2023 m. gegužes 28 d., Sekmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Redaktoriaus žodis

*print*

Archyvas :: Žurnalistui, rašytojui, leidėjui Stasiui Lipskiui – tik 80! Sveikiname!

2021-07-10
 
Stasys Lipskis

Stasys Lipskis

Vytautas Žeimantas

 

Liepos 11 dieną mūsų geram kolegai, redaktoriui, leidėjui, rašytojui, LŽS ir NŽKA nariui Stasiui Lipskiui sukanka 80 metų. Nuoširdžiai sveikiname sukaktuvininką!
Stasys Lipskis praktiškai visą gyvenimą paskyrė žurnalistikai, literatūrai, kūrybai. Per ilgus darbo ir kūrybos metus daug nuveikta: kelios dešimtys parašytų autorinių knygų, kino scenarijų, daug išleistų kitų autorių kūrinių, pelnytai tapo rašytoju, jam suteiktas valstybės pripažintas meno kūrėjo statusas.
Kolega Stasys gimė 1941 metų liepos 11 dieną gražiame ir jaukiame Kuršėnų miestelyje. Moksleiviškos jaunystės privilegijomis mažai pasinaudojo, nebaigęs mokyklos pradėjo dirbti Kuršėnų tarybiniame ūkyje, vėliau Kuršėnų rajkoopsąjungoje, Pavenčių vartotojų kooperatyve. Baigė Kuršėnų darbo jaunimo vidurinę mokyklą.
Jau nuo jaunumės pajuto norą rašyti. Dirbdamas ir mokydamasis pradėjo rašyti rajono laikraščiui, kurio redaktorius Juozas Baldauskas įtraukė jį į jaunųjų korespondentų būrį ir skatino domėtis žurnalistika. Šios pastangos davė vaisių. 1962 metais jis pradeda dirbti laikraščio „Komjaunimo tiesa" redakcijoje. O 1967 metais Vilniaus universitete baigia žurnalistiką.
Aukštojo mokslo diplomas suteikia naujų galimybių. 1968 metais kolega Stasys pradeda dirbti savaitraštyje „Literatūra ir menas", jis - Literatūros kritikos skyriaus vedėjas. Čia sukaupta patirtis leido sėsti ir prie pirmosios knygos. 1972 metais "Vagos" leidykla išleidžia jo parašytus apmąstymus apie literatūrą ir gyvenimą - knygą "Dialogas su herojumi".
Jis buvo priimtas į Lietuvos žurnalistų sąjungą ir Lietuvos rašytojų sąjungą (1972). Kūryba kolegai Stasiui tapo gyvenimo būdu, neatsiejama jo esybės dalis, nors profesionaliu, tik iš kūrybos duoną valgančiu rašytoju netapo. Jis dirbo ir kūrė. Ir vėliau dirbdamas Lietuvos kino studijos, Lietuvos valstybinio kinematografijos komiteto vyriausiuoju redaktoriumi, Lietuvos rašytojų sąjungos literatūriniu konsultantu, „Nemuno" žurnale, jis kūrė, rašė naujas knygas.
"Vagos" leidykla išleidžia jo etiudus apie lietuvių apysaką "Šiuolaikinės apysakos horizontai". Jis sukaupia kaimyninių šalių kritikų pasisakymus apie lietuvių literatūrą ir išleidžia dvi knygas "Lietuviško žodžio atgarsiai" (1976, 1979). Jis daug bendrauja su rašytojais ir šią patirtį perteikia knygoje "Interviu su rašytojais" (1980). Susidomi žinomu žurnalistu, rašytoju Jonu Šimkumi, akademiku Kostu Korsaku ir parašo knygas "Jonas Šimkus: gyvenimo ir kūrybos metmenys" (1981) ir "Kostas Korsakas" (1983).
Atskirai reikėtų pakalbėti apie jo darbą žurnaluose „Naujos knygos", ir „Knygnešys". Šiuose naujas knygas ir literatūros naujienas garsinančiuose žurnaluose kolega Stasys vyriausiuoju redaktoriumi išdirbo beveik dešimt metų. Per tą laiką paskelbta daug Lietuvoje išleistų knygų recenzijų, anotacijų, pokalbių su rašytojais, kritikais, leidėjais. Šie žurnalai paliko gilią vagą Lietuvos literatūrologijoje. Be to, dar galiu pasidžiaugti, kad kolega Stasys noriai priimdavo ir mano rašinius, skelbė juos. "Knygnešio" žurnalą jis redagavo iki 1993 metų, vėliau buvo pakviestas dirbti į Lietuvos kultūros ministeriją, buvo paskirtas Literatūros ir leidybos skyriaus viršininku.
1991 metais kolega Stasys įsteigė leidyklą „Žuvėdra" ir pradėjo užsiimti profesionalia leidyba. Per tuos 30 metų, kai jis yra šios leidyklos vadovas ir redaktorius, išleista daug knygų. Džiugu, kad nemažai mūsų kolegų dėkingi jam už savų knygų išleidimą.
Kolega Stasys paliko gražų pėdsaką ir kine. Su H. Šablevičiumi parašė scenarijų meniniam filmui „Mažos mūsų nuodėmės" (1979). Pagal jo scenarijus sukurti dokumentiniai filmai „Rankos" apie Eduardą Mieželaitį ir „Dienoraštis be datų" apie Justiną Marcinkevičių.
Kai žvelgi į kolegos Stasio išleistas knygas, gali tik stebėtis jo darbštumu, kūrybingumu. Tikrai tapo išskirtinos jo parašytos biografinės knygos. Jo knygų herojai ne tik garsūs, žinomi žmonės, daugelis jų - paženklinti sunkaus, sudėtingo likimo. Tačiau autorius nebijo gilintis į šias problemas, rašo drąsiai ir atvirai, nieko neslėpdamas, neretušuodamas. Biografinėje knygoje „Poeto ir kunigo drama" (2018) jis atskleidžia poeto ir rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimą. Putinas aukštajį išsilavinimą įgijo prestižiniuose Vakarų Europos universitetuose, apgynė filosofijos daktaro laipsnį, dėstytojaudamas Lietuvos universitete tapo profesoriumi. Parašė trijų dalių knygą „Altorių šešėly", kuri pelnytai pripažinta geriausiu psichologiniu romanu lietuvių literatūroje. Buvo kunigu, bet, sukūręs šeimą, ekskomunikuotas ir tik po trijų dešimtečių nuimtos bažnytinės cenzūros, jis sutaikintas su Katalikų bažnyčia. Be to pokario metais patyrė šiurkštų partinių funkcionierių bei saugumiečių spaudimą ir tik gyvenimo saulėlydyje prabilo didelės meninės įtaigos posmais. Apie visą dramatišką šio iškilaus rašytojo kasdienybę ir pasakojama šioje knygoje, remiantis jo paties dienoraščiais, amžininkų liudijimais ir archyvuose esančiais dokumentais.
Norėčiau paminėti ir dar vieną kolegos Stasio biografinę knygą, 2020 metais išleistą „Tarp šlovės ir ašarų". Ji apie mūsų literatūros klasiką, rašytoją Antaną Vienuolį. Sovietiniais metais Vienuolio asmenybė ir kūryba buvo akivaizdžiai išliaupsinta, nežiūrint to kai kurie rašytojo kūriniai nebuvo publikuojami. Oficialioji kritika ypač šlovino jo romaną „Puodžiūnkiemis", kuris pačiam autoriui kėlė daug skausmo ir ašarų dėl redaktorių prirašinėjimų ir parašyto teksto braukymų. Baimė dėl tremtyje įkalinto sūnaus lėmė nuolankų rašytojo elgesį ir tylią kapituliaciją, kai cenzoriai perrašinėjo jo sukurtus tekstus. Ilgą laiką rašytojas buvo priverstas skleisti melą ir apie nežinia kur esančią dukrą Laimą. Nors žinių apie ją turėjęs, nes jo žmona, slapta susirašinėjo su Amerikoje gyvenančia dukra. Tik atkūrus Nepriklausomybę, atsirado galimybė atskleisti tikrąją Vienuolio gyvenimo dramą, asmeninę ir kūrybinę. Pradėjo atsiverti didi kūrėjo asmenybė, patyrusi kančių ir neišvengusi skaudaus blaškymosi istorijos vingiuose. Čia ir padėjo kolegos Stasio talentas. Biografinį pasakojimą apie Antaną Vienuolį jis pradeda ir baigia viena diena rašytojo gyvenime - būtent 1957-ųją rugpjūčio septynioliktąja, kai nustojo plakti menininko širdis...
Kolega Stasys daug dėmesio skyrė ir poetui Pauliui Širviui, jo gyvenimo, kūrybos tyrinėjimui, atskleisdamas vis daugiau negirdėtų faktų sudėtingo likimo poeto gyvenime naujose knygose: „Spindėjo beržas tolumoj" (1991, 2006) ir „Paulius Širvys" (2000).
Išliekamąją istorinę vertę turi ir jo apybraižų knygos „Apyaušrio blyksniai" (1987), „Širdies ir altorių šviesoj" (2009), „Asmenybių gyvenimo perlai" (2011), kitos.
Nors kolega Stasys jau seniai gyvena Vilniuje, tačiau savo gimtųjų Kuršėnų nepamiršta. 1987 metais išleidžia apybraižų knygą "Ten, kur Venta", 2005 metais kartu su Vytautu Kirkučiu išleidžia "Kuršėnų enciklopediją", 2011 metais - enciklopedinio pobūdžio leidinį "Kuršėnų krašto žmonės". 2003 metais jis tapo Vilniuje įkurto Kuršėniškių klubo prezidentu.
2013 m. už biografinį romaną „Išsivadavimas" jam paskirta pirmoji Vinco Mykolaičio-Putino premija. 2019 m. jis buvo apdovanotas Jono Aisčio literatūrine premija. 2021 metais - apdovanotas medaliu "Už nuopelnus žurnalistikai".
Savo gražų jubiliejų kolega Stasys pasitinka toliau vadovaudamas "Žuvėdros" leidyklai, prie naujų knygų rankraščių, aktyviai dalyvaudamas Lietuvos žurnalistų ir Lietuvos rašytojų sąjungų, Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos veikloje. Palinkėkime jam tvirtos sveikatos, sėkmės gyvenime ir neblėstančios kūrybinės ugnelės.

 

 Rubrika Redaktoriaus žodis yra Spaudos, radijo ir televizijos ėmimo fondo projekto dalis.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-09-27 14:17
 
 

Komentarai (21)

Jūsų el. paštas

Onutė Gudžiūnienė

2021-07-15 08:39

Nuoširdžiausi sveikinimai!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Vilius Litvinavičius

2021-07-13 19:25

Sveikinimai! Sulaukti šimtmečio!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Birutė Butkevičienė

2021-07-13 05:49

Sveikinu!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Laimutė Dzimidavičiūtė

2021-07-12 14:32

Labai miela pasveikinti savo seniai pažįstamą leidėją, p. Stanislovą! Stiprios sveikatos ir dar daug daug knygų. O mes, oi, kiek daug kartu atspausdinome jų! Kaip tik savo jubiliejui dar naują ir apie B. Sruogą "Vienatvės ir pragaro spąstuose".

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Dalia Sčeponavičiūtė

2021-07-12 11:52

Sveikinu.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Regina Pečauskienė

2021-07-12 11:50

Stasiui Lipskiui.
Sustok saulėlydi, prie baĺto beržo. Ir pažiūrėk, kaip upė bėga. Ir tik ťada suprast galėsi, kad metai bėga lyg diena. Nuoširdžiausi sveikinimai JÙBIĹIEJAUS proga

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Liudmila Poluševičienė

2021-07-11 19:56

Sveikinu!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Birutė Kurgonienė

2021-07-11 19:51

Ilgiausių metų! Valio! Valio! VALIO!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Janina Šeduikieņė

2021-07-11 19:03

Sveikinu!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media