2024 m. gegužes 26 d., Sekmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas :: Atviras laiškas Aidai Vėželienei

2013-09-12
 
VSDFV Vilniaus skyriaus vyr.ryšių su visuomene specialistė Leonilija Perminienė

VSDFV Vilniaus skyriaus vyr.ryšių su visuomene specialistė Leonilija Perminienė

 

Leonilija Perminienė,

VSDFV Vilniaus skyriaus vyr.ryšių su visuomene specialistė

 

 

Žurnalistų interneto svetainėje išspausdintas (2013-08-08)   straipsnis „Skelbiu kultūrinę revoliuciją" negalėjo palikti abejingų.

Straipsnyje žurnalistės A. Vėželienės pateikti  faktai neatitinka tikrovės, priekaištai „Sodrai" nėra teisingi ir pagrįsti. Žurnalistė piktinasi, kad jai, „ daugiau nei dvidešimt metų nuolat dirbusiai televizijos rinkoje, šiai dienai priskaičiuota pensijos (prognozuojama pensija - L.P.) 396 litai. Iš tų dvidešimt metų devynis metus darbo pagal autorines sutartis „Sodra" prie stažo iš viso neskaičiuoja. Jų tarsi nebuvo. Nors šiokių tokių mokesčių rinkliava vyko (...pradžioje po 13 proc. nuskaičiuodavo, nesuteikdami jokių socialinių garantijų, o vėliau ir visus 15).Kur dingo mano mokesčiai? Kas pavogė 9 mano darbo metus?"- klausia A. Vėželienė.

Gerb. žurnalistės valstybinė socialinio draudimo senatvės prognozuojama pensija (toliau - prognozuojama pensija) yra kur kas didesnė nei ji nurodė. Ji nurodė tik vieną socialinio draudimo senatvės pensijos dalį - pagrindinę. Pagrindinė pensijos dalis, visiems asmenims, turintiems 30 metų stažą yra vienoda, šiuo metu - 396 Lt (10 proc. x 360.). Be pagrindinės pensijos dalies pensiją sudaro papildoma pensijos dalis, kurios dydis priklauso nuo asmens ir einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių, socialinio draudimo bazinės pensijos ir asmens socialinio draudimo stažo, o taip pat priedas už stažą, viršijantį 30 metų - šiandien -10,80 Lt už kiekvienus metus (3proc. x 360).

 

Kaip skaičiuojama prognozuojama pensija?

 

Prognozuojama pensija skaičiuojama kaip ir valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija, darant prielaidą, kad asmuo likusį iki senatvės pensijos amžiaus laiką dirbs ir gaus tokį patį atlyginimą, o einamųjų metų draudžiamosios pajamos nesikeis. Tikrovėje gali būti visaip: asmens uždarbis gali padidėti, sumažėti arba asmuo gali netekti darbo. Gali pasikeisti ir Vyriausybės tvirtinamos  einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis. Tuomet keisis ir pensijos dydis. Be to, prognozuojamos pensijos dydis priklauso ir nuo to, ar asmuo dalyvauja antros pakopos pensijų fonduose (toliau - PF). Kaip žinia, dalyvaujantiems PF, socialinio draudimo pensija atitinkamai mažėja dėl asmens draudžiamųjų pajamų koeficiento sumažėjimo. Beje, asmenys, pasirašę sutartis su PF, iki šių metų lapkričio 30 d. turėtų apsispręsti: nutraukti sutartį su PF,  likti ar papildomai kaupti PF.

Reikia priminti, kad nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo nauja pensijų skaičiavimo tvarka, kai asmuo gali rinktis laikotarpį, iš kurio asmens draudžiamųjų pajamų skaičiuojama pensija (Žin., 2012, Nr.154-7928).Ši tvarka taikytina ir prognozuojamos pensijos skaičiavimui.

Norint apskaičiuoti prognozuojamą pensiją, „Sodrai" reikia  pristatyti darbo knygelę, socialinio draudimo pažymėjimą, karinį bilietą, jei asmuo atliko būtiną karinę tarnybą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą nuolat gyventi Lietuvoje). Jei asmuo pageidauja sužinoti prognozuojamos pensijos dydį įvertinant draudžiamąsias pajamas ne tik po 1994 m., bet ir iki 1994 m., jis turėtų papildomai pristatyti darbdavių ar valstybinių archyvų sistemos įstaigų išduotus dokumentus, liudijančius nuo 1984 m. sausio 1 d. iki 1993 m. gruodžio 31d.laikotarpiu gautas  draudžiamąsias pajamas (uždarbį).        

 

Kas yra socialinio draudimo stažas?

 

Socialinio draudimo stažas - tai darbo laikas, per kurį darbdavys, pats asmuo arba valstybė moka privalomojo socialinio draudimo įmokas pensijai gauti. Be to, į šį stažą įtraukiamas laikotarpis, kurio metu asmuo mokėjo savanoriškojo draudimo įmokas pagrindinei bei papildomai pensijos dalims.

Socialinio draudimo stažas nustatomas pagal priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų į „Sodros" biudžetą laikotarpį bei ligos, motinystės, motinystės (tėvystės), ligos dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo pašalpų bei nedarbo socialinio draudimo išmokų iš „Sodros" biudžeto gavimo laikotarpius. Todėl darbo stažas ir socialinio draudimo stažas ne visada sutampa. Darbo laikas, kurio metu dėl tam tikrų priežasčių nebuvo skaičiuojamos ir mokamos įmokos, nėra įskaitomas į asmens socialinio draudimo stažą.

Socialinio draudimo stažą atskiroms socialinio draudimo išmokoms gauti nustato atitinkamas socialinio draudimo rūšis (pensijų, pašalpų, nelaimingų atsitikimų ir profesinių susirgimų, nedarbo) reglamentuojantys įstatymai.

Asmenys, dirbantys pagal autorines sutartis, iki 2009 m. nebuvo draudžiami valstybiniu privalomuoju socialiniu draudimu. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka, socialinio draudimo įmokos nuo autorinių atlyginimų (honorarų ) - nebuvo  skaičiuojamos. Todėl dirbantys pagal autorines sutartis negalėjo įgyti socialinio draudimo stažo. Privalomojo socialinio draudimo įmokos nuo autorinių atlygių pradėtos skaičiuoti tik nuo 2009 metų sausio 1 d. Iki 2009 m. sausio 1 d. nuo pajamų, gautų pagal autorines sutartis, buvo skaičiuojamas ir mokamas tik gyventojų pajamų mokestis, kuris socialinio draudimo stažo neužtikrina.  Tai reiškia, tie darbo laikotarpiai, kurių metu asmuo dirbo tik pagal autorines sutartis, neįskaitomi į socialinio draudimo stažą.

Nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie gauna pajamas pagal autorines sutartis, iš draudėjo, su kuriuo jie nesusiję darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais taip, kaip šie santykiai apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, privalomai draudžiami pensijų socialiniu draudimu pagrindinei ir papildomai pensijos dalims, ligos ir motinystės socialiniu draudimu ir sveikatos draudimu (Žin., 2008-12-30, Nr. 149-6019  ).

A. Vėželienės atitinkamu laikotarpiu nuo autorinių atlyginimų skaičiuoti ir  mokėti 13 ir 15 proc. mokesčiai,  yra gyventojų pajamų mokestis, kuris patenka į valstybės, o ne „Sodros" biudžetą. Laikotarpiu, kai žurnalistė dirbo tik pagal autorines sutartis ir nebuvo draudžiama privalomuoju socialiniu draudimu, galėjo draustis savanoriškuoju pensijų draudimu mokėdama socialinio draudimo įmokas. Tuomet  tie metai būtų įskaičiuoti į socialinio draudimo pensijų stažą.

Įsidėmėtina, kad socialinio draudimo stažas pagal autorines sutartis dirbantiems asmenims  nustatomas ne kalendorine trukme, o pagal sumokėtas socialinio draudimo įmokas. Jei šios įmokos sumokėtos nuo minimaliosios mėnesinės algos dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas. Tais atvejais, kai įmokos sumokėtos nuo mažesnės arba didesnės nei minimalioji mėnesinė alga sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai mažesniu arba didesniu. Socialinio draudimo stažą atskiroms socialinio draudimo išmokoms gauti nustato atitinkamas socialinio draudimo rūšis reglamentuojantys įstatymai.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2013-09-12 15:10
 
 

Komentarai (6)

Jūsų el. paštas

Aida

2013-09-17 16:14

Gerb. Leonilija, pagal šiuo metu galiojančius įstatymus nepriklausomai dirbantiems žurnalistams neišdirbus pagal autorinę sutartį 12 mėn. arba nesumokėjus 3420,- lt litų mokesčių per metus stažas neįskaitomas. Dirbant pagal verslo liūdijimą privakai į metus mokesčių sumokėti 2160,- lt pagrindinei pensijos daliai gauti. Šiuos pingus dar reikia užsidirbti, o darbdaviai kaip žinia neskuba priimti dirbti nuolatinio darbo. Didžioji dauguma laisvųjų profesijų atstovai niekada nesusimokės šių mokesčių, kadangi atsitiktinės gaunamos pajamos lieka šeimų išlaikymui. Vykdoma mokesčių politika nėra palnki ir menininkams. Autorinės sutartys negali būti nuolatinio darbo sutartimis. Taip pat manau, kad rinkliava po 90,- litų Privalomajam sveikatos draudimui negaunant nuolatinių mėnesinių pajamų, negalint nutruakti individualios veiklos ir negražinant jų metų gale, jei nebuvo naudotasi sveikatos įstaigų paslaugomis yra tiesiogine prasme menininkų bei visų dirbančių pagal ind. veiklą skurdinimas.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Jonas

2013-09-15 19:03

Mes, žurnalistai iš karto norime daug, o apie mokesčius Sodrai negalvojame. O senatvė ima ir priartėja.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Irena

2013-09-13 15:15

Ponia Leonilija mums ir paaiškino, kokia yra oficiali situacija.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Aldona

2013-09-13 12:30

Įstatymai rašomi ne skaitymui, o vykdymui. Nežinosi įstatymo, visada prašausi.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Ka

2013-09-13 10:47

Taip, įstatymus reikia žinoti. Be jie painūs ir neįdomūs. Todėl neskaitome. O to tenka kelti revoliucijas.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media