2023 m. rugsejo 22 d., Penktadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas :: Senjorų klubo ataskaitinis rinkiminis – kūrybingoje atmosferoje

2013-02-08
 
Vasario 6 dieną Lietuvos teatro sąjungos salėje įvyko LŽS Senjorų klubo ataskaitinis rinkiminis susirinkimas. Jis prasidėjo tradiciškai, nuo jubiliatų apdovanojimų. Šį kartą savo aštuoniasdešimtmečio proga buvo pagerbtas kolega Antanas Ragaišis. Jis gimė Utenos apskrityje, Vildiškių kaime. Baigęs Anykščių vidurinę mokyklą, pradėjo dirbti Anykščių MTS laikraštyje. Po žurnalistikos studijų Maskvoje, dirbo „Komjaunimo tiesoje“ (dabar – „Lietuvos rytas“).
Neakivaizdžiai baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą, įsigydamas dar ir ekonomisto specialybę. 1961-1974 metais dirbo Maskvoje leidžiamo sąjunginio laikraščio „Komsomolskaja pravda“ korespondentu Lietuvai ir Kaliningrado sričiai. Vėliau triūsė žurnale „Žemės ūkis, spaudos agentūros „Novosti“ Lietuvos skyriuje. 1991-1993 metais buvo akredituotas prie Lietuvos Seimo kaip Rusijos informacinės agentūros „Novosti“  ir laikraščio „Moskovkije novosti“ korespondentas. Išėjęs į pensiją, dar dirbo Vilniuje ėjusiame laikraštyje „Malaja gazeta“. 
 
A.Ragaišis LŽS narys nuo 1957 metų. Išleido apybraižų knygą „Viename bendrabutyje“ (1960), skelbė apybraižas rinkiniuose „Ateities žvalgai“ (1960), „Čia užaugau“ (1961), „Didvyriai prie mūsų“ (1961). Dabar kolega A.Ragaišis buvo apdovanotas LŽS pirmininko Dainiaus Radzevičiaus pasirašytu Sveikinimo raštu. 
 
Vėliau prasidėjo oficialioji susirinkimo dalis. Klubo pirmininkas Stanislovas Pleskus informavo, kad paskutinį kartą Senjorų klubo ataskaitinis rinkiminis surinkimas įvyko 2011 m. vasario 2 dieną. Remiantis mūsų klubo įstatais tokie susirinkimai turi vykti kas du metus. 
 
Susirinkimo pirmininku buvo išrinktas Regimundas Romualdas Mockus, sekretoriumi Algimantas Jazdauskas. Ataskaitinį pranešimą perskaitė Senjorų klubo pirmininkas Stanislovas Pleskus. 
 
Jis pabrėžė, kad per praėjusį laikotarpį įvyko 18 visuotinių susirinkimų. Jie buvo rengiami kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį, išskyrus vasaros mėnesius. Susirinkimuose buvo svarstomi aktualūs žurnalistikos, kultūros, kalbos, sveikatingumo ir kiti klausimai. Juose dalyvavo Seimo nariai Erikas Tamašaukas, Algis Kašėta, Česlovas Juršėnas, Stasys Giedraitis, Vilniaus meras Artūras Zuokas, jo pavaduotojas Romas Adomavičius, Vilniaus miesto tarybos narys Juras Požėla, Vidaus reikalų viceministras Sigitas Šiupšinskas, politologas Vladimiras Laučius, Lietuvos teatro sąjungos pirmininkas Ramutis Rimeikis, žurnalo „Žmonės" vyriausioji redaktorė Daina Žemaitytė ir kiti svečiai. Ne kartą su senjorais bendravo ir LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius.
 
Susirinkimuose senjorams koncertavo karininkų choras „Aidas", ansamblis „Ugnelė", vokiečių ir lenkų tautinių mažumų ansambliai bei kiti saviveikliniai kolektyvai.
 
Susirinkimuose buvo apdovanojami senjorai, sulaukę savų jubiliejų. Jiems būdavo įteikiami LŽS Sveikinimo raštai ir asmeninės dovanos. Keletas klubo narių už didelius nuopelnus buvo apdovanoti LŽS medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai". 
 
Būdavo aptariamos ir naujos Senjorų knygos. Klubo pirmininkas pasidžiaugė kolegų knygų derliumi: per praėjusį laikotarpį parašė ir išleido prozos bei poezijos knygas senjorai Jonas Arvasevičius, Jūra Marija Baužytė, Vytautas Česnulis, Juozas Elekšis, Jonas Endrikaitis, Rimgaudas Graibus, Anupras Jackevičius, Algimantas Jazdauskas, Vincentas Korkutis, Sigitas Krivickas, Povilas Lapeikis, Marytė Marcinkevičiūtė, Danielius Mickevičius, Kazimieras Pūras, Kazys Račkauskas, Petras Rukšėnas, Ipolitas Skridla, Adolfas Strakšys, Filomena Taunytė, Vytautas Urbonas, Jonas Vėlyvis, Vytautas Žeimantas ir kiti. 
 
Pasak pranešėjo, ir dabar našiai periodinės spaudos leidiniuose dalyvauja Vytautas Barauskas, Algis Kusta, Algirdas Matulevičius, Juozas Stasinas, Domijonas Šniukas, Jonas Vėlyvis, Vytautas Žeimantas ir kiti.
 
Aktyviai dirbo ir klubo Taryba, kurioje buvo devyni nariai. Tarybos posėdžiuose buvo svarstomi naujų narių priėmimo, nario mokesčio mokėjimo, klubo narių apdovanojimo, dalyvavimo įvairiuose renginiuose klausimai. Buvo nemažai pateikta pasiūlymų ir LŽS Tarybai.
 
Taryba pristatė Vytautą Urboną už monografiją „Stasys Šilingas. Gyvenimas tautai ir valstybei" Vinco Kudirkos premijai, o Marytę Marcinkevičiūtę už knygą „Prezidentas Valdas Adamkus - sportininkas" Gedgaudo premijai. Džiugu, kad abu klubo nariai šias garbingas premijas gavo.
 
Senjorų klubo narių iniciatyva pirmą kartą Lietuvos istorijoje buvo išleista žurnalistų poezijos knyga „Šitas aidas toli girdis...“. Vilniaus technikos ir Mokslų akademijos bibliotekose buvo surengtos žurnalistų ekslibrisų parodos. Buvo išleistas išsamus šių parodų katalogas. Rengiant šias parodas ypač padirbėjo Alfonsas Čepauskas. Katalogą išleido Jonas Vėlyvis.
 
Pranešėjas pasidžiaugė, kad klubo nariai aktyviai dalyvauja LŽS rengiamuose kūrybiniuose konkursuose, seminaruose, yra kviečiami į įvairių kūrybinių konkursų vertinimo komisijas, dalyvauja protesto akcijose prieš neteisėtus valdžios veiksmus, palaiko Pagyvenusių žmonių asociacijos iniciatyvas, yra renkami ar dalyvauja įvairiose visuomeninėse organizacijose.
 
Buvo išrinkta nauja Senjorų klubo vadovybė. Klubo pirmininku vienbalsiai vėl buvo išrinktas Stanislovas Pleskus. Šias pareigas jis jau vykdo nuo 2000 metų. Pirmininko pirmuoju pavaduotoju tapo Bronius Slavinskas, pavaduotoju – Jonas Vėlyvis. Klubo Tarybos nariais - Jonas Arvasevičius, Vytautas Barauskas, Algimantas Jazdauskas, Jadvyga Godunavičienė, Gerda Gudjurgienė, Regimundas Romualdas Mockus, Mečislovas Sadovskis ir Vytautas Žeimantas.
 
LŽS Senjorų klubas, susikūręs lemtingais 1990 metais, sėkmingai įžengia į savo veiklos trečiąjį dešimtmetį. Klube gražiai rusena kūrybinė mintis, bendradarbiavimo ir draugiškumo atmosfera. Klubas atviras ir kitiems kolegoms. Ir per šį susirinkimą į klubą buvo priimtas naujas narys – Gediminas Končius. Klube dabar per pusantro šimto narių.
 
Susirinkimas baigėsi vyrų choro „Aidas“ koncertu ir nuotaikinga vakarone.
 
Vytautas Žeimantas 
 
Nuotraukoje
Stanislovas Pleskus vėl išrinktas Senjorų klubo pirmininku 
Paskutinį kartą atnaujinta: 2013-02-08 11:45
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media