2024 m. birželio 23 d., Sekmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktuali informacija

*print*

Archyvas :: Patvirtinta Medijų rėmimo fondo tarybos sudėtis

2023-12-08
 
Š.m. gruodžio 7 d. visuotinis Medijų rėmimo fondo dalininkų susirinkimas patvirtino Medijų rėmimo fondo tarybos sudėtį. Taryba patvirtinta ketveriems metams.
Fondo tarybos sudėtis abecėlės tvarka:
Aurelija Arlauskienė - Lietuvos žurnalistų sąjungos paskirta atstovė;
Kęstutis Bulka - asociacijos „Nacionalinė spauda" paskirtas atstovas;
Lina Bušinskaitė - Interneto žiniasklaidos asociacijos paskirta atstovė;
Ramunė Čičirkaitė - Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos ir Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos bendrai paskirta atstovė;
Danielius Mušinskas - Lietuvos meno kūrėjų asociacijos paskirtas atstovas;
Rasytė Navickienė - Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos paskirta atstovė;
Gytis Norvilas - Kultūros periodinių leidinių asociacijos paskirtas atstovas;
Audronė Nugaraitė - Medijų tarybos paskirta atstovė;
Marijona Šaknienė - Lietuvos žurnalistų draugijos paskirta atstovė;
Vaiva Žukienė - Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos ir Regioninių televizijų asociacijos bendrai paskirta atstovė.
Fondas sveikina naują tarybą su darbo pradžia. Kitą savaitę taryba rinksis į savo pirmą posėdį išsirinkti Tarybos pirmininką ir Tarybos pirmininko pavaduotoją.
Apie Fondo tarybą galima susipažinti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, 28 straipsnio 6-12 dalyse:
6. Sprendimus dėl Fondo teikiamos valstybės paramos skyrimo priima Fondo kolegialus organas - Fondo taryba. Fondo tarybą sudaro 10 narių. Vieną narį į Fondo tarybą skiria Medijų taryba iš aukštųjų mokyklų, vykdančių žurnalistikos studijų programą, pasiūlytų kandidatų, kitus narius po vieną skiria viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus vienijančios organizacijos:
1) Kultūros periodinių leidinių asociacija;
2) Lietuvos meno kūrėjų asociacija;
3) Interneto žiniasklaidos asociacija;
4) Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija;
5) asociacija „Nacionalinė spauda";
6) Lietuvos žurnalistų draugija;
7) Lietuvos žurnalistų sąjunga;
8) Lietuvos radijo ir televizijos asociacija ir Lietuvos regioninių radijo stočių asociacija bendru sutarimu;
9) Lietuvos kabelinės televizijos asociacija ir Regioninių televizijų asociacija bendru sutarimu.
7. Fondo tarybos nariais skiriami nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų veiklos, akademinę ar profesinę patirtį visuomenės informavimo, kultūros, švietimo, mokslo ar žmogaus teisių srityse. Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu atitinka bent vieną Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytą kriterijų, dėl kurio asmuo nelaikytinas nepriekaištingos reputacijos. Fondo tarybos nariais negali būti valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos nariai, Vyriausybės įgaliotos institucijos darbuotojai, Fondo administracijos darbuotojai ir ekspertai, viešosios informacijos rengėjų ir (ar) skleidėjų vadovai, valdymo organų nariai, taip pat Europos Parlamento nariai. Jeigu Fondo tarybos nariu skiriamas politinės partijos narys, jis iki paskyrimo sustabdo savo narystę politinėje partijoje ir dalyvavimą jos veikloje iki kadencijos Fondo taryboje pabaigos.
8. Fondo tarybos sudėtį 4 metų kadencijai tvirtina Fondo visuotinis dalininkų susirinkimas. Asmuo Fondo tarybos nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Jeigu asmuo Fondo tarybos nariu buvo ilgiau kaip pusę kadencijos laikotarpio, šis laikotarpis prilyginamas vienai jo kadencijai Fondo taryboje. Fondo tarybos kadencija pradedama skaičiuoti nuo tada, kai Fondo tarybos sudėtį patvirtina Fondo visuotinis dalininkų susirinkimas. Fondo tarybos nariu asmuo netvirtinamas, jeigu nustatoma, kad jis neatitinka šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju kreipiamasi į organizaciją, skyrusią šį asmenį į Fondo tarybos narius, su prašymu per 15 kalendorinių dienų skirti į Fondo tarybą kitą asmenį, atitinkantį šiame straipsnyje nustatytus reikalavimus. Fondo taryba veikia, jeigu yra patvirtinti ne mažiau kaip 7 jos nariai. Fondo taryba veikia tol, kol patvirtinama naujos sudėties Fondo taryba. Likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki Fondo tarybos kadencijos pabaigos, Fondo direktorius kreipiasi į Fondo tarybos narius skiriančias organizacijas dėl naujų narių skyrimo į Fondo tarybą.
9. Fondo tarybos nario įgaliojimai pasibaigia:
1) atsistatydinus savo noru;
2) pasibaigus Fondo tarybos kadencijai;
3) netekus Lietuvos Respublikos pilietybės;
4) šio straipsnio 6 dalyje nurodytam subjektui paskyrus kitą Fondo tarybos narį ir Fondo visuotiniam dalininkų susirinkimui jį patvirtinus;
5) paaiškėjus, kad Fondo tarybos narys nebeatitinka šio straipsnio 7 dalyje numatytų reikalavimų;
6) kai Fondo tarybos narys be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 mėnesius iš eilės nedalyvauja Fondo tarybos posėdžiuose;
7) negalint eiti pareigų dėl sveikatos būklės;
8) mirus.
10. Jeigu Fondo tarybos nario įgaliojimai baigiasi anksčiau negu Fondo tarybos kadencija, naujas Fondo tarybos narys skiriamas likusiam Fondo tarybos kadencijos laikui.
11. Fondo taryba kadencijos laikotarpiui iš savo narių išsirenka Fondo tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją, kuris pavaduoja pirmininką, kai jis dėl svarbių priežasčių laikinai negali eiti savo pareigų. Fondo tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas į pareigas skiriami ir atšaukiami iš pareigų Fondo tarybos sprendimu. Fondo tarybos darbo tvarką nustato jos patvirtintas darbo reglamentas.
12. Fondo taryba viešojo konkurso būdu atrenka ekspertus, kurie teikia Fondo tarybai išvadas dėl projektų finansavimo. Sprendimus dėl lėšų skyrimo Fondo taryba priima tik įvertinusi ekspertų išvadas. Fondo tarybos sprendimai dėl lėšų skyrimo skelbiami viešai Fondo interneto svetainėje.
13. Fondo tarybos nariai ir ekspertai, prieš pradėdami eiti atitinkamas pareigas, turi pateikti nešališkumo deklaraciją ir pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą, kurių formas tvirtina Fondo visuotinis dalininkų susirinkimas, deklaruoti privačius interesus Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka.
Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-12-13 11:50
 
 

Komentarai (1)

Jūsų el. paštas

Vytautas Žeimantas

2023-12-13 11:53

Sveikinu koleges r kolegas, išrinktus į MRF Tarybą. Tikiuosi vaisingo bendradarbiavimo.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media