2024 m. balandžio 23 d., Antradienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

SPRENDIMAI

*print*

Dėl žurnalistės R. Pridotkaitės veiksmų vertinimo

2012-03-26
 

LŽS Etikos komisija 2012 m. sausio 24 d. gavo Lietuvos notarų rūmų kreipimąsi „Dėl žurnalistės veiksmų įvertinimo", kuriame skundžiami LNK televizijos laidos "24 valandos" žurnalistės Jurgės Pridotkaitės 2011 m. spalio 3-iosios veiksmai.

 

Remiantis LŽS Etikos komisijos reglamento 16.1 str., nagrinėjimui skundai priimami nuo informacijos žiniasklaidos priemonėje, kurios pagrindu suformuluotas skundas, paskelbimo praėjus ne daugiau kaip 3 mėnesių terminui. Šis terminas taikomas ir kito pobūdžio skundams. Notarų rūmų skundas pateiktas praėjus daugiau kaip 3 mėnesiams po įvykio. Žurnalistės J. Pridotkaitės narystė Lietuvos žurnalistų sąjungoje yra nutrūkusi 2004 m. Skundo, susijusio ne su LŽS nariu, visapusis nagrinėjimas įmanomas tuo atveju, jeigu skundžiamas asmuo sutinka bendradarbiauti su Komisija. Atsižvelgdama į skundžiamo įvykio aktualumą ir žurnalistės J. Pridotkaitės sutikimą pateikti paaiškinimus, Komisija nusprendė skundą nagrinėti.

 

SKUNDO SANTRAUKA

 

Lietuvos notarų rūmų kreipimesi pranešama, kad 2011 metų spalio 3 d. Kauno miesto 4-ajame notaro biure įvyko su žiniasklaida susijęs incidentas. Anot skundą pateikusio Lietuvos notarų rūmų prezidento Mariaus Stračkaičio, be išankstinio susitarimo atvykusi klientė pareiškė pageidaujanti gauti notarės Virginijos Jarienės konsultaciją, tačiau notarei priėjus moteris prisistatė esanti LNK televizijos laidos "24 valandos" žurnalistė Jurgė Pridotkaitė. Žurnalistė notarei pateikė klausimą apie vieną nekilnojamojo turto sandorį, o operatorius pradėjo filmuoti. Notarės V. Jarienės pranešime Notarų rūmams teigiama, kad žurnalistė J. Pridotkaitė pareiškė norinti išsiaiškinti, kaip notarė galėjo patvirtinti sandorį ligoniui ar neveiksniam asmeniui, dėl kurio šis žmogus dabar "išmestas į gatvę", neturi gyvenamosios vietos.

 

M. Stračkaičio teigimu, notarė V. Jarienė nepageidavo bendrauti su žurnaliste ir pasiūlė jai kreiptis į Notarų rūmų atstovą ryšiams su visuomene. Notarė paliko žurnalistus biuro laukiamajame ir pasitraukė į notaro padėjėjų kabinetą. M. Stračkaitis, remdamasis notarės V. Jarienės pranešimu, tvirtina, kad žurnalistė vijosi notarę ir bandė jėga atidaryti tarnybinių patalpų duris.

 

Pasak M. Stračkaičio, notarų biuro darbuotojos žurnalistės ne kartą prašė išeiti ir kartojo, kad klausimus ji turi užduoti Notarų rūmų atstovui viešiesiems ryšiams. M. Stračkaitis tvirtina, kad žurnalistė ir operatorius be leidimo vaikščiojo po notarų biuro patalpas, įėjo į tuščią notarės kabinetą, žurnalistė sėdėjo notarės darbo vietoje, lietė notarinių veiksmų knygą ir notaro antspaudą, filmavosi.

 

ietuvos notarų rūmų prezidentas pabrėžia, kad vieša vieta yra tik notarų biuro laukiamasis, o notaro kabinetas nėra vieša vieta. Pasak M. Stračkaičio, žurnalistė notarų biuro klientams skleidė išankstinę nuostatą apie tariamą notarės neprofesionalumą, jos atliekamų veiksmų tariamą neteisėtumą. Notarė taip pat mano, kad incidento įkarštyje biure pasirodžiusius policijos pareigūnus iškvietė žurnalistė, siekdama išprovokuoti dar didesnį nesusipratimą.

 

Lietuvos notarų rūmų prezidento skunde teigiama, kad žurnalistė J.Pridotkaitė, kurdama reportažą, vadovavosi tik vienos sandorio šalies pateiktais subjektyviais duomenimis ir faktais nepagrįstais privačių asmenų liudijimais. Skunde pabrėžiama, kad notarės V. Jarienės notarinis veiksmas nėra apskųstas teisminėms instancijoms.

 

Lietuvos notarų rūmų skunde Lietuvos žurnalistų sąjungos Etikos komisijos prašoma įvertinti, ar žurnalistės J. Pridotkaitės informacijos rinkimo būdai neprieštarauja Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 13.2, 19.2, 19.3, 41 straipsnių, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6, 8, 37, 38 straipsnių, Lietuvos žurnalistų sąjungos įstatų 4.11.1 str. nuostatoms.

 

ATSILIEPIMAS Į SKUNDĄ

 

Žurnalistė J. Pridotkaitė paaiškinime dėl Notarų rūmų skundo ir notarės V. Jarienės rašte išvardytų aplinkybių tvirtina, kad juose „tendencingai iškreipiamos faktinės įvykio aplinkybės", tuo bandant formuoti nuomonę apie žurnalistės veiksmų neetišką pobūdį.

 

J. Pridotkaitė paaiškino, kad 2011 m. spalio 3 d. Kaune rengusi reportažą apie asmenį V., kuris, žurnalistus iškvietusių jo kaimynų teigimu, tapo apgaulės auka, nes, nemokėdamas skaityti lietuviškai ir būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, notarės V. Jarienės patvirtinta sutartimi padovanojo giminystės ar kitais artimais ryšiais nesusijusiam asmeniui vienintelį savo gyvenamąjį būstą.

 

J. Pridotkaitė, rinkdama informaciją reportažui, apklausė ne tik minėtą asmenį V. ir jo globėjais tapusius kaimynus, bet ir nesąžiningumu įgyjant minėtą butą įtariamą moterį ir jos motiną, kitus kaimynus, Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės personalą. Pasak J. Pridotkaitės, kadangi buto dovanojimo sandoris buvo patvirtintas notarine tvarka, ji nuvyko į Kauno miesto 4-ąjį notarų biurą, kuriame dirba notarė V. Jarienė. J. Pridotkaitė teigia maniusi esant būtina paklausti pačios notarės apie jos taikomą tvarką, kuria ji įsitikina, kad valstybine kalba neskaitantys asmenys supranta pasirašomų dokumentų turinį bei kaip ši notarė įsitikina sandorį sudarančio asmens veiksnumu ar sugebėjimu suprasti savo veiksmus.

 

J. Pridotkaitė tikina siekusi gauti notarės komentarą, kad, prieš paskelbdama informaciją galėtų patikrinti faktus ir aplinkybes. Žurnalistė teigia, kad įėjusi į notarų biurą iš karto prisistatė kas esanti, neapsimetė kliente. Ji nebandžiusi jėga atidaryti durų, už kurių išėjo notarė.

 

J. Pridotkaitė tvirtina, jog notarės V. Jarienės teiginys, kad ji, įėjusi į notarės kabinetą, rengė notarę menkinantį ir šmeižiantį reportažą, neatitinka tikrovės. Tai, anot J. Pridotkaitės, patvirtina laidos įrašas.

J. Pridotkaitė tvirtina, kad savo veiksmais nepažeidė pareiškėjo rašte nurodytų teisės aktų nuostatų, todėl prašo atmesti Lietuvos notarų rūmų kreipimąsi.

 

KONSTATAVIMAS

 

Susipažinusi su skundu ir kita šalių pateikta tekstine bei vaizdine medžiaga, LŽS Etikos komisija konstatuoja:

Žurnalistė J. Pridotkaitė LNK televizijos laidai „24 valandos" parengė reportažą apie senyvo amžiaus ligotą kaunietį V., kuris glaudžiasi pas svetimus žmones, kadangi vienintelį savo gyvenamą būstą 1995 m. padovanojo kaunietei A. B., su kuria nesusijęs giminystės ar kitais artimais ryšiais. 2006 m. A. B. gavo teismo nutartį iškeldinti V. iš jai dovanoto buto.

 

Žurnalistės kalbinti kaimynai kaltino A. B. užvaldžius kauniečio V. butą. Žurnalistė apsilankė ir slaugos ligoninėje, kurioje buvo gydomas V. Slaugė žurnalistei pasakojo, kad kaunietė A. B. pas gydomą V. buvo atvedusi notarę, bet ši, išvydusi, kad A. B. su V. nesutaria, pareiškė, kad sandorio netvirtins.

 

Išklausiusi abi konfliktuojančias puses, kitus asmenis, pateikusius informacijos apie aplinkybes, žurnalistė J. Pridotkaitė drauge su V. globėju ir gynėju V. Vyšniausku atvyko į 4-ąjį notaro biurą. Ji atvyko iš anksto nesusitarusi. Reportaže matyti, kaip žurnalistė bando notarei V. Jarienei užduoti klausimą, bet ši, neišklausiusi klausimo, pareiškia, kad žurnalistei reikia kreiptis į Notarų rūmų atstovą spaudai, atsisveikina ir išeina.

 

Žurnalistė klebena durų rankeną, bet notarė ją iš kitos pusės tvirtai laiko. Žurnalistė J. Pridotkaitė tarpduryje pasirodžiusios notarės padėjėjos klausia, ko notarė bijo? Notarės padėjėja prašo žurnalistės netrukdyti dirbti ir išeiti. Žurnalistė lieka laukiamajame. V. Vyšniauskas žurnalistei pasakoja, kad kai notarė tvirtino buto dovanojimą, V. buvo smarkiai išgėręs, to nebuvo įmanoma nepastebėti, be to, V. neskaito lietuviškai. Reportaže klausiama, kodėl notarė pabėgo, ar ją slegia baimė?

 

Su žurnaliste išeina pasikalbėti notaro biuro darbuotoja R. Petrusevičiūtė. Ji tikina, kad visi notarės veiksmai teisėti, o jei kam nors dėl to kyla abejonių, gali kreiptis į teismą. Ji taip pat prašo žurnalistės netrukdyti dirbti.

Į notaro biurą atvyksta J. Pridotkaitės iškviesti policijos pareigūnai. Jie aiškinasi, kas atsitiko...

 

Notarų rūmų pateiktoje filmuotoje medžiagoje iš Kauno 4-ojo notarų biuro (vaizdas fiksuotas stebėjimo kamera) matyti tuščias notarės kabinetas. Po kurio laiko prasiveria nerakintos durys ir pro jas įeina žurnalistė J. Pridotkaitė. Ji atsisėda į notarės kėdę prie jos darbo stalo, liečia registracijos žurnalą, pakelia antspaudą, vėl padeda jį į vietą, pasėdi, kol ją filmuoja operatorius, ir išeina. Po kelių minučių notaro biuro darbuotoja į kabinetą atveda klientus.

 

IŠVADOS

 

LŽS Etikos komisija savo darbe vadovaujasi LR Konstitucija, Visuomenės informavimo bei kitais įstatymais, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksu. Skundus dėl garbės, orumo, privataus gyvenimo apsaugos pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse, visuomenės informavimo principų laikymosi ir kt., apie kuriuos kalbama Visuomenės informavimo įstatyme, pagal kompetenciją nagrinėja Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, todėl LŽS Etikos komisija nevertina žurnalistės J. Pridotkaitės veiksmų Visuomenės informavimo įstatymo požiūriu.

 

Žurnalistė J. Pridotkaitė nėra LŽS narė, todėl LŽS Etikos komisija nevertina jos veiksmų atitikimo LŽS Įstatams.

 

Komisija pažymi, kad J. Pridotkaitės reportažui pasirinkta tema yra aktuali, socialiai jautri ir sudėtinga. Temos žurnalistinis pateikimas yra nuoseklus, reportažas parengtas paisant pagrindinių standartų: išklausytos abi konfliktinės situacijos pusės, pateiktos įvairių vienas nuo kito nepriklausomų asmenų nuomonės, kaip tai numato Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6 str.

 

Reportažo kontekstas rodo, kad žurnalistė pakankamai kritiškai vertino savo informacijos šaltinius. Žurnalistė siekė gauti ir notarės V. Jarienės komentarą. Notarė nepasinaudojo galimybe paaiškinti situaciją. Žurnalistas pats sprendžia, kokius informacijos šaltinius jam rinktis. Komisijos nariai sutinka, kad šiuo atveju būtent notarė V. Jarienė, tvirtinusi sandorį, o ne Notarų rūmų atstovas, galėjo išsamiai atsakyti į žurnalistės klausimus.

 

Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo atlikti tam tikras funkcijas, todėl Komisija laikosi nuostatos, kad notaro kritikos ribos yra platesnės negu privataus asmens. Todėl piliečiai turi teisę kritiškai vertinti notaro darbą. Reportaže V. Jarienei užduotas ir vėliau pakartotas J. Pridotkaitės klausimas apie tai, ar notarė, atsisakydama bendrauti su žurnaliste, kažko bijanti, ir reiškiamos abejonės dėl to, ar notarė, prieš tvirtindama sutartį, įsitikino, ar pil. V. moka valstybinę kalbą, atitinka siužeto įvykių sekos logiką ir nevertintini kaip kaltinimai ar asmens nekaltumo prezumpcijos pažeidimas, apie kuriuos kalbama Kodekso 37 str.

 

Žurnalistė atvyko į notarų biurą nesusitarusi iš anksto dėl susitikimo, t. y. neišnaudojo visų būdų siekiant gauti išsamų notarės komentarą ir paaiškinimą.

 

Abejonių dėl to, ar žurnalistė visais atvejais elgėsi tinkamai, kelia Notarų rūmų pateikta filmuota medžiaga, atspindinti tai, kas liko „už kadro". Skirtingai nuo notarų biuro laukiamojo, notaro kabinetas nėra vieša vieta, nes čia saugomi notarinę paslaptį sudarantys dokumentai. Šis spalio 3-iosios epizodas (užfiksuotas stebėjimo kameros), kaip matyti peržiūrėjus reportažo medžiagą, nebuvo susijęs su informacijos rinkimu, apie kurį kalbama Kodekso 8 str.

 

Pagal nusistovėjusią praktiką, žurnalisto veiksmai dėl nepagrįstų, nepatikrintų, faktais neparemtų kaltinimų gali būti vertinami Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 38 str. požiūriu tada, kai atitinkamos institucijos nustato, kad tie kaltinimai buvo nepagrįsti, nepatikrinti ar neparemti faktais.

 

KOMISIJOS NUOMONĖ

 

Susipažinusi su pateikta medžiaga, šalių paaiškinimais, LŽS Etikos komisija mano, kad žurnalistė J. Pridotkaitė nepažeidė Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 6, 8, 37, 38 straipsnių.

 

Komisija laiko savo pareiga pareikšti, kad žurnalistė J. Pridotkaitė, be leidimo įėjusi į notarės kabinetą, elgėsi nepagarbiai notarės, kurią įstatymai įpareigoja užtikrinti notarinių veiksmų slaptumą, veiklos atžvilgiu.

 

Viktoras Trofimišinas

LŽS Etikos komisijos pirmininkas

Paskutinį kartą atnaujinta: 2012-04-17 14:20
 
Share |
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media