2023 m. gruodžio 6 d., Treciadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

LŽS ir NŽKA pirmininkas

*print*

Archyvas :: Skelbiamas žurnalistų kūrybinis konkursas „Organų donorystei – taip!“

2022-06-07
 
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos žurnalistų sąjunga skelbia kūrybinį konkursą žurnalistams „Organų donorystei - taip!".
Jau tradiciniu tapęs konkursas, pradėtas organizuoti 2020-aisiais, jo laimėtojai kasmet apdovanojami kiekvienų metų spalio mėnesį, kuomet yra minima Pasaulinė organų donorystės diena - šiais metais tai - spalio 8-oji.
Konkurso tikslas - paskatinti žurnalistus aktyviau domėtis ir skleisti informaciją apie organų donorystę, taip pat išrinkti geriausias einamaisiais metais šalies periodinėje žiniasklaidoje (nacionalinėje, regioninėje ar rajoninėje spaudoje, radijuje ir televizijoje, taip pat interneto leidiniuose) skelbtas ar žurnalistų asmenine iniciatyva sukurtas publikacijas, reportažus, nuotraukas, kitus intelektinius kūrinius organų donorystės tema, kurioje būtų nagrinėjamos numanomo organų donorystės sutikimo modelio temos, gyvos žmonių istorijos bei apžvelgiamos Europos valstybių patirtys, susiję su organų donoryste ir taikomais sutikimo modeliais.
2022 metų žurnalistų konkurso tema: Organų donorystės modeliai ir visuomenės įsitraukimas į donorystės ir transplantacijos procesus.

 

Kasmetinę konkurso premiją steigia Nacionalinis transplantacijos biuras prie SAM, bendradarbiaudamas su Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) ir Nacionaline žurnalistų kūrėjų asociacija (NŽKA). Konkurso nugalėtojams bus įteikiamos piniginės premijos ir diplomai, taip pat originalios atminimo dovanos.
Prizinis konkurso fondas - du tūkstančiai eurų (pirmos vietos laimėtojui - 1000 Eur, antrosios vietos laimėtojui - 700 Eur, trečiosios vietos laimėtojui - 300 Eur).
Konkurso metu bus vertinamos publikacijos, reportažai ir nuotraukos sukurtos nuo 2022 metų gegužės 1 dienos iki tų pačių metų rugsėjo 20 d. Konkursui vienas dalyvis gali teikti neribotą skaičių darbų, kuriuos vertins bendra LŽS ir NŽKA atstovų komisija. Vertinimo komisija atsižvelgs į šiuos pagrindinius kriterijus: kūrybiškumas (autoriaus kuriamojo darbo požymiai publikacijoje, laidoje), originalumas (temos savitumas), teksto kalba arba vizualinė raiška (sklandumas, raiškos ypatumai), publikacijos ar reportažo aktualumas, numanomo sutikimo organų donorystės modelio privalumo atskleidimas.
Originalius darbus (raštu arba įrašytus į elektroninę laikmeną), atitinkančius konkurso tematiką bei tikslą, gali teikti redakcijos, Lietuvos žurnalistų sąjungos skyriai/klubai, žurnalistai. Darbai pristatomi Lietuvos žurnalistų sąjungai (Jogailos g. 11, LT-01116, Vilnius, el. paštas info@lzs.lt) iki š. m. rugsėjo 23 d. Nuoroda į reportažą ar straipsnį, kurį teikiate dalyvauti konkurse, atsiųskite į Nacionalinį transplantacijos biurą, kuris pasižada pasidalinti pateikta informacija savo interneto svetainėje bei (arba) Nacionalinio transplantacijos biuro Facebook paskyroje.
Išsamesnė informacija tel. (8 5) 212 2805, el. paštu info@lzs.lt.
**
ŽURNALISTŲ KŪRYBINIO KONKURSO „ORGANŲ DONORYSTEI - TAIP!" PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Žurnalistų kūrybinio konkurso „Organų donorystei - taip!" (toliau - Konkursas) premijos (toliau - Premija) skyrimo nuostatai reglamentuoja šio konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus teikiamiems darbams, darbų teikimą, vertinimą, nugalėtojų skelbimo bei apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso siekis - šviesti ir informuoti visuomenę aktualiais organų donorystės klausimais, skleisti žinią visuomenėje apie numanomo organų donorystės sutikimo modelį, kelti svarbiausias šios srities problemas, skatinti gyventojus domėtis organų donoryste, ugdyti sveikatos raštingumą, taip pat pilietines iniciatyvas organų donorystės tema.
2022 metų Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Biuras) organizuojamo konkurso tema:
- Organų donorystės modeliai ir visuomenės įsitraukimas į donorystės bei transplantacijos procesus.
3. Konkurso tikslas - išrinkti geriausias einamaisiais metais šalies periodinėje žiniasklaidoje (nacionalinėje, regioninėje ar rajoninėje spaudoje, radijuje ir televizijoje, taip pat interneto leidiniuose) skelbtas ar žurnalistų asmenine iniciatyva sukurtas publikacijas, reportažus, nuotraukas, kitus intelektinius kūrinius organų donorystės tema.
4. Kasmetinę Konkurso Premiją steigia ir finansuoja Biuras, bendradarbiaudamas su Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) ir Nacionaline žurnalistų kūrėjų asociacija (NŽKA).
5. Laureatams įteikiamos piniginės premijos ir diplomai, taip pat originalios atminimo dovanos. Premijas skiria Biuras per NŽKA. Už pirmą vietą yra skiriama - 1000, antrą - 700, trečią - 300 eurų piniginė premija.
6. Konkursui pateiktų darbų atrinkimą ir įvertinimą vykdo Konkurso vertinimo komisija (toliau -
Komisija).

 

 

II. KOMISIJOS DARBAS IR PREMIJOS SKYRIMO TVARKA
7. Konkurso dalyvių pateiktus darbus vertina LŽS ir NŽKA pirmininko įsakymu sudaryta Konkurso vertinimo komisija (toliau - Komisija), susidedanti iš 10 Komisijos narių: 5 atstovus deleguoja LŽS, ir 5 - NŽKA.
8. Komisija vertina ir išrenka geriausius darbus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 26 d.
9. Komisijos posėdžius kviečia LŽS ir NŽKA pirmininkas, o jos darbui vadovauja Komisijos pirmininkas, renkamas balsuojant paprasta balsų dauguma.
10. Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 6 Komisijos nariai.
11. Komisijos posėdžius ir pateiktų darbų vertinimą organizuoja LŽS.
12. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių jos narių balsų dauguma. Esant lygiam balų skaičiui, spendžiamąjį balsą turi Komisijos pirmininkas.
13. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas.
14. Einamaisiais metais ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. Biurui pateikiamas Komisijos posėdžio, kuriame patvirtinami Konkurso nugalėtojai, originalas.
15. Piniginė premija skiriama iš socialinių partnerių ir privačių rėmėjų lėšų.
16. Konkurso laimėtojus paskelbia bei šiuose nuostatuose patvirtintas pinigines premijas įteikia Komisijos pirmininkas LŽS, NŽKA ir Biuro organizuojamoje laureatų apdovanojimo ceremonijoje.
17. Konkurso dalyviai Komisijai pateikia (raštu arba įrašytus į elektroninę laikmeną) nuo šių metų gegužės 1 dienos iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos šalies žiniasklaidoje (nacionalinėje, regioninėje ar rajoninėje spaudoje, radijuje ir televizijoje, taip pat interneto leidiniuose) skelbtas publikacijas, reportažus ar nuotraukas antrame šių nuostatų punkte įvardintomis temomis.
18. Konkursui vienas dalyvis gali teikti neribotą skaičių darbų.
19. Originalius darbus, atitinkančius Konkurso tematiką bei tikslą, gali teikti redakcijos, Lietuvos
žurnalistų sąjungos skyriai/klubai ar individualiai dirbantys žurnalistai.
20. Darbai pristatomi Lietuvos žurnalistų sąjungai (Jogailos 11, LT-01116, Vilnius, el. paštas info@lzs.lt) iki einamųjų metų rugsėjo 20 d.
21. Konkurso dalyvis (Konkursui pateiktų kūrinių autorius), suderinęs su redakcija ar kitu kūrinių
teisių valdytoju bei gavęs sutikimą, suteikia Konkurso rengėjams (Biurui ir LŽS) neišimtinę teisę
publikuoti Konkursui pateiktus autorinius kūrinius su Konkursu susijusiuose leidiniuose ir
visuomenės informavimo priemonėse ar pristatyti kita viešo pateikimo forma. Ši teisė perduodama
neatlygintinai.

 

 

III. REIKALAVIMAI DARBAMS
22. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:
22.1. kūrybiškumas (autoriaus kuriamojo darbo požymiai publikacijoje, laidoje);
22.2. originalumas (temos savitumas);
22.3. teksto kalba arba vizualinė raiška (sklandumas, raiškos ypatumai);
22.4. publikacijos ar reportažo aktualumas;
22.5. numanomo organų donorystės sutikimo modelio privalumo atskleidimas.

 

 

IV. PREMIJŲ KATEGORIJOS IR JŲ SKIRSTYMO TVARKA
23. Komisija, įvertinusi darbus pagal nuostatų 22 punkte išvardytus kriterijus, paskirsto pinigines premijas I, II ir III vietų laimėtojams.
24. Komisija turi teisę perskirstyti premijas kita tvarka.

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Kilę ginčai dėl šių nuostatų taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-09-16 11:00
 
 

Komentarai (1)

Jūsų el. paštas

Jolanta Sakavičienė

2022-09-16 09:44

Šia tema reikia daugiau kalbėti. Žmonės nežino, baiminasi donorystės.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media