2020 m. rugpjucio 5 d., Treciadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktuali informacija

*print*

Archyvas :: LŽS ir LRT profesinės sąjungos pasirašė bendradarbiavimo sutartį

2019-09-27
 
Dainius Radzevičius, LPSK pirmininke Inga Ruginiene ir Juozas Neverauskas

Dainius Radzevičius, LPSK pirmininke Inga Ruginiene ir Juozas Neverauskas

 

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS

 

2019 m. rugsėjo 26 d.

 

LRT profesinė sąjunga, atstovaujama pirmininko Juozo Neverausko, veikiančio pagal LRT darbuotojų profesinės sąjungos įstatus, ir Lietuvos žurnalistų sąjunga, atstovaujama pirmininko Dainiaus Radzevičiaus, veikiančio pagal Lietuvos žurnalistų sąjungos įstatus (toliau - Partneris), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, remiantis Šalių laisvo apsisprendimo principu susitarėme ir sudarėme šį bendradarbiavimo susitarimą (toliau - Susitarimas):

 

1.      SUTARTIES OBJEKTAS

 

1.1. Šiuo Susitarimu Šalys sutaria bendradarbiauti, stiprinant LŽS ir LRT profesinių sąjungų veiklą, skatinant narystę abiejose organizacijose, rengiant bendrus mokymus ir kitus renginius, ginant abiejų Šalių narių teises ir teisėtus interesus tiek, kiek numato organizacijų įstatai, taip pat vykdo kitą bendradarbiavimą, kuris padeda siekti abiejų organizacijų strateginių tikslų.

1.2. Šiuo Susitarimu Komisija įsipareigoja neatlygintinai teikti Partneriui visą reikiamą informaciją.

1.3. Šiuo Susitarimu Šalys siekia skatinti abiejų organizacijų narių aktyvų dalyvavimą profesinių sąjungų judėjime, išsamiai informuoti narius apie bendradarbiavimo procesą bei inicijuoti mokymus ir seminarus žurnalistams.

1.4. Šiuo Susitarimu Šalys įsipareigoja veikti neatlygintinai.

 

2.      ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

2.1    Šalys įsipareigoja nuo šio Susitarimo įsigaliojimo glaudžiai bendradarbiauti ir siekti tinkamai vykdyti šiuo Susitarimu prisiimtus įsipareigojimus, taip pat veikti laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

2.2    Šio Susitarimo galiojimo metu LRT profesinė sąjunga įsipareigoja:

2.2.1. pateikti Partneriui šios sutarties efektyviam vykdymui reikalingą informaciją, pateikti LRT profesinės sąjungos nariams išsamią informaciją apie galimą narystę abiejose organizacijose, taip pat remiantis šiuo susitarimu ir LRT profesinės sąjungos valdymo organų sprendimu užtikrinti galimybę LRT profesinės sąjungos nariams dalyvauti LŽS veikloje ir tapti LŽS nariais sumokant už kiekvieną narį būtinus narystės mokesčius;

2.2.2. inicijuoti mokymus-seminarus LRT dirbantiems žurnalistams;

2.2.3. patalpinti savo interneto svetainėje ir www.lzs.lt tinklalapiuose informaciją apie LŽS ir LRT profesinės sąjungos bendradarbiavimą.

 

2.3    Šio Susitarimo galiojimo metu Partneris įsipareigoja:

2.3.1. kartu su LRT profesine sąjunga organizuoti ir remti seminarus LRT profesinės sąjungos atstovams;

2.3.2. naudoti gautą iš LRT profesinės sąjungos gautą informaciją abiejų organizacijų veiklos stiprinimui;

2.3.3. savo informaciniuose kanaluose skelbti informaciją apie LRT profesinės sąjungos veiklą ir LŽS bei LRT profesinės sąjungos bendradarbiavimą;

              2.3.4. informuoti LRT profesinę sąjungą apie bendradarbiavimo vykdymo eigą.

 

2.4 Šios Sutarties galiojimo metu LRT profesinė sąjunga turi teisę:

2.4.1. reikalauti, kad Partneris teiktų informaciją apie bendradarbiavimo eigą;

2.4.2. reikalauti, kad Partneris tinkamai vykdytų visus prisiimtus šiuo Susitarimu įsipareigojimus;

2.4.3. turi kitas teises, numatytas šiame Susitarime.

2.5 Šios Sutarties galiojimo metu Partneris turi teisę:

                 2.5.1. reikalauti, kad LRT profesinė sąjunga tinkamai vykdytų prisiimtus šiuo Susitarimu įsipareigojimus;

2.5.2. turi kitas teises, numatytas šiame Susitarime.

 

3.      ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

3.1 Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai.

3.2 Jei viena iš Šalių nevykdo ar netinkamai vykdo šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, kita Šalis turi teisę reikalauti, kad kaltoji Šalis atlygintų dėl nevykdymo ar netinkamo vykdymo atsiradusius kitos Šalies tiesioginius ir dokumentais pagrįstus nuostolius.

3.3  Šalys nėra atsakingos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą esant aplinkybėms, kurių negalima numatyti arba išvengti ar kuriomis nors priemonėmis pašalinti (force majeure).

4.      GINČŲ NAGRINĖJIMAS

4.1              Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai, reikalavimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp Šalių dėl šio Susitarimo taikymo ir aiškinimo, būtų sprendžiami derybų keliu, tarpusavio sutarimu ir bendradarbiavimo pagrindu.

4.2              Jei nesutarimų nepavyksta išspręsti derybų keliu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, visi ginčai, nesutarimai, reikalavimai ir pretenzijos, kylantys dėl šio Susitarimo taikymo ir aiškinimo, sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus Lietuvos Respublikos teismuose.

4.3              Šis Susitarimas sudarytas remiantis Lietuvos Respublikos teise. Šio Susitarimo taikymui ir aiškinimui turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

5.      SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

 

5.1          Šis Susitarimas įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki bus pakeista ar nutraukta.

5.2    Šio Susitarimo nuostatos, neatitinkančios Lietuvos Respublikos teisės aktų, negalioja.

5.3    Jei dėl kokių nors priežasčių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka dalis šio Susitarimo bus pripažinta negaliojančia, likusi Susitarimo dalis Šalims galios ir turės būti vykdoma.

5.4         Šis Susitarimas gali būti pakeistas ir (ar) papildytas tik atskiru rašytiniu abiejų Šalių pasirašytu susitarimu. Visi šio Susitarimo papildymai ir pakeitimai įsigalioja nuo jų pasirašymo momento, išskyrus atvejus kai kita įsigaliojimo data nurodyta šios Sutarties pakeitime ar papildyme.

5.5        Visi šio Susitarimo pakeitimai, papildymai ir priedai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis, turi privalomą galią Šalims ir be jos negalioja.

5.6        Susitarimas gali būti nutrauktas:

5.6.1. šalių sutarimu;

5.6.2. bet kurios Šalies valia, pranešus kitai Šaliai prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki numatomo nutraukimo dienos.

                 5.7 Surašyti du vienodos juridinės galios Susitarimo  egzemplioriai - po vieną abiems Šalims.

 

6.      ŠALIŲ REKVIZITAI

 

LRT darbuotojų

profesinė sąjunga                                                      

Įm. Kodas 190776150

S. Konarskio g. ė9, Vilnius

Tel. 8 (5) 2363237

El. paštas lrtps@lrt.lt

 

 

Pirmininkas                                                              s Juozas Neverauskas                                                               

PARTNERIS

 

Lietuvos žurnalistų sąjunga

Įm. k. 190806184

Jogailos g. 11, 01116, Vilnius

Tel. (8 5) 212 2805

El. paštas: pirmininkas@lzs.lt

 

 

 

 

Pirmininkas

Dainius Radzevičius

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019-12-02 13:13
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media