2021 m. balandžio 16 d., Penktadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Sukaktys, jubiliejai

*print*

Mūsų kolegai, vienam žinomiausiam Lietuvos enciklopedininkui Antanui Račiui – tik 85!

2021-03-24
 
Antano Račio portretas. Dailininkas Albertas Vaidila

Antano Račio portretas. Dailininkas Albertas Vaidila

Vytautas Žeimantas

 

 

Kovo 25 dieną mūsų kolega, aktyvus LŽS Senjorų klubo narys, žinomas enciklopedininkas ir vertėjas Antanas Račis pažymi gražią sukaktį - 85-metį. Sveikiname!
Prisimenu, anksčiau kaip žurnalistui daug kartų teko susitikti su A. Račiu. Mane domino enciklopedijos, jų leidyba, o jis daug metų dirbo Mokslo ir enciklopedijų leidybos institute, vėliau centre, buvo direktoriaus pavaduotojas redakciniams darbams, įvairių, tame tarpe 2001-2015 metais leistos 26 tomų „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" ir 2008-2015 metais leistos 4 tomų enciklopedijos „Lietuva" vyriausiasis redaktorius.
A. Račio tvarkomos ir redaguojamos įvairios enciklopedijos, vaizdžiai šnekant, per tuos dešimtmečius byrėjo viena po kitos. Kiekviena enciklopedija, ar jos tomas buvo vertas atskiros apžvalgos, pristatymo visuomenei. Todėl augo ir mano parašytų straipsnių apie enciklopedijas skaičius. Dabar, kai apsidairiau, tokių recenzijų jau priskaičiavau per trisdešimt.
Su A. Račiu visuomet būdavo lengva bendrauti. Nė nepajutau, kada dalykiniai susitikimai peraugo į draugiškus. Mane maloniai stebino ne tik jo puiki atmintis, erudicija, bet ir didelis darbštumas, gyvenimiškas entuziazmas, sakyčiau, įgimtas vitališkumas. Ir, prisipažinsiu, niekada nekilo klausimas, kiek jam metų. Ir štai dabar gaunu su prašymu paskelbti LŽS svetainėje LŽS Senjorų klubo pirmininko Ipolito Skridlos ir jo pavaduotojo Alfonso Kairio paruoštus sveikinimus kovo mėnesį gimusiems klubo nariams, o tarp jų - ir Antanui Račiui... su 85-mečiu ...
RINKŪNAI, PUMPĖNAI, PASVALYS, VILNIUS
Antanas Račis gimė 1936 metų kovo 25 dieną gražiame ir jaukiame Stebeikių kaime. 1944 metais pravėrė Rinkūnų pradinės mokyklos duris, 1947 metais pradėjo mokytis Pumpėnų septynmetėje mokykloje. 1950 metais jau mokėsi Pasvalio vidurinėje mokykloje. Mokėsi labai gerai, baigė su aukso medaliu. Tačiau iškilo didelė problema su medalio įteikimu - jaunuolis atsisakė stoti į komjaunimą! Tai tuo metu buvo tikrai drąsus žingsnis. Reiškiantis ne tik jaunuolio tvirtą valią, bet ir atskleidžiantis jo mąstymą, politinę orentaciją.
1954 metais, atsisveikinęs su gimtąja Pasvalio žeme, jaunasis Antanas pradėjo studijuoti Vilniaus universiteto Istorijos filologijos fakultete. 1959 metais įsigyja filologijos ir lietuvių kalbos ir literatūros vidurinės mokyklos mokytojo kvalifikaciją.
Kurį laiką dirbo lietuvių kalbos mokytoju Vilniaus rajono Skorbutėnų ir Kenos aštuonmetėse mokyklose. Visas kitas gyvenimas buvo skirtas sunkiam ir atsakingam enciklopedijų leidėjo triūsui. Beveik 50 metų A. Račis dirbo enciklopedijų leidykloje.
Dabartinis Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras atlaikė kelias reorganizacijas, keitėsi ir sukaktuvininko pareigų pavadinimai. Tačiau visą laiką jam būdavo patikimos vis atsakingesnės pareigos. Dirbo mokslinių ir vyresniuoju moksliniu redaktoriumi, kelių redakcijų vedėju. Tai leido sukaupti didelę patirtį, imtis vadovauti visiems instituto redakciniams darbams. O pradėjus leisti fundamentalią „Visuotinę lietuvių enciklopediją" - tapti jos vyriausiuoju redaktoriumi.
„VISUOTINĖS LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS" VARIKLIS
Net 15 metų pagrindinis A. Račio rūpestis buvo laiku ir kokybiškai leisti „Visuotinę lietuvių enciklopediją".
„Antanas Račis taip „užsukdavo" visus, kad šalia jo atsainiai dirbti nebuvo galimybių. Tai buvo tikras mūsų enciklopedijos variklis", - sakė jo bendradarbis, istorijos daktaras Algirdas Matulevičius.
26 tomų „Visuotinė lietuvių enciklopedija" - išskirtinis, unikalus leidinys. Žurnalistiniame bloknote turiu užrašytus A. Račio žodžius, apibūdinančius šį didžiulį veikalą. Tada jis sakė, jog prie šio leidinio ne vienerius metus plušėjo per 50 instituto darbuotojų. Į enciklopediją tilpo per 115 tūkst. straipsnių, 24 tūkst. iliustracijų, 650 žemėlapių. Penktadalis enciklopedijos skirta Lietuvai ir lituanistikai.
Prisiminiau ir istoriko profesoriaus Antano Tylos žodžius. Jis, pristatydamas enciklopedijos pirmąjį tomą, pavadino jį ne tik informacijos šaltiniu, bet ir tautos raiškos forma, palygino su Martyno Mažvydo „Katekizmu".
„Kasmet spausdinant po keletą tomų, bus pastatytas šis daugiatomis lietuviško intelekto rūmas, dar vienas nepaneigiamas tūkstantmetės valstybingumo tradicijos įrodymas," - sakė akademikas Zigmas Zinkevičius.
„Enciklopedijos išleidimas parodo tautos pajėgumą, jos potencialą. Net ir daug didesnės tautos negalėtų pasigirti tais šios srities laimėjimais, kurie žymi nepriklausomos Lietuvos valstybės nueitą kelią", - kalbėjo Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, kuris buvo pirmųjų 15-os „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" tomų globėjas.
Profesorius Vytautas Landsbergis naująją „Visuotinę lietuvių enciklopediją" įvertino kaip vieną didžiųjų ir ambicingų nepriklausomos valstybės lūkesčių. Tokią enciklopediją pajėgi leisti tik nepriklausoma valstybė, kurios nevaržo svetimos ideologinės koncepcijos, primesti atrankos ir vertinimo kriterijai. Tai ir šalies vizitinė kortelė, teigianti, rodanti save pasauliui, kartu savo tautai pristatanti pasaulio žiniją. Tai ir priklausymo tam tikram kultūriniam arealui įrodymas. Per informacijos atranką, selekciją, pasak V. Landsbergio, ir reiškiasi enciklopedijos lietuviškumas.
Tačiau šios enciklopedijos leidimo pradžia nebuvo rožėmis klota. Atsirado net tokių autorių, kuriems vien tik „užmojis leisti naują visuotinę lietuvių enciklopediją XXI a. pradžioje atrodo veikiau absurdiškas negu didingas". Nusikalbėta ir kitaip. Dabar tokių atsiliepimų jau neliko. Čia, beje, didelis ir A. Račio nuopelnas. Jis drąsiai eidavo į polemiką, į viešumą, gynė ir apgynė naujosios enciklopedijos nuostatas.
A.Račio vadovaujama šios enciklopedijos Vyriausioji redakcija atliko milžinišką darbą, su kuriuo neturiu ką palyginti dairydamasis po Lietuvos erdvę.
KITŲ ENCIKLOPEDIJŲ, ŽINYNŲ LEIDĖJAS, KNYGŲ VERTĖJAS
Kitas didelis A. Račio darbas - 2008-2015 metais išleista keturių tomų enciklopedija „Lietuva". Jis buvo dvitomės „Lietuvos sporto enciklopedijos" (2010-2013) Mokslinės redakcinės tarybos pirmininko pavaduotojas, Enciklopedinio žinyno „Bažnytinė muzika" (2011) Mokslinės redakcinės tarybos pirmininkas. Su istoriku E. Maneliu sudarė ir redagavo dvitomį enciklopedinį žinyną „Lietuvos istorija" (2011-2015).
A.Račį domino ir žiniasklaidos problemos. 1991 metais jis įstoja į Lietuvos žurnalistų sąjungą, iki šiol aktyviai dalyvauja jos veikloje. Paskelbė straipsnių periodinėje spaudoje. Parašė prisiminimų, kurie skelbiami knygoje „Jurgėnų kraštas: praeitis, etninė kultūra, dabartis" (2014). Nuo 2002 metų jis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys.
Ir dar reikėtų pabrėžti vieną A. Račio veiklos barą - vertimus. Daug kam tai gali būti netikėta, nes jis visas išverstas knygas pasirašydavo slapyvardžiu - Antanas Stebeikis, slaptai pavardei pasirinkęs gimtojo kaimo pavadinimą. Išvertė iš lenkų ir rusų kalbų daug, per 20 grožinės ir mokslinės literatūros knygų. Tarp jų B. Makausko „Vilnijos lietuviai, 1920-1939 metais" (1991), daug romanų.
MOKSLO IR ENCIKLOPEDIJŲ LEIDYBOS CENTRO SVEIKINIMAS
Sveikiname kolegą, buvusį „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" vyriausiąjį redaktorių Antaną Račį, kovo 25-ąją švenčiantį gražią sukaktį. Jo gyvenimo dešimtmečiai, atiduoti lietuvių enciklopedijoms, stebina ir įkvepia.

Ką reiškė vadovauti enciklopedijos rengimo darbams? Pacituokime sukaktuvininką: „Man teko ne tik skaityti visą enciklopediją (kai kuriuos straipsnius net 2-3 kartus), bet ir spręsti autorių ginčus su recenzentais ir Mokslinės redakcinės tarybos nariais dėl jų kritinių pastabų, taip pat redaktorių ginčus su Mokslinės redakcinės tarybos nariais arba tarybos narių vienų su kitais. Visais ginčytinais atvejais stengiausi ieškoti kompromiso ir palaikyti specialistų nuomonę" (Antanas Račis. Enciklopedininko kelias. „Žmogus su enciklopedija". MELC, 2016, p. 39).

Kokia buvo šio darbo apimtis? Pasikliaukime buvusio vyriausiojo redaktoriaus informacija: „Visuose VLE tomuose išspausdinta 121 804 straipsniai (apie 17 procentų jų - iliustruoti), apie 25 120 iliustracijų, 656 žemėlapiai" (ten pat, p. 47).

Antanui vadovaujant parengta „Visuotinė lietuvių enciklopedija" - tvirtas pamatas šių dienų elektroninei enciklopedijai e. VLE. Dėkojame Jums, mielas Antanai, už enciklopedinio darbo pamokas ir džiaugiamės Jūsų gražia sukaktimi.

 ANTANINĖS ANT RATŲ? TAIP!
Šis straipsnis skirtas rimtai sukakčiai, tačiau jį norėčiau užbaigti kiek netradiciškai, o pakalbėti apie... Antanines, kurias, beje, netrukus Lietuvoje vėl paminėsime. Kasmet savo vardadienį švęsdavo ir Antanas Račis. Pažymėdavo gražiai, bet ne tradiciškai, kai viskas sukasi tik aplink vaišių stalą. Daug metų jis per savo vardadienį pakviesdavo kolegas bendradarbius į turistines pažintines keliones po kokį nors įdomesnį mūsų šalies kampelį. Taip enciklopedininkams būdavo puiki proga pakeliauti, geriau susipažinti su senove dvelkiančiomis Kernavės ir Trakų apylinkėmis, unikaliomis Dieveniškėmis, Ignalinos, Molėtų kraštu, Dzūkija.
Tokios kelionės neužtrukdavo. Važiuodamas visada mąsčiau, kad labai gerai, jog yra tokių žmonių, kaip Antanas Račis, kurie nebijo griauti nusistovėjusius stereotipus ir siūlo naujas bendravimo tradicijas. Vietoje gausaus vaišių stalo - bendravimą pažintinėje kelionėje. Žmogaus gyvenimas - irgi kelionė. Palinkėkime mūsų kolegai, gerbiamam ir mylimam sukaktuvininkui, kad jam ši kelionė būtų ilga ir visada prasminga.
 
Rubrika Sukaktys, jubiliejai yra Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo projekto dalis. 
 
 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-04-02 11:50
 
Share |
 

Komentarai (10)

Jūsų el. paštas

Jolanta

2021-03-25 11:12

Pritariu kolegos Vytauto minčiai, kad žmogaus gyvenimas - tai kelionė. Linkiu Jums, Gerbiamas Antanai, kad ši kelionė būtų ilga ir visada prasminga.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Nijolė Galinienė

2021-03-25 11:09

Kokia puiki gimtadienio data. Pavasaris!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rita Aleknaitė

2021-03-25 11:07

Nuoširdžiausi sveikinimai

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Ipolitas Skridla

2021-03-25 11:04

Mielas, Antanai, labai sveikinu su gražia sukaktimi. Džiaugiuosi, kad esate mūsų garbingame klube, kad aktyviai dalyvaujate klubo veikloje. Linkiu geros sveikatos ir sėkmės!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Albertas

2021-03-24 16:41

Su gražiu jubiliejumi, Antanai. Visada malonu su Tavimi pabendrauti, pasikeisti nuomonėmis apie svarbius dalykus. Su pakilia nuotaika kūriau ir Tavo portretą. Sveikatos, tvirtybės, sėkmės.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Juozas

2021-03-24 14:09

Antanai, širdingai tave sveikinu su puikia sukaktimi! Sveikatos! Laimės! Džiaugsmo!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Nijolė Padorienė

2021-03-24 13:49

Energingo pavasario sukaktuvininkui, apšviečiančiam dar nepažintus kelionės kampelius, padedančiam giliau, smalsiau pažvelgti į "gyvąją enciklopediją" - be melo, be iliuzijos, gerinančiam atmintį... Žavesio bendrystėje, pažintinėje gyvenimo kelionėje! Jautrūs, švelnūs dailininko A. Vaidilos LAIMĖS potėpiai tesiskleidžia, telydi visus įdomybių kelyje...

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Antanas Kubilius

2021-03-24 13:45

Nuoširdžiai spaudžiu ranką, linkėdamas laimės ir sveikatos...

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Aurelija Arlauskienė

2021-03-24 13:44

Sveikinu kolegą

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Regina Jakučiūnaitė

2021-03-24 12:31

Sveikinimai...

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media