2024 m. gegužes 29 d., Treciadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Radijas

*print*

Archyvas :: 1991 08 19. Pučas Maskvoje. Ką tą dieną skelbė Lietuvos radijas?

2018-07-18
 
Antanas Šimkūnas

Antanas Šimkūnas

Antanas Šimkūnas

 

Apie perversmą Maskvoje išgirdau būdamas Palangoje. Skubiai įjungiau diktofoną ir sėdau prie radijo aparato.

- Čia Nepriklausomos Lietuvos radijas. Prie mikrofono laidos vedėjas Vidas Linkevičius, dabar be 11 minučių 11 valanda. Ką tik kalbėjau su Vilniaus įgulos vado pavaduotoju papulkininkiu Lebedevu, paklausiau, ką ketina daryti kariškiai Lietuvoje, kokie yra įsakymai, nurodymai?..
Lebedevas:
- Kol kas nėra jokių įsakymų, jokių nurodymų. Kai kuriuose rajonuose paskelbta karinė padėtis.
V. Linkevičius:
Ar Lietuva priklauso tiems rajonams?
Lebedevas:
- Tai ne mano kompetencija. Aš apie tai nieko nežinau. Manau, dabar ne laikas dėstyti savo nuomonę.
V. Linkevičius:
- Baisiausia, kai susiduri su melu. Sitkūnų stotyje - nelaukti svečiai, o štai sovietų kariškis, turintis aukštą laipsnį, nieko apie tai nežino.
Per radiją skaitomas Lietuvos AT deputatų, AT prezidiumo narių, Laikinosios gynybos tarybos narių kvietimas skubiai atvykti į Aukščiausiąją Tarybą.
Krašto gyventojai raginami rinktis prie Parlamento rūmų.
Prie radijo mikrofono Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius:
- Brangūs Lietuvos žmonės, šį rytą mus visus sujaudino įvykiai Maskvoje. Padėtis iš tiesų labai sunki. Tačiau tai ne Lietuvos kaltė. Svarbu laikytis ramiai, nesiimti jokių veiksmų, neiti į konfrontaciją. Respublikos vadovybė valdo padėtį...
Po to Premjeras rusiškai kreipiasi į kariškius ir gyventojus ragindamas laikytis rimties.
Radijo diktorius J. Bulavas:
- Žinia apie valstybės perversmą maskviečius užklupo stulbinančiai netikėtai. Net gerai informuoti užsienio žurnalistai negali gauti patikslinančios informacijos. Dabar žinoma tik tiek, kad Leningrado, Minsko magistralėse apie 3 val. nakties pasirodė tūkstančiai kareivių ir milicininkų. Riazanės plentu link Maskvos juda daug tankų. Bandoma išsiaiškinti, koks yra Michailo Gorbačiovo likimas. 8 val. nutilo radijo stotis „Echo Moskvy"...
Lietuvos radijas praneša, kad per Lietuvos televiziją kalbėjo Lietuvos AT pirmininkas Vytautas Landsbergis, siūloma pasiklausyti jo kalbos magnetofoninio įrašo:
- Mieli Lietuvos žmonės. Mes žinome, mes tikime, kad Lietuva gyva ir gyvens. Mūsų kraštas turi teisę būti laisvas ir jis bus laisvas. Jums girdint skelbiu savo kreipimąsi į laisvųjų šalių vyriausybes, SNO ir kitas tarptautines organizacijas, kad mūsų kraštui gresia sovietų karinio smurto pavojus. Suteikite paramą teisėtai, visų žmonių išrinktai Lietuvos valdžiai, pareikškite, kol nevėlu, kad okupacinės karinės sovietų valdžios įvedimas Lietuvoje bus tolygus Hitlerio - Stalino sandėriui..Neleiskite, kad Budapešto ir Prahos tragedija pasikartotų ...
Mes gauname reikalavimus iš Rygos,- sako toliau Vytautas Landsbergis,- iš Pabaltijo karinės apygardos, kuri esą gavusi reikalavimą iš vadovybės Maskvoje, kad būtų nuginkluotas mūsų krašto apsaugos departamentas. Aš atsakiau, kad jokie įsakai, įsakymai neturi galios Lietuvoje...Už karinę agresiją anksčiau ar vėliau teks atsakyti. Kreipiausi į Pabaltijo karinės apygardos vadą, su kuriuo kalbėjausi telefonu, ir dabar kreipiuosi, jeigu mane kur nors girdi svetimos armijos kariškai, primindamas, kad kareivis turi ir sąžinę, ir dorovinę pareigą, o ne tiktai aklo įsakymo vykdymo prievolę. Kariškiai turi prisiminti, kaip jų kolegos buvo teisiami Niurnberge...
Per radiją skamba Maironio teksto daina „Kur lygus laukai"..
V. Linkevičius kalbina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro pavaduotoją Juozą Matonį, klausdamas, kaip elgsis Lietuvos policija, kai Maskva tebelaiko Lietuvą sovietine respublika.
J. Matonis:
- Vidaus reikalų tarnybos darbuotojai šiuo metu atšaukiami iš atostogų. Jiems duotas nurodymas užtikrinti pastatų, turto, amunicijos apsaugą, bendradarbiauti su miestų ir rajonų savivaldybėmis, padėti joms visur išsaugoti pavyzdingą tvarką. Norėčiau paraginti gyventojus laikytis rimties, pasitikėti mūsų darbuotojais.
J. Bulavas:
- Ką tik Amerikos CNN televizijos kompanija perdavė tiesiog pokalbį su Lietuvos Respublikos AT pirmininku Vytautu Landsbergiu, kuris apibudino padėtį Lietuvoje ir parėškė, kad perversmas Maskvoje neteisėtas netgi pagal galiojančią sovietinę konstituciją...Jis taip pat pasakė, kad šiandien 12 val. Maskvoje rengiamas protesto mitingas prieš karinį perversmą.
CNN perdavė trumpą pokalbį su Rusijos vadovu Borisu Jelcinu, kuris naktinį perversmą Kremliuje pavadino savivale.
Reuterio agentūra praneša, kad JAV prezidentas Džordžas Bušas buvo nustebintas pranešimu apie M. Gorbačiovo nušalinimą... Tai labai rimta problema.
Užimta Sitkūnų radijo stotis ir Juragių televizijos retransliatorius . Karinio perversmo Sovietų Sąjungoje organizatoriai nusprendė užčiaupti burnas tiems, kurie tragiškomis sausio dienomis nepabūgo agresorių bauginimo gindami radijo ir televizijos pastatus...
11 val. 30 min. Eltos korespondentas Balys Bučelis praneša iš Maskvos: maskviečiai renkasi Maniežo aikštėje, per garsiakalbius klausosi pranešimų, kuriuos spėjo įrašyti 10 val. Pranešama, kad po pietų Maskvoje pasirodys galingos karinės pajėgos. Niekas nežino, kas atsitiko su Michailu Gorbačiovu. Pagrindinis perversmo organizatorius Anatolijus Lukjanovas telefonu neatsako net akredituotiems užsienio valstybių ambasadoriams.
Šiąnakt, beveik tuo pat metu, kai GKČP grupuotė pasirašė perversmo dokumentą, iš Alma Atos grįžo Rusijos Federacijos prezidentas Borisas Jelcinas, kuris tuojau pavedė Maskvos miesto tarybai 12 val. Maniežo aikštėje surengti visuotinio politinio pasipriešinimo mitingą, nes ten gali pasirodyti ginkluoti kareiviai ir tankai.
Rusijos parlamento atstovė pareiškė, kad perversmas yra beprotybė, tai siaubingas rusiško idiotizmo aktas. 
Estijos Respublikos nepaprastoji gynybos taryba paskelbė pareiškimą, ragindama visus Estijos piliečius, savivaldos ir kitas organizacijas elgtis ramiai, neprarasti dvasios tvirtybės. Demokratiškai išrinkti Estijos Respublikos valdžios organai laikysis taikaus valstybės atstatymo kurso.
Skaitomas Baltarusijos liaudies fronto regioninės tarybos Lietuvoje kreipimasis baltarusių kalba į tėvynainius, raginama laikytis ramybės, susitelkimo ginant demokratinės Lietuvos iškovojimus.
Skelbiamas Lietuvos vyriausybės kreipimasis, raginantis gyventojus laikytis Lietuvos įstatymų, nes gali atsitikti, kad kaimyninės šalies kariškiai miestuose ir miesteliuose paskirs savo įgaliotus asmenis ir reikalaus vykdyti okupantų nurodymus. Raginama nepasiduoti jokioms provokacijoms ir neorganizuoti jokių akcijų, galinčių paaštrinti padėtį.
Kalba Lietuvos Respublikos AT pirmininkas Vytautas Landsbergis. Jis nurodo, kad Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas paskelbė kreipimąsi į Rusijos piliečius, nurodydamas, kas GKČP yra neteisėtas ir visi jo sprendimai yra neteisėti Visi Rusijos piliečiai raginami duoti deramą atkirtį pučistams.
- Aš manau, - sako Vytautas Landsbergis, - kad ta grupė, kuri pasiskelbė vykdanti valdžią Sovietų Sąjungoje, yra bado vyriausybė. Joje yra asmenys, kurie pasisako prieš žemės grąžinimą valstiečiams, prieš Sovietų Sąjungos reformas.Ir Rusijos, ir kitų sąjunginių respublikų, pirmiausia tų, kurios rytoj turėjo pasirašyti sąjunginę sutartį, vadovybės ir gyventojai tars savo žodį, kuris bus svarbesnis už pučistų žodį. 
1991 m. rugpjūčio 23 d. kalbėdamas per Lietuvos radiją Lietuvos AT pirmininkas Vytautas Landsbergis praneša, kad pučas Maskvoje žlugo, kad „atėjo diena, kuria tikėjome, dėl kurios neabejojome, kad ji turi ateiti..."Jis kviečia visus laikytis oriai, nesiimti negražių veiksmų prieš kariškius. Jau didelė dalis sovietų vadinamosios vidaus kariuomenės šiandien išėjo iš Vilniaus rytų kryptimi. Svarstomas klausimas dėl nelemtojo KGB pastato perdavimo Lietuvos vyriausybei. Nereikia jokių išsišokimų, kurie galėtų pakenkti šiomis dienomis. „Užbaikime tai,- sako Vytautas Landsbergis, - ką taip gražiai darėme ir bus Lietuva ir laiminga, ir svetinga."

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018-07-18 12:13
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media