2022 m. rugpjucio 12 d., Penktadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas :: Nedarbo socialinio draudimo išmokas mokės SODRA

2013-01-30
 
Nuo 2013 m. sausio 1 d. nedarbo socialinio draudimo išmokas apskaičiuos, skirs ir mokės VSDF valdybos  Utenos teritorinis skyrius. 
 
Atkreipiame dėmesį, kad dėl to nedarbo socialinio draudimo išmokų (NSDI) apskaičiavimo ir skyrimo bei asmenų ieškančių darbo registravimo tvarka išlieka nepakitusi. Kaip ir iki šiol prašymus dėl nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimo bedarbiai turės teikti Lietuvos darbo biržos teritoriniams skyriams, kuriuose yra registruoti bedarbiais. 
 
Visus duomenis apie Lietuvos darbo biržos teritoriniuose skyriuose registruotus bedarbius, jiems suteikto bedarbio statuso pokyčius bei pateiktus prašymus skirti nedarbo socialinio draudimo išmokas Lietuvos darbo birža pateiks „Sodrai“ pagal asmens duomenų teikimo sutartis. Taigi, bedarbiams papildomai kreiptis į „Sodros“ teritorinius skyrius dėl nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimo nereikės. 
 
„Sodra“ apdraustiesiems teiks informaciją nedarbo išmokų apskaičiavimo,  skyrimo ir mokėjimo klausimais, išduos pažymas apie asmens stažą ir paskirtą nedarbo išmoką. Pažymos bus išduodamos tik už tą laikotarpį, kurį „Sodra“ mokėjo išmokas. Nedarbo draudimo  išmoka mokama ne rečiau kaip kartą per mėnesį - už praėjusį kalendorinį mėnesį. Šių metų vasario mėnesį nedarbo išmokos bus sumokėtos  už sausio mėnesį. Nedarbo išmokos už praėjusį mėnesį mokamos kiekvieno mėnesio 14 d.  Jei 14 d. yra nedarbo diena, tai pinigai pervedami sekančią darbo dieną.
 
Nedarbo draudimo išmoka, negauta iki turėjusio į ją teisę asmens mirties dienos, išmokama asmeniui, pateikusiam paveldėjimo dokumentus.
 
Asmenys, dėl  pažymos paveldėjimo teisės liudijimui bei NSDI (paveldint bedarbio negautą NSDI) gauti turėtų kreiptis į „Sodros“ teritorinius skyrius. Paveldėta NSDI suma pervedama į paveldėjimo teisės liudijime nurodyto asmens (asmenų) prašyme nurodytą asmens sąskaitą.

Nedarbo draudimo stažas
 
Teisė į nedarbo draudimo išmoką ir jos mokėjimo trukmė priklauso nuo  nedarbo draudimo stažo. Jis skaičiuojamas taip: sumuojami šio stažo,  įgyto  iki 2005 m. sausio 1 d. ir po 2005 m. sausio  1d. laikotarpiai.
 
Iki 2005 m. sausio 1 d. asmens nedarbo draudimo stažui prilyginami darbo, tarnybos ir kiti laikotarpiai, per kuriuos buvo mokamos ar turėjo būti mokamos privalomojo pensijų draudimo įmokos, taip pat valstybinio socialinio pensijų stažui prilyginti laikotarpiai ir laikotarpiai, per kuriuos apdraustasis gavo bedarbio pašalpų, ligos, motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpų, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpų. 
 
Nuo 2005 m. sausio 1 d. asmens nedarbo draudimo stažą sudaro laikotarpiai, per kuriuos buvo mokamos ar turėjo būti mokamos privalomojo nedarbo draudimo įmokos, taip pat laikotarpiai, per kuriuos apdraustasis gavo nedarbo draudimo išmokų, ligos, motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpų, ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe arba profesinės ligos pašalpų. Nuo 2006 m. liepos 1 d. asmens nedarbo draudimo stažą papildomai sudaro laikotarpiai, per kuriuos apdraustasis gavo profesinės reabilitacijos ir tėvystės pašalpas.
 
Į asmens nedarbo draudimo stažą neįskaitomi laikotarpiai, kai asmuo buvo išėjęs nemokamų atostogų.
 
Nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė priklauso nuo bedarbio nedarbo draudimo stažo, įgyto iki įregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos. Jei nedarbo draudimo stažas mažesnis negu 25 metai, nedarbo draudimo išmoka mokama 6 mėnesius, jei jis yra nuo 25 iki 30 metų – 7 mėnesius, jei nuo 30 iki 35 metų – 8 mėnesius, jei 35 metai ir daugiau – 9 mėnesius.
 
Dėl asmens nedarbo draudimo stažo reikia kreiptis į „Sodros“ pensijų skyrius. Jei „Sodros“ pensijų skyriui nepateikti duomenys (darbo knygelė ar pažyma apie socialinio draudimo stažą) apie socialinio draudimo stažą, reikia pateikti dokumentus, įrodančius socialinio draudimo stažą iki 1993 m. gruodžio 31 d. Jie bus suvesti į duomenų Registrą. Duomenys apie apdraustųjų socialinį draudimo stažą po 1994 m. sausio 1 d. yra „Sodros“ duomenų bazėje.

Nedarbo draudimo išmokos apskaičiavimas

NSDI sudaro pastovios ir kintamos dalių suma. NSDI kintamoji dalis apskaičiuojama pagal asmens draudžiamąsias pajamas. Asmens kiekvieno kalendorinio mėnesio draudžiamosios pajamos apskaičiuojamos imant 36 mėnesius, praėjusius iki užpraeito kalendorinio ketvirčio pabaigos nuo bedarbio įregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos. Jeigu kurį nors mėnesį draudžiamųjų pajamų nebuvo, jos prilyginamos nuliui.
 
Pvz., asmuo įregistruotas bedarbiu darbo biržoje 2013-01-15,  jo draudžiamosios pajamos apskaičiuojamos pagal laikotarpio nuo 2009 -10-01 iki 2012-09-30.
 
Bedarbio 36 mėnesių kiekvieno mėnesio draudžiamosios pajamos padalijamos iš atitinkamą mėnesį galiojusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų ir apskaičiuojamas 36 mėnesių, praėjusių iki užpraeito kalendorinio ketvirčio pabaigos nuo  bedarbio įregistravimo teritorinėje darbo biržoje dienos, vidurkis.
 
Pvz., (1234:1488 + 0:1170 +..... + 1500 :1488 ) : 36 = 1,25
 
Gautas vidurkis dauginamas iš NSDI skyrimo mėnesį galiojančių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų ir 40 proc.
 
Pvz.,  NSDI skiriama nuo 2013-01-23, einamųjų metų draudžiamosios pajamos sausio mėnesį yra 1488 Lt.
 
Kintama NSDI dalis = 1,25 x 1488 x 0,40 = 744 Lt
 
Pastoviąją NSDI dalį sudaro mokėjimo mėnesį galiojančių valstybės remiamų pajamų dydis.
 
Pvz., 2013 m. sausio mėn. valstybės remiamos pajamos yra 350 litų.
 
Nedarbo draudimo išmoka = 744 +350 = 1094 Lt.
 
Minimali NSDI lygi valstybės remiamų pajamų dydžiui (350 Lt), maksimali - 70 proc. einamųjų metų draudžiamųjų pajamų, t. y. 1041,6 litai, kai einamųjų metų draudžiamosios pajamos yra 1488 litų (1488 x 0,7)
 
Pirmus tris mėnesius mokama visa NSDI, likusį NSDI mokėjimo laikotarpį mokama NSDI lygi pusės kintamos nedarbo išmokos dalies ir pastovios nedarbo draudimo išmokos dalies sumai
 
Pvz., NSDI = 744 Lt :2 +350 Lt = 722 Lt.
 
Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo nustatyta, jog NSDI negali būti didesnė kaip 650 Lt. Atkreipiame dėmesį į tai, kad 2012-12-30 priimtas Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 str. pakeitimo įstatymas, kurio nuostatos, jog NSDI negali būti didesnė kaip 650 Lt, galiojimas pratęstas iki 2013 m. gruodžio 31 d.

Kai bedarbis suserga

Bedarbiams,  nedarbo draudimo išmokos mokėjimo metu tapusiems laikinai nedarbingiems dėl ligos arba traumos, mokama jiems paskirta nedarbo draudimo išmoka. Ligos pašalpa bedarbiui – nemokama. Pasibaigus paskirtos nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmei, nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė pratęsiama tiek kalendorinių dienų, kiek asmuo sirgo, bet ne ilgiau kaip 30 dienų. Nedarbo draudimo išmokos mokėjimas nepratęsiamas, jeigu nustatoma, kad asmuo:
 
  • tapo laikinai nedarbingas dėl traumos, kurią gavo darydamas nusikalstamą veiką;
  • sužalojo savo sveikatą arba apsimetė sergąs;
  • tapo laikinai nedarbingas dėl neblaivumo (girtumo) ar dėl piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis.
 
Moterims, nedarbo draudimo išmokos mokėjimo metu tapusioms laikinai nedarbingoms dėl nėštumo ir gimdymo, paskirtos nedarbo draudimo išmokos mokėjimo trukmė pratęsiama laikotarpiui, atitinkančiam Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo nustatytą motinystės pašalpos nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu mokėjimo trukmę.
 
Pagrindas nurodytiems bedarbiams mokėti nedarbo išmoką ir (arba) pratęsti jos mokėjimo trukmę yra nedarbingumo pažymėjimas arba nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimas.
 
Teritorinis skyrius kontroliuoja elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo pagrįstumą bei teisėtumą, vyriausiems specialistams atliekant patikrinimus asmens sveikatos priežiūros įstaigose, gavus informaciją apie asmenų elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimus (alkoholio, psichotropinių ar narkotinių medžiagų vartojimą ir kt.).

 Leonilija Perminienė
Paskutinį kartą atnaujinta: 2013-01-30 14:15
 
 

Komentarai (11)

Jūsų el. paštas

Edgaras

2015-12-11 16:28

Laba norejau suzinit kada as gauciau uz bulioteni pinigus. Kaip bus buliotenis uzdarytas ar anksiau?

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

aidas

2015-10-14 11:01

Komentaras pašalintas administratoriaus kaip šiukšlė

Natalja

2015-09-16 10:10

Komentaras pašalintas administratoriaus kaip šiukšlė

Asta

2015-08-19 14:09

Komentaras pašalintas administratoriaus kaip šiukšlė

vida

2015-05-15 23:55

Komentaras pašalintas administratoriaus kaip šiukšlė

jurate

2015-03-27 18:03

Komentaras pašalintas administratoriaus kaip šiukšlė

jurate

2015-03-27 17:56

Komentaras pašalintas administratoriaus kaip šiukšlė

marius

2015-02-12 14:49

paypost kioskeliai kur yra ten pervedami pinigeliai

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

teresa

2015-01-22 20:18

Komentaras pašalintas administratoriaus kaip šiukšlė

loreta

2015-01-21 12:50

laba diena,noreciau paklaust. 15d,pervede tuos pinigelius i pasta....bet kur tas randasi pastas net neisivaizduoju?gal jus man pasakykit

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media