietuvos šokio informacijos centras"Šokio pasaulyje" naujienos, įvykiai ir jų komentarai"20000
25VšĮ Tautodailininkų sąjungos fondas"Tradiciniai tautodailės žanrai: analizė ir ypatumai"8120
26UAB "Reklamos naujienos""Šiuolaikinė lietuvių literatūros antologija internete - www.tekstai.lt"22000
27AINA Media MB"Panevėžio istorijos puslapiai"19000
28AINA Media MB"Kultūra ir menas Aukštaitijoje"20000
29Lietuvių etninės kultūros draugija"Lietuvos kultūros, meno ir mokslo sklaida internetiniame dienraštyje alkas.lt"20000
30VšĮ "Vorutos" fondas"Praeities ir dabarties įvykiai istorijos šviesoje"9100
31VšĮ "Thomo Manno kultūros centras""Kultūros centro veiklos sklaida internetinėje erdvėje"6000
32Menininkų asociacija "Tame taške""Vakarų Lietuvos kultūros trajektorijos - 2014"45000
33Šilutės kraštotyros draugija"Pamario kultūros bruožų atspindžiai"8000
34VšĮ "Mano Gargždai""Laikas: istorija prisiminimuose"10000
35Lietuvos žurnalistų draugija"Visuomenės slinktys - atspindžiai žiniasklaidoje"8000
36UAB "PėVėZė""Gyvoji architektūra: procesai, analizė, diskusijos, asmenybės"35000
37Baltijos pažangių technologijų institutas"Mokslo sriuba"10000
38VšĮ Mokslo ir technologijų populiarinimo centras"Mokslo ir žinių sklaida visuomenės kultūros puoselėjimui"30000
39VšĮ Muzikos informacijos ir leidybos centraswww.mic.lt / www.mxl.lt - universalus lietuvių muzikos portalas40000
40VšĮ "Garsai ir blyksniai""Muzika ir tekstai: muzikos leidinių recenzijos ir panorama"12000
41VšĮ "artnews.lt""Artnews.lt - šiuolaikinio meno aktualijų dienraštis internete"20000
42VšĮ "artnews.lt""Echo Gone Wrong - Lietuvos ir Baltijos šalių meno žurnalas internete anglų kalba"15000
43LŽS Kauno apskrities skyrius"Lietuvos žiniasklaidos pasiekimų ir trūkumų, analizės ir patyrimo, spaudos, radijo, televizijos ir interneto naujienų sklaida"20000
44VšĮ "Muzikos barai""Kritikos tribūna: operos ekspertai"14000
45VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas"Lietuvos spaudos fotografų darbų, fotografijų albumų bei straipsnių apie spaudos fotografiją kismą šiandienos žiniasklaidoje publikavimas tinklapyje www.pressphoto.lt"9000
46Lietuvos fotomenininkų sąjungos fotografijos fondas"Dabartinės fotografijos ir fotografijos istorijos paralelės: artumai bei skirtumai"9000
47UAB "Vakarų ekspresas""Senoji Klaipėda"8500
48IĮ "Inekta""Baltiški papročiai šiuolaikiniame pasaulyje"15000
49Punsko "Aušros" leidykla"Gimtinėn širdimi įaugę. Lietuva arčiau Lietuvos"35000
50VšĮ "Naujasis židinys-Aidai""Kultūrinė (at)minties sklaida ir akademinio jaunimo ugdymas"20000
51VšĮ "Šiauliai plius""Šiauliai buvo ir yra Lietuvos roko sostinė"20000
52Labdaros ir paramos fondas "Vilniaus klodai""Tarpukario Lietuvos lenkų dailininkų indėlis Lietuvos kultūrai"4000
    
6 programa. Vaikų ir jaunimo kultūrinio švietimo
Eil. Nr.Viešosios informacijos rengėjasProjektasSkirta suma
1VšĮ "Lututės" leidykla"Skaityk "Lututę" - draugauk su gamta"30000
2VšĮ Ateities leidybos centras"Nuo asmens iki asmenybės"65000
3UAB "Nieko rimto""Meno pažinimo integravimas į vaikų kultūrinį švietimą"30000
4VšĮ "Bitutės žurnalas""Meno ir moralinių vertybių link"30000
5Naujosios Romuvos Fondas"Kūrybiniai jaunimo džiaugsmai ir rūpesčiai"36000
6UAB Informacijos vadybos agentūra"Kuon saką, a muon saką?"36000
7VšĮ "Gerosios Naujienos centras""Muzikinė kelionė pasirinkimų labirintu"20000
8Lietuvos maironiečių draugija "Humanitarinės kultūros  ugdymas Lietuvos maironiečių draugijos laikraštyje "Sandrava"5000
9Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius"Knyga vaikams kaip kultūrinės ir istorinės atminties puoselėjimo šaltinis"15000
10VšĮ "Gerosios Naujienos centras""Tu atverk langelį"15000
11VšĮ "Pūko" kūrybinis centras"Vakaro pasakaitė"22000
12L.Mačiūnienės IĮ "Vaikų radijas""Žemės pasaka"10000
13UAB "Radijo pulsas""Nevėžis"8000
14VšĮ "Lino lėlės""Yra racijos"12000
15UAB "Alytaus radijas""Tauškučių skrynelė"16000
16UAB "Saulės radijas""Nebūk vienas"8000
17UAB Manifestus"Sėski ant žirgelio"28000
18VšĮ Marijampolės televizija"Smalsuoliukai"8000
19VO "Krašto informacija""Muna medele"6000
20VšĮ STUDIJA JU"KTV- Kino ir Tele Virtuvė"12000
21VšĮ "Šiauliai plius""Bumcės pokštai"15000
22VšĮ "TV Europa""Šventės ir tradicijos"22000
23UAB "Pūkas""Kur Nemunėlis teka"24000
24VšĮ Bernardinai.lt"LUX jauniems: užuot keikę tamsą uždekime žvakę"36000
25Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyrius"Vaikų literatūra- mąstančios ir kūrybiškos visuomenės kūrimo faktorius"5000
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Paskutinį kartą atnaujinta: 2014-03-06 08:15
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media