2024 m. gegužes 25 d., Šeštadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas :: Kviečiame teikti darbus žurnalistų kūrybiniam konkursui „Žmogus ir aplinka“

2023-11-04
 
Aplinkos ministerija, bendradarbiaudama su Lietuvos žurnalistų sąjunga, kaip ir kasmet skelbia tradicinį kūrybinį konkursą „Žmogus ir aplinka" ir kviečia teikti konkurso nuostatas atitinkančius darbus.
Konkursas skirtas išrinkti geriausias šiais metais šalies nacionaliniuose, regioniniuose ir vietiniuose laikraščiuose, žurnaluose, nacionalinių, regioninių ir vietinių transliuotojų radijo ir televizijos laidose, internete ir atviro turinio platformose skelbtas publikacijas, reportažus, kitą viešąją informaciją tema „Žmogus ir aplinka".
Originalius darbus, atitinkančius konkurso tematiką bei tikslą ir paskelbtus 2023 metais minėtose informavimo priemonėse gali teikti žurnalistai, nepriklausomi kūrėjai, kiti viešosios informacijos rengėjai. Konkursui vienas dalyvis gali teikti ne daugiau kaip tris darbus.
Konkursinių darbų elektronines versijas iki gruodžio 4 d. reikia pateikti Lietuvos žurnalistų sąjungai el. paštu info@lzs.lt
Pateiktus darbus atrinks ir įvertins aplinkos ministro sudaryta komisija iš keturių LŽS ir trijų Aplinkos ministerijos atstovų. Pagrindiniai vertinimo kriterijai: temos aktualumas nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, kūrybiškumas, temos atskleidimo savitumas, sklandi ir raiški kalba.
Prizinių vietų laimėtojams bus skiriamos premijos: I vieta - 1,5 tūkst. eurų, II vieta - 900 eurų, III vieta - 600 eurų.
Išsamesnės informacijos galima teirautis tel. 8 615 75980 arba el. paštu justina.maslinskaite@am.lt.
Primename, kad nuo 2002-ųjų metų Aplinkos ministerijos ir LŽS rengiamas konkursas „Žmogus ir aplinka" siekia didinti visuomenės informuotumą apie aplinką, keisti mąstymą ir vartojimo kultūrą, kelti svarbiausias šios srities problemas, atkreipti gyventojų dėmesį į aplinkos kokybę, ugdyti jų ekologinį sąmoningumą, skatinti pilietines iniciatyvas tausoti gamtą.

**
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. D1-642 „DĖL ŽURNALISTŲ KŪRYBINIO KONKURSO „ŽMOGUS IR APLINKA" PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO"

PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 9 d. Nr. D1-652

Vilnius

 P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. lapkričio 28 d. įsakymą Nr. D1-642 „Dėl Žurnalistų kūrybinio konkurso „Žmogus ir aplinka" premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo", ir jį išdėstau nauja redakcija:

 „LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 DĖL KŪRYBINIO KONKURSO „ŽMOGUS IR APLINKA" PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 7 punktu,

 tvirtinu Kūrybinio konkurso „Žmogus ir aplinka" premijos skyrimo nuostatus (pridedama)."

  

Žemės ūkio ministras,

pavaduojantis aplinkos ministrą Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2008 m. lapkričio 28 d. įsakymu

Nr. D1-642

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. D1-652

redakcija).

 

 

KŪRYBINIO KONKURSO „ŽMOGUS IR APLINKA" PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATAI

 

1. Kūrybinio konkurso „Žmogus ir aplinka" (toliau - konkursas) premijos (toliau - premija) skyrimo nuostatai reglamentuoja šio konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus teikiamiems darbams, darbų teikimą, vertinimą, nugalėtojų skelbimo ir apdovanojimo tvarką.

 2. Konkurso tikslas - išrinkti geriausias einamaisiais metais šalies nacionaliniuose, regioniniuose ir vietiniuose laikraščiuose, žurnaluose, nacionalinių, regioninių ir vietinių transliuotojų radijo ir (ar) televizijos laidose, internete ir atviro turinio platformose skelbtas publikacijas, reportažus ir kitą viešąją informaciją tema „Žmogus ir aplinka".

 3. Kūrybinio konkurso „Žmogus ir aplinka" siekis - didinti visuomenės informuotumą apie aplinką, keisti mąstymą ir vartojimo kultūrą, kelti svarbiausias šios srities problemas, atkreipti gyventojų dėmesį į aplinkos kokybę, ugdyti jų ekologinį sąmoningumą, skatinti pilietinę iniciatyvą tausojant gamtą.

 4. Kasmetinę konkurso premiją steigia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau - Ministerija), bendradarbiaudama su Lietuvos žurnalistų sąjunga (toliau - Sąjunga).

 5. Originalius darbus, atitinkančius konkurso tematiką ir tikslą, gali teikti žurnalistai, nepriklausomi kūrėjai, kiti viešosios informacijos rengėjai.

 6. Konkurso dalyviai Sąjungai pateikia einamaisiais metais šalies nacionaliniuose, regioniniuose ir vietiniuose laikraščiuose, žurnaluose, nacionalinių, regioninių ir vietinių transliuotojų radijo ir (ar) televizijos laidose, internete ir atviro turinio platformose skelbtos viešosios informacijos tema „Žmogus ir aplinka" elektronines versijas.

 7. Konkursui vienas dalyvis gali teikti ne daugiau kaip tris darbus.

 8. Darbai pristatomi Sąjungai el. paštu info@lzs.lt iki einamųjų metų gruodžio 4 d.

 9. Konkursui pateiktus darbus atrenka ir įvertina aplinkos ministro įsakymu sudaryta konkurso vertinimo komisija (toliau - komisija), susidedanti iš 7 narių: Sąjunga skiria 4, Ministerija - 3 narius.

 10. Komisijos posėdžius ir darbų vertinimą organizuoja Ministerija.

 11. Konkurso premija - 3000,00 (trys tūkstančiai) eurų skiriama iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų, jos paskirstomos I, II ir III vietoms.

 12. Komisija, įvertinusi darbus pagal nuostatų 13 punkte išvardytus kriterijus, pinigines premijas paskirsto taip: I vieta - 1500,00 (vienas tūkstantis penki šimtai) eurų, II vieta - 900,00 (devyni šimtai) eurų, III vieta - 600,00 (šeši šimtai) eurų.

 13. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:

 13.1. aktualumas (temos svarba nacionaliniu ir tarptautiniu mastu);

 13.2. kūrybiškumas (autoriaus kuriamojo darbo požymiai publikacijoje);

 13.3. originalumas (temos traktuotės savitumas);

 13.4. teksto kalba (sklandumas, raiškos ypatumai).

 14. Komisijos nariai, vertindami darbus, skiria balus pagal kiekvieną vertinimo kriterijų 4 balų skalėje:

 14.1. netinkamai (0 balų);

 14.2. silpnai (1 balas);

 14.3. vidutiniškai (2 balai);

 14.4. puikiai (3 balai).

 15. Komisija vertina ir išrenka geriausius darbus ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 17 d.

 16. Komisijos posėdžius kviečia ir jos darbui vadovauja pirmininkas, renkamas balsuojant paprasta balsų dauguma.

 17. Komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip penki komisijos nariai.

 18. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių jos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, spendžiamąjį balsą turi komisijos pirmininkas.

 19. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, jį pasirašo komisijos pirmininkas.

 20. Einamaisiais metais ne vėliau kaip iki gruodžio 18 d. parengiamas komisijos posėdžio, kuriame patvirtinami konkurso nugalėtojai, protokolas.

 21. Piniginės premijos komisijos teikimu skiriamos aplinkos ministro įsakymu.

 22. Konkurso laimėtojai paskelbiami Ministerijos ir Sąjungos interneto svetainėse.

 23. Iki einamųjų metų pabaigos laureatams įteikiama piniginė premija, Sąjungos ir Ministerijos diplomai.

 24. Konkurso dalyvis (konkursui pateiktų kūrinių autorius) suteikia konkurso rengėjams (Ministerijai ir Sąjungai) neišimtinę teisę skelbti visuomenės informavimo priemonėse konkursui pateiktus autorinius kūrinius. Ši teisė perduodama neatlygintinai.

  

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-11-04 12:16
 
 

Komentarai (1)

Jūsų el. paštas

kredit me

2023-12-03 15:14

Dobar dan, moj upit o tome kako dobiti kredit za kupnju kuće od nekretnina počeo je pozivom, nazvao sam Davidson Albert Company, danas sam jako sretan i Bog blagoslovio Davidsona Alberta Kontakt e-mail: {Davidsonalbertloan@gmail.com }

Zovem se Marijana, iz HRVATSKE sam, zadnjih pet mjeseci sam tražila pravu kreditnu tvrtku od koje bih mogla dobiti kredit kako bih mogla kupiti kuću kakvu sam htjela. Dugoročno, bilo je hrpa prijevara zbog kojih sam im povjerovao i na kraju dana su mi uzeli novac bez da su mi dali išta zauzvrat, čak ni 1 euro na moje ime, izgubio sam svaku nadu, bio sam zbunjen i frustriran, nikad nisam želio imati ništa s online tvrtkama za zajam pa sam otišao posuditi novac od prijatelja. Ispričao sam sve što se dogodilo i rekla mi je da mi može pomoći pronaći tvrtku za zajmove koja mi može dati bilo koji iznos zajma koji mi treba i po vrlo niskoj kamatnoj stopi od 3%, također mi je rekla da je upravo dobila zajam od uputio me kako se prijaviti za zajam baš kao što mi

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media