2022 m. rugpjucio 11 d., Ketvirtadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas :: Konkursas žurnalistams – apie religijos ir įsitikinimų laisvę Lietuvoje

2021-05-06
 
Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (NRTIC) kartu su partneriais - Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) ir Nacionaline žurnalistų kūrėjų asociacija (NŽKA) - kviečia žurnalistus aktyviai dalyvauti kūrybiniame rašinių konkurse „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje", kuris startuoja šiandien, t. y. gegužės 6 d. ir vyks iki birželio 16 d. (imtinai). Konkursui teikiami darbai - nuo 2020 m. žurnalistų sukurti ir publikuoti straipsniai religijos ir įsitikinimų laisvės tema. Kiekvienas konkurso dalyvis gali teikti ne daugiau kaip tris darbus.
Originaliausių straipsnių autoriams numatyti piniginiai prizai ir diplomai, jų straipsniai bus publikuojami konkurso partnerių platformose. Kviečiame pateikti darbus paštu : Lietuvos žurnalistų sąjungai (Jogailos 11, LT - 01116, Vilnius) arba el. paštu: straipsniukonkursas@gmail.com
Siunčiant nurodyti: konkursui „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje".
Naujųjų religijų informavimo ir tyrimų centras kartu su LŽS ir NŽKA vykdo projektą „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje: įveikiant stigmatizaciją ir netoleranciją", finansuojamą per Aktyvių piliečių fondą pagal EEE finansinį mechanizmą (www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org).
Šiemet jau įvyko nuotoliniai mokymai Klaipėdos ir Kauno žurnalistams apie religijų ir tikėjimų įvairovę, jų teisinę padėtį, atspindėjimo žiniasklaidoje problemas ir kita. Gegužę - birželį žurnalistai kviečiami dalyvauti rašinių konkurse.
Kodėl žurnalistams gali būti aktualios šios temos? Vytauto Didžiojo universiteto profesorė, socialinių mokslų daktarė Milda Ališauskienė teigia, jog, religinės mažumos Lietuvoje yra stigmatizuojamos ir marginalizuojamos, dažniausiai prie to prisideda valstybės teisės aktai ir žiniasklaida. M. Ališauskienė pabrėžė pagrindinius religinės diskriminacijos veiksnius religinių mažumų požiūriu - tai Lietuvos teisės aktuose įtvirtintas religinių bendruomenių skirstymas į tradicines ir kitas, žiniasklaidos neigiamas dėmesys bei Romos katalikybės kaip visas visuomenės gyvenimo sritis persmelkiančios sistemos ir kalbėjimo apie religiją pagrindo susiformavimas ir palaikymas. Todėl iš žurnalistų bendruomenės tikimąsi bendradarbiavimo, kad visų sutelktomis pajėgomis viešojoje erdvėje būtų mažiau diskriminacijos apraiškų religinių mažumų atžvilgiu.
www.lzs.lt inf.
 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko įsakymu.
ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininko įsakymu.
 

 

 

ŽURNALISTŲ KŪRYBINIO KONKURSO
„RELIGIJOS IR ĮSITIKINIMŲ LAISVĖ LIETUVOJE"
NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Žurnalistų kūrybinio straipsnių konkurso „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje" (toliau - Konkursas) nuostatai reglamentuoja šio konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus teikiamiems darbams, darbų teikimą, vertinimą, nugalėtojų skelbimo bei apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso siekis - šviesti ir informuoti visuomenę religijų įvairovės ir žmogaus teisių klausimais, sukurti šias temas nagrinėjantį kokybiškos žurnalistikos rinkinį, kuris ir projektui pasibaigus pasitarnautų profesionaliam visuomenės informavimui apie religijų įvairovę Lietuvoje. Šio konkurso laureatų darbų įvertinimas bei publikacijų sklaida viešoje erdvėje didins informuotų, tolerantiškų ir atsakingų žmonių skaičių, kuriuos domina žmogaus teisės, religijos ir įsitikinimų laisvė bei religijų įvairovė Lietuvoje.
3. Konkurso tikslas - žurnalistus ir kitus straipsnius rašančius žmones skatinti domėtis religijų įvairovės bei įsitikinimų laisvės temomis ir rengti apie tai straipsnius.
4. Konkurso uždavinys - išrinkti straipsnius geriausiai atspindinčius religijų įvairovę Lietuvoje, nuo 2020 metų pradžios sukurtus ar publikuotus šalies periodinėje žiniasklaidoje (nacionalinėje, regioninėje spaudoje, taip pat interneto leidiniuose) ar žurnalistų asmenine iniciatyva sukurtas publikacijas (straipsnius) religijos ir įsitikinimų laisvės tema.
5. Laureatams įteikiamos piniginės premijos ir diplomai. Konkurso nugalėtojai bus apdovanojami piniginiais prizais: I vietos nugalėtojui bus išmokama 300 EUR apdovanojimas, II vietos nugalėtojui - 200 EUR, o trečios vietos nugalėtojui - 100 EUR apdovanojimas.
6. Originaliausio religijų įvairovę atspindinčio žurnalistinio straipsnio konkurso nugalėtojų darbai bus publikuoti www.religija.lt svetainėje, „Facebook" paskyroje, LRT medijų bei konkurso partnerių platformose.
7. Konkursui pateiktus darbus vertins Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) sudaryta Konkurso vertinimo komisija, kurios sudėtyje dirbti bus pakviesti žurnalistikos, sociologijos, religijotyros ekspertai.

 

II. KOMISIJOS DARBAS IR PREMIJOS SKYRIMO TVARKA

 

8. Konkurso dalyvių pateiktus darbus vertina LŽS pirmininko įsakymu sudaryta Konkurso vertinimo komisija (toliau - Komisija), susidedanti iš trijų Komisijos narių.
9. Komisija vertina ir išrenka geriausius darbus ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 30 d. Komisijos posėdžius kviečia LŽS pirmininkas, o jos darbui vadovauja Komisijos pirmininkas, renkamas balsuojant paprasta balsų dauguma.
10. Komisijos posėdžius ir pateiktų darbų vertinimą organizuoja LŽS. Komisijos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja arba savo vertinimus raštu pateikia ne mažiau kaip du Komisijos nariai. Komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių jos narių balsų dauguma. Esant lygiam balų skaičiui, spendžiamąjį balsą turi Komisijos pirmininkas.
11. Komisijos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas. Premijas skiria Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras (NRTIC).
12. Konkurso dalyviai Komisijai pateikia (elektronine laikmena) nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 16 dienos šalies žiniasklaidoje (nacionalinėje, regioninėje ar rajoninėje spaudoje, interneto leidiniuose) skelbtas ar sukurtas publikacijas (straipsnius) religijų įvairovės ir įsitikinimų laisvės tema.
13. Konkursui vienas dalyvis gali teikti ne daugiau kaip 3 (tris) darbus.
14. Originalius darbus, atitinkančius Konkurso tematiką, tikslus bei uždavinius gali teikti žurnalistai, redakcijos, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, LŽS skyriai/klubai.
15. Darbai pristatomi Lietuvos žurnalistų sąjungai (Jogailos 11, LT-01116, Vilnius) arba el. paštu straipsniukonkursas@gmail.com nuo 2021 m. gegužės 6 d. iki birželio 16 d. (imtinai). Siunčiant nurodyti: Konkursui „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje"
16. Konkurso dalyvis (Konkursui pateiktų kūrinių autorius), suderinęs su redakcija ar kitu kūrinių teisių valdytoju (jei toks yra) bei gavęs sutikimą, suteikia Konkurso rengėjams neišimtinę teisę publikuoti Konkursui pateiktus autorinius kūrinius, kurie įvertinti Konkurso premijomis, Konkurso organizatorių svetainėse (www.religija.lt, www.lzs.lt ir kt.), „Facebook" paskyrose, su Konkursu susijusiuose leidiniuose, LRT medijų bei kitų konkurso partnerių platformose ar pristatyti kita viešo pateikimo forma nurodant autorių ir/ar kitą kūrinių teisių valdytoją (esant pageidavimui). Ši teisė perduodama neatlygintinai.

 

III. REIKALAVIMAI DARBAMS

 

17. Pagrindiniai vertinimo kriterijai:
17.1. kūrybiškumas (autoriaus kuriamojo darbo požymiai publikacijoje);
17.2. originalumas (temos traktuotės savitumas);
17.3. temos analizės gelmė;
17.4. publikacijos (straipsnio) atitikimas temai ir aktualumas;
17.5. teksto kalba (sklandumas, raiškos ypatumai).

 

IV. PREMIJŲ KATEGORIJOS IR JŲ SKIRSTYMO TVARKA

 

18. Komisija, įvertinusi darbus pagal nuostatų 17 punkte išvardytus kriterijus, paskirsto pinigines premijas I, II ir III vietų laimėtojams.
19. Komisija turi teisę perskirstyti premijas kita tvarka arba kurių nors nepaskirti.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Kilę ginčai dėl šių nuostatų taikymo sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
21. Konkurso dalyvio sutikimu su šio Konkurso nuostatais laikomas darbų (straipsnių) pateikimas konkursui „Religijos ir įsitikinimų laisvė Lietuvoje".

 

Kilus klausimams prašome kreiptis: straipsniukonkursas@gmail.com arba info@lzs.lt

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-05-06 14:29
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media