2024 m. liepos 25 d., Ketvirtadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Žurnalistas irgi žmogus

*print*

Archyvas :: Juozapas Vytas Urbonas: Susitikimai gyvenimo kelio vingiuose (9)

2022-11-17
 
Juozapas Vytas Urbonas

Juozapas Vytas Urbonas


Tęsinys. Pradžia 2022 09 03, 2022 09 18, 2022 10 14, 2022 10 25. 2022 10 31, 2022 11 07


Juozapas Vytas Urbonas
Profesorius, humanitarinių mokslų daktaras, LŽS narys

 

 


Bendradarbis Virgilijus Juodakis

 

 

Kai 1987 m. pradėjau dirbti Periodinės spaudos mokslinio tyrimo laboratorijoje ir skaityti paskaitas bei vesti pratybas žurnalistikos specialybės studentams, su jau žinomu fotografijos meno specialistu Virgilijumi Juodakiu (gimusiu 1934 m. Šilutėje) nebuvo tekę tiesiogiai bendrauti. Buvau girdėjęs, jog jis yra studentų mėgstamas dėstytojas, jie noriai lanko jo paskaitas ir pratybas, jis suteikia jiems daug naudingų praktinių žinių. Sužinojau, kad V. Juodakis, 1964 m. Vilniaus universitete įgijęs žurnalisto specialybę, Žurnalistikos katedroje pradėjo dirbti 1970 m., kai ji tapo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto padaliniu. Tuometinis katedros vedėjas Stasys Makauskas V. Juodakį pakvietė ne tik dėstyti fotožurnalistikos dalykų, bet ir pavedė sukomplektuoti reikiamo techninio lygio fotolaboratoriją. Per keletą metų, padedant kitiems katedros darbuotojams, tokia laboratorija buvo sukurta ir ja mielai naudojosi visi žurnalistikos specialybės studentai. Katedroje atsirado ir fotografijos specializacija. V. Juodakis iki 2000 m. skaitė Lietuvos fotografijos istorijos, teorijos ir praktikos paskaitas. Jo paskaitos ir po jų sekusios pratybos (seminarai), kaip pastebėjo buvę jo studentai, buvo įdomios, išsamios ir vertingos, nes rėmėsi savarankiškai įgyta patirtimi ir turimais įgūdžiais, sukauptais per dešimtmetį, praleistą leidinių redakcijose bei laboratorijose. Galima sakyti, kad jis teoriją kūrė dirbdamas. V. Juodakis 1959-1963 m. dirbo fotografu ir kino operatoriumi Gamtos apsaugos komitete (fotografavo laukinius žvėris ir paukščius, gamtos paminklus), 1963-1965 m. - televizijos operatoriumi Vilniaus televizijoje, 1965-1970 m. - fotožurnalistu ir mokslo populiarinimo skyriaus vedėju žurnalo „Moksleivis" redakcijoje, bendradarbiavo žurnaluose „Švyturys", „Jaunimo gretos", „Mūsų gamta" ir kituose leidiniuose.
V. Juodakis įtemptai dirbo ir mokslinį darbą - pirmasis ėmė tirti Lietuvos fotografijos istoriją. Jis 1973 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją „Fotografijos istorija Lietuvoje 1854-1940 m.", tapdamas istorijos mokslų kandidatu, 1993 m. nostrifikavus - humanitarinių mokslų daktaru. 1985 m. jam suteiktas pedagoginis docento vardas. V. Juodakis 1969 m. sudarė albumą „Lietuvos fotografija" ir parašė jam įvadinį straipsnį, 1971 m. išleido monografiją „Balys Buračas", 1995 m. - albumą-monografiją „Lietuvos fotografijos istorija. 1854-1940 m.", 1987 m. - mokymo priemonę „Fotožurnalistikos žanrų sistema ir jos struktūra", 2017 m., savo buvusių studentų paragintas, - prisiminimų ir apmąstymų knygą „Tarp žmonių: Atsiminimai" (gavau ją su autografu „Mielam Vytui. VU dienas prisiminus. Pagarbiai V. Juodakis. 2017.04.15"). Jis taip pat paskelbė mokslinių straipsnių įvairiuose leidiniuose apie fotožurnalistikos raidą, jos žanrus, daugiaaspektę analizę, kūrybinių konkursų specifiką. V. Juodakis nuo 1961 m. yra Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, nuo 1969 m. - Lietuvos fotomenininkų sąjungos, nuo 1982 m. - Europos fotografijos istorijos asociacijos narys. 1997 m. jis įsteigė viešąją įstaigą kūrybiniams fotožurnalistiniams konkursams rengti „Fotoreporterių gildija", veikusią iki 2000 m.
Ypač vaisingas buvo mano bendradarbiavimas su Virgilijumi Juodakiu rengiant pirmąją lietuvišką „Žurnalistikos enciklopediją" (jos sudarytojai Genovaitė Burneikienė, Dalia Dirvonaitė, Juozapas Vytas Urbonas). Jis padėjo sudaryti jos vardyną, parašė beveik visus straipsnius, apimančius fotografiją ir fotožurnalistiką. Kadangi visi „Žurnalistikos enciklopedijai" skirti straipsniai buvo rašyti ranka arba išspausdinti rašomąja mašinėle, juos visus reikėjo surinkti kompiuteriu. Čia mums talkino ir pats V. Juodakis, ir visa jo šeima. Galutinai enciklopedijos tekstus kompiuteriu rinko ir maketavo jo sūnus Edvardas Juodakis.
V. Juodakis išsamų didelės apimties analitinį straipsnį apie spaudos fotografiją nacionaliniuose dienraščiuose „Pokyčiai Lietuvos fotožurnalistikoje" išspausdino 2000 m. išleistoje monografijoje „Naujosios žiniasklaidos formavimasis Lietuvoje (1988-1998 m.)", kurią aš su Dalia Dirvonaite suredagavau. Jis taip pat mano paprašytas pateikė visus fotožurnalistikos tematikos straipsnius rengiamai „Lietuvos žiniasklaidos enciklopedijai".

Bendradarbis Skirmantas Valiulis
 

 

 

Su juo artimiau susipažinau tik 1987 m. pradėjęs dirbti Periodinės spaudos mokslinio tyrimo laboratorijoje ir skaityti paskaitas žurnalistikos specialybės studentams. Iki tol buvau skaitęs periodinėje spaudoje skelbtus jo straipsnius apie kino filmus ir meninę fotografiją. Jis (1938 m. gimęs Šiaulių apskrities Pašvitinio valsčiaus Gražaičių kaime, 1965 m. baigęs Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete lietuvių kalbos ir literatūros specialybę) 1969 m. kartu su kitais įsteigė Lietuvos fotografijos meno draugiją, kuri nuo 1989 m. vadinasi Lietuvos fotomenininkų sąjunga, ir 1970-1972 m. buvo šios organizacijos atsakingasis sekretorius. 1968-1970 m. S. Valiulis dirbo leidinio „Ekrano naujienos" redakcijoje literatūriniu darbuotoju, o 1973-1974 m. - žurnalo „Kinas" vyriausiuoju redaktoriumi.
Įgijęs nemažai praktinio darbo patirties, 1974 m. S. Valiulis pradėjo dirbti Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Žurnalistikos katedroje. Jis ėmė skaityti kino, fotografijos, televizijos, žurnalistikos teorijos bei praktikos kursus. Studentai pamėgo jo paskaitas ir pratybas, kurios buvo įdomios ir vaizdingos, pasižymėjo originalumu. Jis studentams pateikdavo daug naudingos informacijos - S. Valiulis jiems buvo „vaikščiojanti enciklopedija apie kiną, televiziją, fotografiją". Daug įvairaus pobūdžio publikacijų apie kiną ir televiziją, fotografijos, kino bei televizijos kritikos straipsnių jis išspausdino Lietuvos laikraščiuose ir žurnaluose, nuolatinių televizijos apžvalgų - dienraščių „Lietuvos rytas" ir „Respublika" prieduose, savaitraštyje „Literatūra ir menas". S. Valiulis sudarė fotografijos albumus „Lietuvos fotografija" (1971 m.), „Kryžių kalnas ir jo fiksavimo vaizdais istorija" (su kitais, 2008 m.), fotografijos metraštį „Lietuvos fotografija: Vakar ir šiandien" (1997-2005 m., 9 knygas), išleido straipsnių rinkinį „Margi fotografijos dešimtmečiai" (su S. Žvirgždu, 2009 m.), straipsnių kino, fotografijos ir fotografijos istorijos temomis rinkinius „Fotografijos slėpiniai" (su S. Žvirgždu, 2002 ir 2006 m., 2 knygas) ir „Apie fotografiją" (2011 m.), televizijos straipsnių rinkinius „Vakarai su televizija" (2009 m.) ir „Telemano užrašai" (2010 m.).
Kai 1992 m. pradėjome rengti lietuviškąją „Žurnalistikos enciklopediją", S. Valiulis ėmė su mumis mielai bendradarbiauti. Jis padėjo sudaryti vardyną, pasiūlė įtraukti fotografijos, kino, televizijos bei žurnalistikos tematikos straipsnių, paskui daug jų pats parašė, nuolat domėjosi ir enciklopedijos rengimu. Didelės apimties analitinį straipsnį „Televizijos dokumentinio kino raida" S. Valiulis pateikė monografijai „Naujosios žiniasklaidos formavimasis Lietuvoje (1988-1998 m.)", kuri buvo išleista 2000 m. Kai Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultete buvo įsteigta žurnalistikos specialybė, į Žurnalistikos studijų programą buvo įtrauktas dėstomasis dalykas „Žurnalistikos problemos". Paskaitoms apie dokumentinio kino ir televizijos filmų perspektyvas skaityti nutariau pasikviesti Skirmantą Valiulį. Jis mielai sutiko. Aptarėme paskaitų turinį ir specifiką, ir nuo 2003 m. jis ėmė kasmet Klaipėdos universiteto žurnalistikos specialybės ketvirto kurso studentams tam skirti po keletą paskaitų dokumentinio kino ir televizijos filmų kūrimo ir populiarinimo problemoms, Lietuvos dokumentinio kino kūrėjų dalyvavimui tarptautiniuose kino festivaliuose.
S. Valiulis buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos, Lietuvos kinematografininkų sąjungos narys, Tarptautinės meninės fotografijos federacijos fotografas visuomenininkas (nuo 1994 m.), Lietuvos fotomenininkų sąjungos garbės narys (nuo 1998 m.). S. Valiulis mirė 2011 m. Lietuvos fotomenininkų sąjunga 2012 m. įsteigė kasmetinę S. Valiulio premiją, režisierius Algirdas Tarvydas 2016 m. sukūrė dokumentinį filmą „Skirmantas Valiulis. Laiko labirintuose".
Bus daigiau

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-12-11 16:18
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media