2022 m. rugpjucio 11 d., Ketvirtadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas :: Skelbiamas žurnalistų kūrybinis konkursas „Organų donorystei – taip!“

2021-04-22
 

 

Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija skelbia žurnalistų kūrybinį konkursą „Organų donorystei - taip!"
Konkurso tikslas - viešinti ir atkreipti Lietuvos gyventojų dėmesį į organų donorystės ir transplantacijos temą. Visos šalies žurnalistai kviečiami asmenine iniciatyva apie tai kurti publikacijas bei reportažus, nuotraukas. Komisija vertins darbus, paskelbtus nacionalinėje, regioninėje ir rajoninėje spaudoje, radijuje ir televizijoje, taip pat interneto leidiniuose ir portaluose. Piniginius prizus įsteigė Nacionalinis transplantacijos biuras.
Šis konkursas organizuojamas antrus metus iš eilės. Pernai konkurse nugalėtojo vardą ir tūkstančio eurų premiją pelnė Vaida Milkova ("Kauno diena"), antroji vieta pripažinta Kristinai Čepukaitytei (15min) , trečioji Daivai Červokienei (XXI amžius).
„Labai džiugu, jog šio konkurso tikslas - paskatinti žurnalistus nušviesti ir atkreipti visuomenės dėmesį į organų donorystę, pasiteisino su kaupu, o pati organų donorystės tema pasirodė artima bei aktuali ir patiems žiniasklaidos atstovams." - pernykščio konkurso sėkme džiaugėsi Nacionalinio transplantacijos biuro prie SAM direktorius Artūras Bagotyrius.
Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, pernai sveikindamas konkurso nugalėtojus, sakė tikintis, kad konkursas taps kasmetinis. Taip ir įvyko. Konkurso nugalėtojai bus apdovanojami Europos ir pasaulio organų donorystės dienos išvakarėse, kuri šiemet minima spalio 9 d.
Konkurso nuostatai skelbiami Lietuvos žurnalistų sąjungos svetainėje.
 

 

 

PATVIRTINTA
Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu
 

 

 

ŽURNALISTŲ KŪRYBINIO KONKURSO „ORGANŲ DONORYSTEI - TAIP!"
PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI

 

 


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1. Žurnalistų kūrybinio konkurso „Organų donorystei - taip!" (toliau - Konkursas) premijos (toliau - Premija) skyrimo nuostatai reglamentuoja šio konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus teikiamiems darbams, darbų teikimą, vertinimą, nugalėtojų skelbimo bei apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso siekis - šviesti ir informuoti visuomenę aktualiais organų donorystės klausimais, kelti svarbiausias šios srities problemas, skatinti gyventojus domėtis organų donoryste, ugdyti sveikatos raštingumą, taip pat pilietines iniciatyvas organų donorystės tema.
2021 metų konkursui Nacionalinis transplantacijos biuras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - Biuras) žurnalistams rekomenduotų atkreipti dėmesį į tokias temas:
-Numanomo sutikimo organų donorystės modelis - jo nauda ir ateitis Lietuvoje
-Transplantacija - antras gyvenimo šansas. Gerieji pavyzdžiai
-Transplantacija pandemijos metu
-Transplantacija medikų akimis
3. Konkurso tikslas - išrinkti geriausias einamaisiais metais šalies periodinėje žiniasklaidoje (nacionalinėje, regioninėje ar rajoninėje spaudoje, radijuje ir televizijoje, taip pat interneto leidiniuose) skelbtas ar žurnalistų asmenine iniciatyva sukurtas publikacijas, reportažus, nuotraukas, kitus intelektinius kūrinius organų donorystės tema.
4. Kasmetinę Konkurso Premiją steigia ir finansuoja Biuras, bendradarbiaudamas su Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) ir Nacionaline žurnalistų kūrėjų asociacija (NŽKA).
5. Laureatams įteikiamos piniginės premijos ir diplomai, taip pat originalios atminimo dovanos. Premijas skiria Biuras per NŽKA. Už pirmą vietą yra skiriama - 1000, antrą - 700, trečią - 500 eurų piniginė premija.
6. Konkursui pateiktų darbų atrinkimą ir įvertinimą vykdo Konkurso vertinimo komisija (toliau - Komisija).
7. Komisijos narių darbas atlyginamas.

 

II. KOMISIJOS DARBAS IR PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

 

7. Konkurso dalyvių pateiktus darbus vertina LŽS ir NŽKA pirmininko įsakymu sudaryta Konkurso vertinimo komisija (toliau - Komisija), susidedanti iš 10 Komisijos narių: 5 atstovus deleguoja LŽS, ir 5 - NŽKA.
8. Komisija vertina ir išrenka geriausius darbus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 22 d.
9. Komisijos posėdžius kviečia LŽS ir NŽKA pirmininkas, o jos darbui vadovauja Komisijos pirmininkas, renkamas balsuojant paprasta balsų dauguma.
10. Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 6 Komisijos nariai.
11. Komisijos posėdžius ir pateiktų darbų vertinimą organizuoja LŽS.
12. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių jos narių balsų dauguma. Esant lygiam balų skaičiui, spendžiamąjį balsą turi Komisijos pirmininkas.
13. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas.
14. Einamaisiais metais ne vėliau kaip iki rugsėjo 24 d. Biurui pateikiamas Komisijos posėdžio, kuriame patvirtinami Konkurso nugalėtojai, originalas.
15. Piniginė premija skiriama iš socialinių partnerių ir privačių rėmėjų lėšų.
16. Konkurso laimėtojus paskelbia bei šiuose nuostatuose patvirtintas pinigines premijas įteikia Komisijos pirmininkas LŽS, NŽKA ir Biuro organizuojamoje laureatų apdovanojimo ceremonijoje.
17. Konkurso dalyviai Komisijai pateikia (raštu arba įrašytus į elektroninę laikmeną) nuo praėjusiųjų metų rugsėjo 16 dienos iki einamųjų metų rugsėjo 16 dienos šalies žiniasklaidoje (nacionalinėje, regioninėje ar rajoninėje spaudoje, radijuje ir televizijoje, taip pat interneto leidiniuose) skelbtas publikacijas, reportažus ar nuotraukas organų donorystės tema. Pirmaisiais konkurso rengimo metais vertinamos publikacijos, reportažai ir nuotraukos sukurtos nuo 2020 metų liepos 1 dienos iki tų pačių metų rugsėjo 16 d.
18. Konkursui vienas dalyvis gali teikti ne daugiau kaip 3 (tris) darbus.
19. Originalius darbus, atitinkančius Konkurso tematiką bei tikslą, gali teikti redakcijos, Lietuvos žurnalistų sąjungos skyriai/klubai ar individualiai dirbantys žurnalistai.
20. Darbai pristatomi Lietuvos žurnalistų sąjungai (Jogailos 11, LT-01116, Vilnius, el. paštas info@lzs.lt) arba Biurui (Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, el. p. info@transplantacija.lt) iki einamųjų metų rugsėjo 17 d.
21. Konkurso dalyvis (Konkursui pateiktų kūrinių autorius), suderinęs su redakcija ar kitu kūrinių teisių valdytoju bei gavęs sutikimą, suteikia Konkurso rengėjams (Biurui ir LŽS) neišimtinę teisę publikuoti Konkursui pateiktus autorinius kūrinius su Konkursu susijusiuose leidiniuose ir visuomenės informavimo priemonėse ar pristatyti kita viešo pateikimo forma. Ši teisė perduodama neatlygintinai.

 

III. REIKALAVIMAI DARBAMS

 

22. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:
22.1. kūrybiškumas (autoriaus kuriamojo darbo požymiai publikacijoje, laidoje);
22.2. originalumas (temos savitumas);
22.3. teksto kalba arba vizualinė raiška (sklandumas, raiškos ypatumai);
22.4. publikacijos ar reportažo aktualumas.

 

IV. PREMIJŲ KATEGORIJOS IR JŲ SKIRSTYMO TVARKA

 

23. Komisija, įvertinusi darbus pagal nuostatų 22 punkte išvardytus kriterijus, paskirsto pinigines premijas I, II ir III vietų laimėtojams.
24. Komisija turi teisę perskirstyti premijas kita tvarka.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Kilę ginčai dėl šių nuostatų taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-06-14 10:50
 
 

Komentarai (1)

Jūsų el. paštas

Nijolė Padorienė

2021-06-14 11:42

Donorystės misiją užbaigusi...tęsiu kraujo sesių ir brolių būrimąsi - vardan gyvenimo. Iš širdies - į širdį! Šiaurės Lietuvos žmonės - gailestingi geradariai... Visada aktyvūs gyvybės rate...

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media