2023 m. rugsejo 27 d., Treciadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Sukaktys, jubiliejai

*print*

Archyvas :: “Lietuvos aido” šimtmečio sukakčiai: Vytautas Žeimantas buvo tarsi „Lietuvos aido“ siela

2017-01-29
 
Vytautas Žeimantas žurnalistiniuose keliuose… Autoriaus nuotrauka

Vytautas Žeimantas žurnalistiniuose keliuose… Autoriaus nuotrauka

 

Jeronimas Laucius,

Rašytojas, žurnalistas, leidėjas

 

„Lietuvos aidas" šiemet ruošiasi gražiai ir prasmingai paminėti savo šimtmečio sukaktį. Man "Lietuvos aidas" neatskiriamas nuo žinomo žurnalisto, rašytojo Vytauto Žeimanto, šio laikraščio vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju išdirbusio net dešimt metų, nuo 1999 iki 2008.

Taip jau buvo, dienraščio savininkas ir vyriausiasis redaktorius Algirdas Pilvelis tvarkė redakcijos finansinius, ekonominius, ūkinius reikalus, vadovavo laikraščio pagrindinei politinei linijai, o kolega Vytautas - rūpinosi bendrais žurnalistiniais reikalais. Jis atėjo dirbti į „Lietuvos aidą" jau turėdamas didelę žurnalistinio darbo patirtį. Dešimt metų dirbo respublikiniame laikraštyje „Tiesa", visą dešimtmetį vadovavo Vilniaus dienraščiui „Vakarinės naujienos", padarydamas jį respublikiniu, labai populiariu laikraščiu, pasiekusiu net 180 tūkstančių tiražą. Gimęs ir augęs Vilniuje, nuo šešiolikos metų pradėjęs savarankiškai dirbti, baigęs Vilniaus universitete ekonomikos mokslus, jis gerai pažinojo ne tik žurnalistiką, bet ir Lietuvos ekonominį, visuomeninį, kultūrinį, sportinį gyvenimą, todėl rašė įvairiomis temomis. Jo straipsniai pasižymėjo aktualumu, objektyvumu, rašė lengvu stiliumi, suprantamai įvairiems skaitytojų sluoksniams. Todėl nenuostabu, kad tapo vienu iš populiariausių „Lietuvos aido" autoriu, kelis sykius buvo renkamas ir metų „Lietuvos aido" žmogumi.

Manau, visiškai pelnytai poetas Juozas Nekrošius jam paskyrė tokį ketureilį:

Iš nieko nieko neprašei,

Ko trūko - pats susieškojai...

Tarp plunksnos brolių niekada

Autoriteto... nestokojai!

Prisipažinsiu, mane stebino ir stebina kolegos Vytauto darbštumas. Be aktyvios veiklos laikraštyje jis dar rašė ir leido knygas. Autorinių knygų išleido arti dvidešimties, iš jų - dirbant „Lietuvos aide" šviesą išvydo lietuvių ir lenkų kalba knyga apie Lietuvos ir Lenkijos geležinkeliečių bendradarbiavimą „Atvertas langas į Europą" (2002), apysaka vaikams „Baltamiškio istorijos" (2002, pakartotinas leidimas 2004), legenda „Ignalinos legenda" (2004), eilėraščių ir dainų rinkinys „Žodis apie žodį (2006). „Lietuvos aide" jis paskelbė nuotykių romaną vaikams „Trys draugai ir mergaitė" (2006). Kartu su kolega Vytautu Vaitkumi parašė knygą „Lietuvos vartotojų kooperacija: nuo pirmųjų žingsnių iki 2000 metų (2000). Sudarė ir išleido knygą apie žemės ūkio bendroves „Sutelktomis jėgomis - į pažangą (2007).

Ir atskirai norėčiau paminėti knygą, kuri man labai svarbi, kodėl svarbi, sužinosite iš jos pavadinimo - „Rašytojas Jeronimas Laucius". Kolega Vytautas nuo seno domėjosi mano kūryba, ne kartą „Lietuvos aide" skelbė mano knygų recenzijas, aptarinėjo jas. Turbūt tai ir paskatino jį 2003 metais parašyti esę, surinkti bibliografiją ir visą tai atskira knyga paskebti.

Kolega Vytautas ne tik aktyviai reiškėsi „Lietuvos aido" puslapiuose, bet savo asmenybe traukė prie savęs daugelį žurnalistų, visuomenės veikėjų, mokslininkų, politikų. Vienas iš tokių susižavėjusiu jo išprusimu, jo minčių energija buvau ir aš. Jis subtiliai skatino mane, kaip daugelį kitų, rašyti, nešti savo kūrybą į „Lietuvos aidą". Mes ir rašėme, o kolega Vytautas lengva ranka redaguodavo tuos rašinius, skelbdavo juos laikraštyje. Taip susidarė platus autorių ratas, ne tik gerokai išplėtęs leidinio tematiką, bet ir nemaža dalimi didinęs jo populiarumą. Dabar galiu tik pasidžiaugti, kad šiame laikraštyje esu paskelbęs nemažai savo straipsnių.

Greitai apie kolegą Vytautą „Lietuvos aide" susidarė tarsi koks diskusijų klubas. Neretai mes susitarę rinkdavomes, kartu aptardavome ne tik parašytus ar tik dabar atsineštus straipsnius, interviu, bet ir kalbėdavome apie Lietuvos aktualijas, apie įvykius, įtakojančius mūsų kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą. Kolega Vytautas  buvo tarsi „Lietuvos aido" siela.

Iš pradžių šis neoficialus diskusijų klubas rinkosi pačioje redakcijoje, kuri tuomet buvo prestižinėje Vilniaus vietoje, Gedimino prospekto pradžioje, šalia gražuolės Katedros. Padiskutuoti ateidavo garsus disidentas Antanas Terleckas, istorikai daktarai Sigitas Jegelevičius, Algirdas Matulevičius, docentas Virgilijus Juodakis, rašytojas Adolfas Strakšys, menotyrininkas Albertas Vaidila, žurnalistai Antanas Andrijonas, Vytautas Vaitkus, Jonas Vėlyvis, „Pozicijos" žurnalo redaktorius Vytautas Budnikas, kiti.  Visus juos apjungdavo kolega Vytautas. Vėliau, kai redakcija persikėlė į Maironio gatvę ir A. Pilvelio nuosavybe tapo kavinė „Pas Erlicką" - rinkdavomes joje. Jaukioje aplinkoje, kurią, be abejo, dar labiau palaikė kavinės vedėja Stasė Pilvelienė, vykdavo įdomūs, kartais net karšti pokalbiai apie politiką, kultūrą, žiniasklaidą, žurnalistų veiklą. Jei turėdavo laisvesnio laiko, diskusijose dalyvaudavo ir Algirdas Pilvelis.

Ilgainiui tokie kūrybiniai pokalbiai, bendradarbiavimas, mums tapo būtinybe. Jei kurį laiką negalėdavau pabuvoti „Lietuvos aido" redakcijoje, pasiginčyti apie tas problemas, kurių šalies gyvenime tikrai netrūko, pajausdavau kažkokį nerimą, vakuumą širdyje. Tie mūsų pokalbiai, bendravimas neretai paskatindavo naujems straipsniams, kartais tapdavo ir naujų knygų temomis.     

Kolega Vytautas išėjo iš „Lietuvos aido", kai dienraštis dėl finansinių problemų pradėjo eiti tik du kartus per savaitę ir darbų apimtys gerokai sumažėjo. Jis pradėjo dirbti Lietuvos žurnalistų sąjungoje, tapo LŽS internetinio laikraščio redaktoriumi. Tačiau nenutraukė ryšių su „Lietuvos aidu", dažnai skelbia jame savo staipsnius. Nemažai iš jų vėliau pateko ir į naujas knygas. 2009 metais pasirodė kolegos Vytauto autobiografinė knyga „Mano žurnalistikos dešimtmečiai", 2011 m. - „Vandensvydis Lietuvoje", 2012 m. - „Lietuvos parolimpinis sportas 1991-2011 m", 2015 m. - „Lietuvos sporto klubas „Makabi" 1916-2016" . 2009 m. jis sudarė ir išleido knygą „Pokalbiai apie meloraciją". Inicavo ir išleido dvi žurnalistų poezijos knygas „Šitas aidas toli girdis..." (2012) ir „Sušvieski, saule" (2014). Šios knygos buvo palankiai pristatytos ir „Lietuvos aide".

Kolega Vytautas skelbėsi ne tik „Lietuvos aide". Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos, Rusijos, JAV, Australijos ir Argentinos periodinėje spaudoje yra paskelbęs daugiau kaip porą tūkstančių publikacijų - straipsnių, interviu, komentarų, apybraižų, feljetonų, apsakymų, esė, humoreskų, legendų, eilėraščių  - lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, altajiečių, baltarusių, latvių, lenkų ir rusų kalbomis. 2006 metais jis buvo priimtas į Lietuvos meno kūrėjų asociaciją, tapo valstybės pripažintu meno kūrėju. Tapo prestižinės daugiatomės „Visuotinės lietuvių enciklopedijos" autoriumi, vėliau - ir enciklopedijos "Lietuva", "Lietuvos sporto enciklopedijos" autoriumi. Pradėjo versti iš baltarusių kalbos, buvo kaimynų pastebėtas, 2010 metais priimtas į Baltarusijos rašytojų sąjungą.  Beje, šios sąjungos nario pažymėjimą kolegos baltarusiai jam garbingai įteikė kavinėje „Pas Erlicką", dalyvaujant mūsų „Lietuvos aido" diskusijų klubo nariams.

Dabar, nors ir sumažėjus redakcijai, suplonėjus ir laikraščiui, tačiau lieka giedro džiaugsmo upelis, kad „Lietuvos aidas" eina, kad pasitinka savo 100-mečio jubiliejų būdamas Lietuvos gyvenimo rikiuotėje. Prie to prisideda savo publikacijomis ir nenuilstantis kolega Vytautas. Sėkmės ir tvirtybės jums abiems - „Lietuvos aidui" ir Tau, Vytautai.

 

Rubrika Sukaktys, jubiliejai yra Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo projekto dalis.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2017-03-30 10:22
 
 

Komentarai (7)

Jūsų el. paštas

Eugenija

2017-05-03 07:35

Sveikinu mielas Vytautai, sėkmės ir sveikatos linkėdama

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Gražina

2017-02-12 10:37

Šiemet Lietuvos aidui sukanka 100 metų. Taip ilgai einančio lietuviško laikraščio Lietuvoje nėra.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Iš "Lietuvos aido"

2017-02-02 07:48

Kolegai, pasirašusiam "Aido nesigirdi".
"Lietuvos aidas" išeina du kartus per savaitę. Yra 12 puslapių, gausiai iliustruotas. Jį galima užsiprenumeruoti VISUOSE šalies paštuose. Taigi teigti, kad jis "nepasiekia provincijos skaitytojų" yra nesąžininga. O jei lo neužsako rajono biblioteka - tai kalta ne redakcija, o biblioteka.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Aido nebesigirdi

2017-01-31 14:15

Net nustebau, kai perskaičiau šį rašinį. Dėl gerbiamo V.Žeimanto tai viskas aišku- tai kūrybingas, energingas, gerai visiems žinomas žurnalistas. Duok Dieve, jam sveikatos ir naujų kūrybinių minčių. Bet dėl "Lietuvos aido" tai kyla įvairių minčių. Argi toks laikraštis tebeleidžiamas iki šiol? Jo rajonų bibliotekose neprenumeruoja, paštuose, spaudos kioskuose nenusipirksi. Gal prieš kokį dešimtmetį tokį laikraštį teko matyti. Matyt, jis leidžiamas ir platinamas tik Vilniuje ir labai nedideliu tiražu arba yra tik sienlaikraščio pavidalo. Kažin, ar galima didžiuotis tuo, ko nemato visuomenė, kas nepasiekia provincijos skaitytojų.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Česlovas S.

2017-01-30 17:47

Žavi gerb. Vytauto kūrybos pasaulis. Vyresnės kartos Kūrėjas yra ir demokratijos pavyzdys mūsų, jaunesniajai žurnalistų, kartai.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Zenonas

2017-01-29 23:20

Šaunus, malonus žodis apie įstabų, daug nuveikusį žmogų, kurio liežuvis neapsiverčia vadinti veteranu.....Šiame visuotinio apsižodžiavimo amželyje tai gražus tyro žodžio gūsis.... Ačiū Tamstai, gerbiamas Jeronimai.....

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media