2024 m. birželio 24 d., Pirmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktuali informacija

*print*

Archyvas :: Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas „Dėl žurnalistų apsaugos, saugumo ir įgalinimo užtikrinimo 2023-2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“

2023-09-05
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽURNALISTŲ APSAUGOS, SAUGUMO IR ĮGALINIMO UŽTIKRINIMO
2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO
2023 m. rugsėjo 4 d. Nr. ĮV-703
Vilnius
Įgyvendindamas Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo", 2.7.4 priemonę „Sukurti ir įtvirtinti žurnalistų saugumo garantijas ir persekiojimo nuo kritikos apsaugos mechanizmą" ir atsižvelgdamas į darbo grupės 2021 m. rugsėjo 16 d. priimtos Europos Komisijos rekomendacijos (ES) 2021/1534 dėl žurnalistų ir kitų žiniasklaidos specialistų apsaugos, saugumo ir įgalėjimo užtikrinimo Europos Sąjungoje įgyvendinimo koordinavimui, sudarytos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-55 „Dėl darbo grupės sudarymo", veiklos rezultatus:
T v i r t i n u Žurnalistų apsaugos, saugumo ir įgalinimo užtikrinimo 2023-2025 metų veiksmų planą (pridedama).
Kultūros ministras Simonas Kairys

 

 


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2023 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. ĮV-703
ŽURNALISTŲ APSAUGOS, SAUGUMO IR ĮGALINIMO UŽTIKRINIMO 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANAS
Eil. Nr.
Veiksmo pavadinimas
Įvykdymo terminas, periodiškumas
Atsakingi vykdytojai
ES rekomendacijos punktai
MOKYMAI
1.Organizuoti prokurorams ir policijos pareigūnams mokymus, susijusius su žurnalistų atžvilgiu įvykdytų nusikalstamų veikų tyrimu. Mokymų procese pasitelkti žurnalistus. 2024 m. GP. 15 p.
2. Organizuoti mokymus teisėjams, susijusius su žurnalistų teisių bei veiklos garantijų apsauga, teisės į informacijos laisvę užtikrinimu, nepagrįstu žurnalistų persekiojimu už kritiką, viešo ir privataus asmens sampratos išgryninimo (taikymo) problematika. Esant galimybei, mokymų procese pasitelkti žurnalistus. 2024 m. NTA. 15 p.
3.Koordinuoti žurnalistų saugumo krizių ir ekstremaliųjų situacijų metu klausimus. 2023 m. Nacionalinis krizių valdymo centras. 17 p.
4.Organizuoti žurnalistams mokymus, skirtus jų fiziniam ir internetiniam saugumui. 2024 m. KM, kiti DG nariai. 24 p.
VEIKSMINGAS IR NEŠALIŠKAS NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ TYRIMAS IR BAUDŽIAMASIS PERSEKIOJIMAS
5.Nešališkai, nepriklausomai, veiksmingai, skaidriai ir laiku vykdyti tyrimus dėl veikų, įvykdytų prieš žurnalistus, nesvarbu, ar jos įvykdytos internetu, ar realiame gyvenime. Nuolat. PD. 4 p.
6.Atliekant tyrimus dėl prieš žurnalistus įvykdytų nusikaltimų atitinkamais atvejais bendradarbiauti su EUROPOL ir/ar EUROJUST bei su kitomis institucijomis ir su jomis dalytis informacija, ekspertinėmis žiniomis ir geriausia patirtimi dėl su žurnalistų saugumu susijusių atvejų. Pagal poreikį. PD, GP pagal kompetenciją. 5 p.
TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ, ŽURNALISTŲ IR ŽURNALISTAMS ATSTOVAUJANČIŲ ASOCIACIJŲ BENDRADARBIAVIMAS
7.Organizuoti susitikimus tarp teisėsaugos institucijų ir žurnalistų ir jų asociacijų dėl grasinimų žurnalistams ir išpuolių prieš juos prevencijos ir kovos su jais būdų. Pagal poreikį. DG nariai. 6 p.
8. Nustatyta tvarka imtis priemonių, siekiant užtikrinti žurnalistų ir kitų žiniasklaidos specialistų, kuriems kyla realus fizinio užpuolimo pavojus, susijęs su darbu, saugumą. Esant pagrindui. PD. 7 p.
NEPRIKLAUSOMI REAGAVIMO IR PARAMOS MECHANIZMAI
9.Teikti informaciją žurnalistų ir žiniasklaidos bendruomenei apie sukurtas pagalbos ir paramos galimybes (įskaitant, psichologinės pagalbos) ir valstybinės darbo inspekcijos vykdomas veiklas (kaip psichologinio smurto darbe prevencijos). 2023 m. ir pasikeitus informacijai. SADM. 8-10 p.
GALIMYBĖ GAUTI INFORMACIJĄ
10. Platinti, viešinti ir skatinti naudoti ŽEIT su partneriais parengtas Informacijos teikimo gaires žiniasklaidos ir viešojo sektoriaus atstovams, Rekomendacijas žurnalistams ir viešosios informacijos rengėjams ir ADViMap programėlę. 2023 m. ŽEIT. 11 p.
EKONOMINĖ IR SOCIALINĖ APSAUGA
11.Teikti informaciją žurnalistų bendruomenei apie teisės aktų projektus, numatančius, kad individualią veiklą vykdantys asmenys bus draudžiami nedarbo draudimu. 2023 m. SADM. 18 p.
ŽURNALISTŲ VAIDMUO PER PROTESTUS IR DEMONSTRACIJAS / STANDARTINĖS VEIKLOS PROCEDŪROS IR RIZIKOS MAŽINIMO STRATEGIJOS
12.Pasitelkiant išorės ekspertus, identifikuoti poreikį ir galimybę teisėsaugos institucijoms gauti mokymus dėl žurnalistų vaidmens viešų susirinkimų, protestų ir demonstracijų metu, kad teisėsaugos institucijos galėtų geriau užtikrinti visuomenės saugumą ir kartu apsaugoti žurnalistus ir netrukdyti jiems pranešti informaciją. 2024 m. KM, kartu su PD, LŽC ir kitais DG nariais. 19 p.
13.Reguliariai pravesti bazinius mokymus žurnalistams, kaip elgtis protestų, demonstracijų metu. Kasmet ir kai atnaujinamos taisyklės. PD. 20 p.
14. Pravesti instruktažą žurnalistams prieš kiekvieną A lygio renginį. Nuolat. PD. 21 p.
BENDRADARBIAVIMAS SU VALDŽIOS INSTITUCIJOMIS IR SEKTORIUMI
15.Medijų rėmimo fonde sudaryti galimybę teikti stipendijas tiriamosios ir šviečiamosios žurnalistikos atstovams. 2024 m. KM. 18 p.
16.Stiprinti tarptautinius valstybių įsipareigojimus žiniasklaidos laisvės ir žurnalistų saugumo srityje Jungtinių Tautų (Žmogaus teisių tarybos, JT Generalinės Asamblėjos III-iojo komiteto, UNESCO) formatuose, taip pat ESBO ir Europos tarybos. Nuolat. URM. 5 p.
17. Skatinti valstybių bendradarbiavimą stiprinant įsipareigojimus žiniasklaidos laisvės ir žurnalistų saugumo srityse veikiant tarptautinėje žiniasklaidos laisvės koalicijoje (Media Freedom Coalition) ir kituose neformaliuose valstybių bendradarbiavimo formatuose, įskaitant draugų grupes dėl žurnalistų saugumo Niujorke, Vienoje, Strasbūre, Paryžiuje ir Ženevoje. Nuolat. URM.
5 p.
SKAIDRUMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS
18. Rinkti duomenis apie išpuolius prieš žurnalistus (gali būti BK, SLAPP, fizinius ar internetinius), juos apibendrinti, viešinti. Kasmet. KM. 28 p.
LYGYBĖ IR ĮTRAUKTIS ŽINIASKLAIDOS SEKTORIUJE
19.Atlikti tyrimus dėl diskriminacijos (inter alia dėl priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo bei nevienodų darbo ir karjeros siekimo sąlygų) darbo santykių srityje tiek gavus nukentėjusių asmenų (jų atstovų) skundus, tiek lygių galimybių kontrolieriaus (-ės) iniciatyva. Informaciją apie tyrimus pateikti LGKT metinėje ataskaitoje. Nuolat. LGKT. 29 p.
20.Teisinių konsultacijų nuo diskriminacijos nukentėjusiems asmenims teikimas. Nuolat. LGKT. 30 p.
INFORMUOTUMO DIDINIMO KAMPANIJOS IR INFORMACIJOS PATEIKIMAS
21.Kartu su Europos Taryba įvykdyti kampaniją žurnalistų saugumo tematika. 2025 m. LŽC, DG nariai. 31 p.
INFORMACIJOS TEIKIMAS, ATASKAITŲ TEIKIMAS IR STEBĖSENA
22.Surinkti informaciją iš darbo grupės narių apie Rekomendacijos ir šio plano vykdymą ir ją pateikti Europos Komisijai. Kasmet. KM. 32 p.
23.Dalyvauti žiniasklaidos forume, keistis informacija su VN apie priemones ir veiksmus, kurių imamasi siekiant praktiškai įgyvendinti šią rekomendaciją. Nuolat.KM, DG nariai. 33 p.
VARTOJAMI TRUMPIAI:
BK - Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas;
DG - darbo grupė 2021 m. rugsėjo 16 d. priimtos Europos Komisijos rekomendacijos (ES) 2021/1534 dėl žurnalistų ir kitų žiniasklaidos specialistų apsaugos, saugumo ir įgalėjimo užtikrinimo Europos Sąjungoje įgyvendinimo koordinavimui, sudaryta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-55 „Dėl darbo grupės sudarymo";
ES rekomendacija - 2021 m. rugsėjo 16 d. Europos Komisijos rekomendacija (ES) 2021/1534 dėl žurnalistų ir kitų žiniasklaidos specialistų apsaugos, saugumo ir įgalėjimo užtikrinimo Europos Sąjungoje;
GP - Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra;
KM - Lietuvos Respublikos kultūros ministerija;
LGKT - Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;
LŽC - Lietuvos žurnalistikos centras ;
NTA - Nacionalinė teismų administracija;
p. - punktas;
PD - Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
SADM - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
SLAPP - strateginiai ieškiniai dėl visuomenės dalyvavimo;
URM - Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija;
VN - Europos Sąjungos ir Europos tarybos valstybės narės;
ŽEIT - Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-09-05 14:46
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media