2023 m. gruodžio 5 d., Antradienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas :: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kviečia žurnalistus dalyvauti mokymuose

2014-08-04
 
 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

Kviečia dalyvauti mokymuose

 

SPRENDIMO AUTONOMIJA:

EKONOMIKA + LYČIŲ LYGYBĖ + VIEŠOJI NUOMONĖ

Mokymai skirti žurnalistams ir žurnalistikos bei komunikacijos studentams

Kada?: 2014 m. rugsėjo 11-12 d.

             2014 m. lapkričio 13-14 d.

             2015 m. vasario 26-27 d.

Trukmė: 3 išvažiuojamieji 2 dienų mokymai (iš viso: 48 akad. val.)

Pastaba: Dalyvaujama visame mokymų cikle, nėra galimybės klausytis atskirų paskaitų. Keturi (4) mokymų dalyviai, puikiai atlikę visas kūrybines užduotis, turės galimybę išvykti į Prancūziją - mokymų pabaigoje šioje šalyje numatytas trumpalaikis mokomasis vizitas.

Mokymų lektoriai: ekonominių ir teisinių sprendimų priėmėjai, akademinės bendruomenės nariai, taip pat žurnalistai-praktikai

Mokymų paskirtis: moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimas ekonominių sprendimų priėmime Lietuvoje

Mokymų temos:


Valstybės finansai

Verslas

Asmeniniai finansai

Socialinis teisingumas

Nediskriminavimas

Nestereotipinės reprezentacijos

Moterų atstovavimas ekonominėse struktūrose

Rašto raiškos įgūdžiai

Internetinės žiniasklaidos specifika

Verslo žurnalistikos ypatumai

 

 

Vieta (bus tikslinama) : Vilnius ir jo apylinkės

 

 

Du reikalavimai pretendentams:

  • veiklus domėjimasis lygių galimybių temomis

(pagrindžiama pateikiant per pastarųjų penkerių metų laikotarpį sukurtą akademinį arba žurnalistinį autorinį kūrinį lygybės tema bei pakomentuojant žemiau pateiktas citatas (iki 1 psl.))

ARBA

  • motyvacinis laiškas

(paaiškinanti, kodėl norima dalyvauti mokymuose, kokios naudos tikimasi, kaip gautas žinias tikimasi panaudoti ateityje bei pakomentuojant žemiau pateiktas citatas (citatų komentavimui ne daugiau 1 psl.)

IR

  • profesinės patirties tobulinimo poreikis

(pagrindžiama pateikiant ugdymo institucijos pažymą apie komunikacijos/ žurnalistikos studijas arba profesinės praktikos sutartį su viešosios informacijos rengėju)

 

CITATOS

Irano princesės ir jos tarno eunucho pokalbis, XVI amžius

- Kuo skiriasi vyrai nuo moterų? - paklausė princesė. (...)

Šiek tiek pagalvojau.

- Sakoma, kad vyrai trokšta galios, o moterys - taikos. Žinote, kaip yra iš tiesų?

- Kaip?

- Ir vieni, ir kiti nori visko. (Anita Amirrezvani)

 

„Gyvendamos patriarchalinėje visuomenėje, moterys turi tik du pasirinkimus: būti mazochistėmis arba feministėmis." (Magdalena Gretkowska)

 

„Kiekvieną kartą išlaisvindami moterį, išlaisviname ir vyrą." (Margaret Mead)

 

„Moterimi ne gimstama, o tampama." (Simone de Beauvoir)

 

„Kuo siauriau apibrėžiamos tapatybės, tuo didesnė tikimybė, kad jos taps konflikto priežastimi." (Salman Rushdie)

 

„Skurdo priešingybė nėra turtai. Daugelyje vietų skurdo priešingybė yra teisingumas." (Bryan Stevenson)

 

„Skonio taisyklės primeta galios struktūras." (Susan Sontag)

 

„Vyrai visada laikys mane žemesniu dėl trūkstamos mano kūno dalies, o moterys įsivaizduos, kad niekuo nesiskiriu nuo jų. Ir vieni, ir kiti klysta. Aš išties priklausau trečiajai giminei, todėl esu lankstesnis už tuos, kurie gimdami buvo įsprausti į savo lyties rėmus." (Anita Amirrezvani)

 

 

 

Registracijos į mokymus

Sprendimo autonomija: ekonomika + lyčių lygybė + viešoji nuomonė

anketa

 

Mokymų pabaigoje bus išduodamas pažymėjimas!

Užpildytą registracijos anketą iki 2014 m. rugpjūčio 25 d. siųsti el. paštu: ivairove@lrs.lt

Pasiteirauti: Mintautė Jurkutė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos projektų koordinatorė, tel.: 8 614 00725

Trukmė: 48 akad. val.

Seminarų datos:

2014 m. rugsėjo 11-12 d.: registracija 8.30 val. Mokymų pradžia: 9.00 val., pabaiga - pirmą dieną - 17.00 val., antrą dieną - 16.00 val.

Vieta: Vilnius ir jo apylinkės (bus patikslinta)

2014 m. lapkričio 13-14 d.: registracija 8.30 val. Mokymų pradžia: 9.00 val., pabaiga - pirmą dieną - 17.00 val., antrą dieną - 16.00 val.

Vieta: Vilnius ir jo apylinkės (bus patikslinta)

2015 m. vasario 26-27 d.: registracija 8.30 val. Mokymų pradžia: 9.00 val., pabaiga - pirmą dieną - 17.00 val., antrą dieną - 16.00 val.

Vieta: Vilnius ir jo apylinkės (bus patikslinta)

Kaina: mokymai nemokami, organizatoriai padengs dalyvių nakvynės ir maitinimo išlaidas mokymų metu.

REGISTRACIJA IKI RUGPJŪČIO 25 D. EL. PAŠTU: IVAIROVE@LRS.LT

 

 

Mokymų programos tikslas -

įgalinti mokymų dalyvius viešajai diskusijai formuluoti lyčių lygybės priimant ekonominius sprendimus problemas, rinkti atitinkamos srities medžiagą ir rengti žurnalistinę produkciją (straipsnius, laidas, tyrimus, kt.) bei taip paskatinti jautresnį opaus socialinio klausimo nušvietimą mažinant moterų ir vyrų padėties skirtumus.

Siekiniai:

supažindinti su Europos Sąjungos ir nacionalinės politikos priemonėmis lyčių lygybės srityje;

gilinti supratimą apie ekonominius procesus: išmokti kelti problemas, rasti ekonominių reiškinių analizavimo ir sprendinių vertinimo kriterijus, gebėti kalbinti ekonomikos, finansų, socialinės srities ekspertus;

išmokti skatinti keisti lyčių stereotipus užtikrinant proporcingą vyrų ir moterų dalyvavimą ekonominių sprendimų priėmime viešojoje erdvėje efektyviomis priemonėmis;

tobulinti individualias profesines rašto, garso, vaizdo ir daugiaterpės raiškos kūrinių rengimo kompetencijas;

siekti su lyčių aspektais susijusių struktūrinių ir emocinių pokyčių kasdieniame žurnalistiniame darbe.

Registracijos anketa

Mokymuose

Sprendimo autonomija:

ekonomika + lyčių lygybė  + viešoji nuomonė

dalyvausiu

 

2014 m. rugsėjo 11-12 d.

2014 m. lapkričio 13-14 d.

2015 m. vasario 26-27 d.

Įstaigos pavadinimas

 

 

Adresas

 

 

Telefonas

 

 

El. paštas

 

 

Dalyvio vardas, pavardė, pareigos

 

 

El. paštas, telefonas

 

 

PRIDEDAMA (paryškinti tinkamą):

 

Akademinis autorinis kūrinys

Žurnalistinis autorinis kūrinys

Motyvacinis laiškas

Ugdymo įstaigos pažyma apie žurnalistikos/ komunikacijos studijas

Profesinės praktikos sutarties su viešosios informacijos rengėjų kopija

Kt. (įrašyti)

 

 

 

 

pirmo mokymų ciklo programa (preliminari, bus tikslinama)

 

I diena

2014 m. rugsėjo 11 d., ketvirtadienis

8.30-9.00

Atvykimas, dalyvių registracija, kava

9.00-10.30

Kas yra ekonomika ir jos dalyviai?

Lekt. dr. Aušra Maldeikienė, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto docentė

Paskaitoje pateikiama ekonomikos mokslo samprata, supažindinama su ekonomikos teorijomis ir ideologijomis, ugdant kritinį auditorijos požiūrį į šiuolaikinės ekonomikos problemas, pristatomi nacionaliniai ekonominės politikos ypatumai. Joje taip pat aptariami būdai, kaip atpažinti politinį bei pragmatinį viešųjų pasisakymų ekonomikos temomis lygmenis.

 

10.30-10.45

Pertrauka

 

10.45-12.15

Lygios galimybės ir lyčių lygybė: diskriminacija dėl lyties

Lekt. Laima Vengalė-Dits, Lygių galimybių kontrolieriaus patarėja

Paskaitoje aiškinama, kaip socialiai konstruojama lyties samprata, kokių tai turi pasekmių moterų ir vyrų elgesiui ir šio elgesio vertinimui, kaip tai siejasi su stereotipais ir diskriminacija. Analizuojamas diskriminacijos pasireiškimas ir diskriminacijos reiškinių tyrimo specifika. Pristatomi Europos Sąjungos ir Lietuvos įstatyminė bazė, lygių galimybių teorijos bei praktikos aspektai. Joje išryškinami moterų atstovavimo ekonominėse struktūrose klausimai.

 

12.15-13.45

ES investicijos į lygiateisiškumą: nauda ar nuostolis?

Lekt. Mantas Zalatorius, „Business Sweden" viceprezidentas ir Vidurio bei Rytų Europos regiono vadovas

Paskaita ir diskusija. Paskaitos metu trumpai pristatomi ES struktūriniai fondai, aptariami sanglaudos ir solidarumo principai, lėšų skyrimo projektams kriterijai. Išsakomi kontraversiški vertinimai dėl ES paramos efektyvumo užtikrinant regioninį konkurencingumą, didinant gyventojų ir jaunimo užimtumą, plečiant teritorinį bendradarbiavimą, lygiateisiškumą. Diskusijoje bus siekiama išsiaiškinti, kodėl skandinaviškos šalys ir ES tiek daug investuoja į įvairovės valdymą ir lyčių lygybę. Ką tai suteikia verslui, kokia nauda ar nuostolis ekonomikoje?

 

Dalyviai diskutuoja tema „Užsakomoji žurnalistika - ES paramos komunikavimo pasekmė?"

Diskusijos dalyviai ne tik turėtų įsiminti suteiktą informaciją apie ES struktūrinę paramą, bet ir atnaujinti žurnalistiniame darbe reikalingas žinias: kaip rasti šaltinius? Kaip prakalbinti kalbėti nenorinčius šaltinius, kaip patikrinti nutekintą informaciją? Kokios yra kokybiško žiniasklaidos turinio gairės? Kiek veiksnus artimumo kriterijus viešinamų ES struktūrinės paramos naujienų atrankoje. Kokie yra ES struktūrinės paramos RsV parengtos medžiagos privalumai ir trūkumai.

 

13.45-14.30

PIETŲ PERTRAUKA

 

14.30-16.00

Patriarchalinio modelio įtaka studentų stojimo pasirinkimams ir universitetų reitingams

Lekt. dr. Irena Stonkuvienė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto docentė

Paskaitoje supažindinama su lyčių segregacija švietimo sistemoje, aptariami studijų pasirinkimai ir analizuojama, kodėl turime tokią situaciją, kurioje daugiau merginų studijuoja, o vaikinai ir vyrai vis dar dominuoja pagrindinėse sprendimus priimančiose pozicijose ekonomikoje, versle, valstybės valdyme.

 

16.00-16.15

Kavos pertrauka

 

16.15-17.00

Mokymų dienos apibendrinimas

 

Nuo 17.30 val.

Kultūrinė vakaro programa

 

II diena

2014 m. rugsėjo 12 d., penktadienis

 

9.00-10.30

Lyčių lygybė komercinės reklamos tekstuose: rekomendacijos rašantiems

Lekt. Valdas Dambrava, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos patarėjas viešiesiems ryšiams

Paskaitoje kalbama apie reklamą kaip verslo įvaizdžio dalį, diskriminacines reklamas, kokios pagrindinės reklamos kūrėjų klaidos Lietuvoje ir pan. Kartu pateikiami pavyzdžiai, kaip jautriai rengti rašto raiškos kūrinius - formuluojant publikacijos pavadinimą, paantraštę, cituojant ekspertus, siekiant išlaikyti nuomonių balansą rengiamoje publikacijoje ir pan.

10.30-11.00

Kavos pertrauka

 

11.00-12.30

Žurnalistų gudrybės ir taktikos atliekant žurnalistinius tyrimus

Lekt. Dainius Radzevičius, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas

Praktinio pobūdžio paskaitoje analizuojama legalaus ir neleistino melo tiriamojoje televizijos žurnalistikoje problema, aptariamos montažo galimybės siekiant planuoto įspūdžio, supažindinama su pagrindiniais scenarijaus parengimo ir įgyvendinimo etapais

 

12.30-13.30

PIETŲ PERTRAUKA

 

13.30-15.00

Praktinis užsiėmimas „Anapus taikiklio"

Lekt. Dainius Radzevičius, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas

 

Žurnalistai gauna užduotį atlikti visuomeninio konsultanto vaidmenį atrankos į bendrovių valdybas komisijoje. Jų tikslas - pasiūlyti atrankos kriterijus, kurie užtikrintų skaidrumą ir proporcingą atstovavimą lyčių aspektu. Mokymų dalyviai taip pat turėtų išmokti sukurti komunikacinę žinutę (sprendimo pateikimas žiniasklaidai) bei parengti scenarijų apie lyčių disproporciją valdybose.

 

15.00-15.30

Kūrybinė užduotis kitam mokymų ciklui

 

15.30-16.00

II mokymų dienos apibendrinimas, pažymėjimų įteikimas

 

 

Mokymus moderuoja :

dr. Aurelija Juodytė, Lietuvos žurnalistikos centro direktorė

El. p. lzcentras@lzc.lt

Mob. tel.: 8 686 86545

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2014-08-29 08:41
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media