2024 m. birželio 23 d., Sekmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktuali informacija

*print*

Archyvas :: Įvyko NŽKA ataskaitinė rinkiminė konferencija. NŽKA pirmininku vėl išrinktas Dainius Radzevičius

2022-05-28
 
Konferencijos narius sveikina Jonas Staselis

Konferencijos narius sveikina Jonas Staselis

Vytautas Žeimantas

 

 

Gegužės 27 dieną Žurnalistų namuose (Jogailos g. 11, Vilnius) įvyko Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos (NŽKA) ataskaitinė rinkiminė konferencija. Konferencija buvo visuotinė, todėl į ją buvo pakviesti visi NŽKA nariai.
Dalyviai vienbalsiai konferencijos pirmininke išrinko profesorę Audronę Nugaraitę.
Konferencijos sekretore buvo išrinkta Almonė Baltrūnienė.
 Buvo grąžinta dėl pandemijos susidariusi skola - LŽS Kauno apskrities skyriaus pirmininkasVidas Mačiulis įteikė ilganetai ,,Kauno dienos" žurnalistei, V.Kudirkos prenijos laureatei Ramutei Vaitiekūnaitei LŽS Kauno apskrities skyriaus Žurnalitinį Garbės ordiną. 
Iš pradžių buvo išklausyti konferencijai skirti sveikinimai.
Pirmasis dalyvius pasveikino Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Jonas Staselis. Jis pasidžiaugė NŽKA nuveiktais darbais, pabrėždamas ir NŽKA indėlį bendroje Lietuvos meno kūrėjų asociacijos veikloje.
J. Staselis kalbėjo ir apie galimus trukdžius plėtojant NŽKA veiklą, teigdamas, kad yra ir tokių valdininkų bei politikų, kurie mano, kad žurnalistika yra tik žinučių rašymas ir mažai ką turi bendro su kūryba. Papasakojo ir kas yra daroma, kad kuriantys žurnalistai nebūtų diskriminuojami, prilyginami amatininkams.
SEIMO PIRMININKĖS VIKTORIJOS ČMILYTĖS-NIELSEN SVEIKINIMAS
Mieli Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos nariai, demokratija, ypač liberali, kuria remiasi plačiai suvokiamų asmeninių laisvių tradicija, per žiniasklaidą pasiekia piliečius, taip turinčius galimybę aktyviai dalyvauti informavimo ir įtakos formavimo procese. Antra vertus, pačiai žiniasklaidai demokratija gyvybiškai reikalinga, nes tai vienintelė valdymo forma, kuri gerbia žodžio, nuomonės, įsitikinimų laisvę ir žiniasklaidos organizacijų nepriklausomybę nuo valstybes.
Siekis pakirsti liberalios demokratijos pagrindus žiniasklaidą ir politiką objektyviai paverčia sąjungininkėmis, suvokiančiomis laikmečio iššūkius, grėsmes ir bendrą atsakomybę.
Tai nereiškia, kad žiniasklaida praranda specifiką ir nepriklausomumą. Tai reiškia, kad žiniasklaidoje veikiantys asmenys, žinių srauto kūréjai ir formuotojai, šiandienos situacijoje tampa priversti užimti vertybinę poziciją, nes kiekvienas jų apsisprendimas, kokius žodžius vartoti, kokias istorijas pasakoti, o kokias - nutylėti, bet kokiu atveju yra politinis.
Laikais, kai žodis ne tik perduoda žinią, bet ir veikia kaip vaistas, ar ginklas, žiniasklaidos kūrėjų vaidmuo tampa ypač svarbus ir atsakingas.
Susiduriant skirtingų krypčių informaciniams srautams, kovojantiems dèl žmonių sielų ir protų, nebepakanka standartinio požiūrio, reikia ieškoti naujų formų, kūrybiškų sprendimų.
Čia į pirmą planą vél iškyla esminiai, masinės komunikacijos kiek pritemdyti dalykai - profesinis žurnalisto pašaukimas, asmenybės branda, pilietiškumas, aiškus esminių visuomenės raidos procesų ir perspektyvų suvokimas.
Orientacija į profesijos šviesulius kaip žurnalistas ir redaktorius Vytautas Gedgaudas, kurio 110-ąsias gimimo metines neseniai iškilmingai minėjome Seime.
Tikiu, kad einate ta kryptimi! Gero Jums darbo!
Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen
2022 m. gegužès 27 d.
Vilnius
MINISTRĖS PIRMININKĖS INGRIDOS ŠIMONYTĖS SVEIKINIMAS
Gerbiamieji Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos nariai, laisva ir sąžininga žiniasklaida - tai deguonis, kuriuo kvėpuoja šiuolaikinė demokratinė visuomené. Turime įtaigių pavyzdžių, kas nutinka, kai valdžia susigundo kariauti su nepatogia žiniasklaida, kai žurnalistika paverčiama seklia propaganda, - tokia valstybé tampa grėsme tiek savo piliečiams, tiek kaimynams. Yra ir kitas pavojus - žurnalistiką paversti vien tik dirginančia pramoga, sensacingų antrašių karais, tirpdant kritinio mąstymo vaidmenį visuomenėje, užuot įgalinus piliečius geriau suprasti bei vertinti mus supantį pasaulį ir jo problemas.
Šie iššūkiai tik dar labiau išryškina sąžiningos, laisvos, pilietiškos žurnalistikos svarbą. Visi mes, būdami politikai, žurnalistai, menininkai ar kitų profesijų atstovai, atliekame savo specifinę misiją ir galime prisidėti prie teisingesnio, laisvesnio ir žmogiškumo nepraradusio pasaulio. Svarbu, kad kiekvienas žurnalistas augintų savyje kūrėją ir niekada nepamirštų, kad rašo apie žmones, visada išsaugotų atjautą ir rūpestingumą, nuoširdžiai stengtųsi skleisti patikimą ir kokybišką, visuomenės interesą atitinkančią informaciją. Ačiū visiems, kurie stengiasi ir visas savo jėgas skiria Lietuvai ir jos žmonėms.
Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė
2022 m.
NŽKA PIRMININKO IR FINANSISTĖS ATASKAITOS
Konferencijos dalyviai išklausė išsamią NŽKA 2018-2021 metų veiklos ataskaitą, kurią pateikė NŽKA pirmininkas Dainius Radzevičius.
Jis pabrėžė, kad NŽKA yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, savanoriškumo pagrindu vienijantis Lietuvos profesionalius žurnalistus, Lietuvos Respublikos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka pripažintus meno kūrėjais. NŽKA yra meno kūrėjų organizacija ir turi visas meno kūrėjų organizacijos teises ir pareigas.
Per ataskaitinį laikotarpį NŽKA ir jos nariai savo veiklą grindė Lietuvos Konstitucija, Lietuvos civiliniu kodeksu, Lietuvos meno kūrėjų ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymu, Lietuvos asociacijų įstatymu, Lietuvos visuomenės informavimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksu, taip pat Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucija "Dėl žurnalistinės etikos" ir, supranta, savais NŽKA Įstatais.
Per ataskaitinį laikotarpį NŽKA įvairiais būdais skatino kūrybinę veiklą, palaikė kūrybinius, profesinius ir abipusiai naudingus ryšius su kitomis asociacijomis, valdžios ir valdymo organais bei visuomeninėmis organizacijomis, kolektyvais bei asmenimis Lietuvoje ir užsienyje. Ginė ir stiprino NŽKA narių teises ir laisves, tinkamai atstovaudama NŽKA narių interesams. Organizavo įvairius renginius, skelbė kūrybinius konkursus (Vinco Kudirkos, Vytauto Gedgaudo, Mato Šalčiaus, Juozo Tumo-Vaižganto, Petro Babicko, Antano Macijausko), siūlė kandidatus valstybinėms bei kitoms meno premijoms gauti, vykdė įvairias kūrybines programas. Teikė pasiūlymus Lietuvos valstybinėms institucijoms dėl ruošiamų ir veikiančių įstatymų bei kitų teisės norminių aktų. Skatino ir gynė laisvą kūrybą, profesionalios žurnalistikos meną, propagavo NŽKA narių kūrybą, gynė profesinę etiką ir žurnalistų solidarumą. Teikė informacinę, metodinę, konsultacinę, analitinę ir organizacinę pagalbą NŽKA nariams, kėlė žurnalisto profesijos prestižą ir socialinį vaidmenį visuomenėje, reguliariai leido almanachą „Žurnalistika". Žurnalistų namuose surengė nemažai kolegų kūrybos parodų - Kazio Kęstučio Šiaulyčio, Apolinaro Juodpusio, Alberto Vaidilos, Vytauto Gedgaudo, Reginos Jakučiūnaitės Kubertavičienės, Alfonso Čepausko, kt.
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 2015 metų spalį pradėjo veikti leidinio „Novaja gazeta" portalas Baltijos šalims. NŽKA šiuo metu vykdo projektą, pagal kurį šiame portale remiamas kokybiškas žurnalistinis turinys.
Buvo paskelbta ir NŽKA narių skaičiaus dinamika: 2018 metais NŽKA narių buvo 92, 2019 m. - 78, 2020 m. - 81, 2021 m. - 87.
Tylos minute buvo pagerbtas nuo 2018 metų išėjusiųjų Anapilin NŽKA narių atminimas. Išėjo Juozas Elekšis, Eugenijus Macius, Kazimieras Račkauskas, Bronius Raguotis, Algimantas Jazdauskas, Kostas Kaukas, Edmundas Juškys, Petras Naraškevičius, Jadvyga Zinaida Janulevičiūtė, Zinas Jonas Kazėnas, Gediminas Skvarnavičius, Algis Juozas Kusta, Tatjana Baltušnikienė ir Birutė Ona Boreišienė.
NŽKA finansinės veiklos ataskaita pristatė NŽKA vyr. finansininkė Lina Mykolaitienė.
Dainiaus Radzevičiaus ir Linos Mykolaitienės ataskaitos buvo patvirtintos.
NŽKA PIRMININKO IR NŽKA VALDYBOS NARIŲ RINKIMAI
Buvo pasiūlyti keli kandidatai į NŽKA pirmininkus. Tačiau jiems atsisakius pretenduoti į pirmininkus, liko tik vienas kandidatas - Dainius Radzevičius. Jis ir buvo išrinktas naujai ketverių metų kadencijai vadovauti mūsų asociacijai.
Dainius Radzevičius vadovauja Nacionalinei žurnalistų kūrėjų asociacijai nuo jos įsikūrimo, nuo 2006 metų.
Po to vyko NŽKA valdybos narių rinkimai. Į valdybą buvo pasiūlyta 15 kolegų. Šešiems kolegoms atsisakius kandidatuoti, į Valdybą buvo išrinkti Aida Veželienė, Aurelija Arlauskienė, Vytautas Žeimantas, Tadas Kazakevičius, Rytis Sabas, Lilija Valatkienė , Laima Lingytė, Gerimantas Statinis ir Raimondas Polis.
Buvo aptarti ir kiti einamieji reikalai.
VĖL IŠRINKTO PIRMININKO PIRMASIS INTERVIU
„Šiandien su kolegomis iš Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos rinkomės tartis dėl mūsų bendruomenės veiklos perspektyvų. Dėl žurnalistų, kurie kuria. Ne dėl žiniasklaidos visos ir visų. Džiugu, kad mūsų veiklą pastebėjo ir net labai neformaliai įvertino Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen ir premjerė Ingrida Šimonytė. Jos abi palinkėjo gerų perspektyvų, - sako Dainius Radzevičius. - Mūsų susirinkimą pradėjo Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Jonas Staselis. Buvo labai gera ir stipri kalba. Ačiū jam už įkvėpimą! Apie tai mes artimiausiu metu papildomai pasisakysime viešai ir net bendrą rezoliuciją dėl žurnalistų vietos visuomenėje paskelbsime. Prisiminėme Vytautą Gedgaudą, Ziną Kazėną, Eugenijų Macių ir kitus kolegas, kurių darbai gyvens dar ilgai, nors jie patys mus jau paliko. O jaukiame, nors ir ataskaitiniame-rinkiminiame susitikime šiandien buvo kolegos, kurie yra tikri kūrėjai. Jų veikla jau buvo pastebėta kritikų, meno vertintojų ar kūrybinių konkursų komisijų. Ačiū už tai!
Pasak Dainiaus Radzevičiaus, yra ir formalių sprendimų. Jiems šiandien atsirasti padėjo ir mūsų susitikimą moderavusi Audrone Nugaraite. Suburta nauja NŽKA Valdyba, kurioje sutiko dirbti devyni kolegos. Mane taip pat kolegos įtraukė į šią komandą kaip pirmininką. Norisi padėkoti tiems aktyviems ir kūrybiškiems kolegoms, kurie daug metų padėjo bendruose darbuose - Vidui Mačiuliui, Aldonai Žemaitytei, Povilui Sigitui Krivickui, kitiems. Dėkojų almanachą „Žurnalistika" šiemet dar redaguojančiai Jolantai Beniušytei. Beja, šią poziciją iki šių metų pabaigos ji perleis kažkam kitam.
"Kolegos, ačiū už idėjas, už kūrybą, už perspektyvą. Gražaus visiems savaitgalio ir įkvėpimo kūrybiniuose sumanymuose", - baigdamas pirmąjį interviu sakė Dainius Radzevičius.

 

  

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-05-29 11:01
 
 

Komentarai (4)

Jūsų el. paštas

Dainius Radzevičius

2022-05-31 07:33

Nuoširdžiai dėkoju už didelį pasitikėjimą ir palaikymą. Tai labai įkvepia. Tad galiu palinkėti mums visiems ne tik kūrybinės sėkmės, bet ir tokio susitelkimo, kokį mes turėjome iki šiol.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Genovaitė Bajarūnienė

2022-05-29 15:30

Puiku.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Ipolitas Skridla

2022-05-28 15:40

LŽS Senjorų klubo narių ,jų tarpe nemaža dalis NŽKA nariai,vardu nuoširdžiai sveikinu Gerbiamą Dainių Radzevičių,perrinkus NŽKA pirmininku.Tikimės .kaip ir visada, gražaus kūrybiško bendrvavimo. Sėkmės.Būkime sveiki

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Antanas

2022-05-28 14:57

Sveikinu, Dainiau, su perrinkimu. Sėkmės.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media