2023 m. gruodžio 3 d., Sekmadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

LŽS ir NŽKA renginiai

*print*

Archyvas :: Pristatyta žurnalistų dainų knyga „Ačiū tau, žemė

2022-03-10
 
Vytautas Žeimantas pristato naują knygą. Stanislovo Balčiūno nuotrauka

Vytautas Žeimantas pristato naują knygą. Stanislovo Balčiūno nuotrauka

Alfonsas Kairys, Vytautas Vaitkus
Kovo 9 dieną Lietuvos teatro sąjungos salėje įvyko kolegos Vytauto Žeimanto sudarytos, redaguotos ir išleistos žurnalistų dainų knygos „Ačiū tau, žemė" pristatymas. Jį surengė LŽS Senjorų klubas, pakvietęs ne tik savo klubo narius, bet ir kitus kolegas, dainų autorius, su žurnalistais dirbusius kompozitorius, visus, kas neabejingas skambiam žodžiui, dainai.
LŽS Senjorų klubo pirmininkas Ipolitas Skridla susirinkimą pradėjo tradiciškai. Iš pradžių tylos minute buvo pagerbti Anapilyn išėję kolega Juozas Elekšis ir Pagyvenusių žmonių asociacijos vadovė Grasilda Makaravičienė.
Gražiai buvo pasveikinti kovo mėnesį gimę kolegos Virginijus Mundrys, Algimantas Jasulaitis, Leonora Šileikaitė, Alfonsas Čepauskas, Albertas Vaidila ir Kazys Pūras.
Žodis buvo suteiktas LŽS pirmininkui Dainius Radzevičiui, kuris pristatė iš Ukrainos atvykusius kolegas žurnalistus. Iš pirmųjų lūpų išgirdome, kas dabar dedasi Ukrainoje. Palinkėjome kolegoms ir visai Ukrainai stiprybės kovoje su priešu.
Vėliau buvo pereita prie pagrindinio susirinkimo klausimo - žurnalistų dainų knygos „Ačiū tau, žemė" pristatymo.
„Šiandien pristatoma knyga „Ačiū tau, žeme" savo sumanymu yra unikali. Iki šiol Lietuvoje nieko panašaus nebuvo išleista. Nėra duomenų ir apie žurnalistų dainų knygų leidimą kaimyninėse ir tolimesnėse šalyse. Lietuvos žurnalistai čia yra pirmieji ir vienintėliai. Knyga skiriama Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos 100-mečiui. Taip, prieš šimtą metų prasidėjo ir mūsų Lietuvos žurnalistų sąjungos istorija, - sakė Ipolitas Skridla. Pasidžiaugė jis ir senjorų aktyvumu: - Tarp 23 kolegų, dainų autorių smagu matyti ir Senjorų klubo narius: Antaną Andrijoną, Stanislovą Balčiūną, Vytautą Barauską, Juozą Elekšį, Joną Endrijaitį, Poviląs Lapeikį, Jeronimą Laucių, Joną Laurinavičių, Kazimierą Pūrą, Juozą Stasiną, Leoną Stepanauską, Vytautą Žeimantą..."
„...Ir, aišku, Ipolitą Skridlą," - iš salės atskliejo papildymas.
Naujoji knyga išėjo po Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos vėliavomis. Nors dainų autoriai žurnalistai nebūtinai turėjo būti LŽS ar NŽKA nariais. Į naująją knygą buvo pakviesti visi kolegos žurnalistai, kam nesvetima poetinė kūryba, kurių eilėraščiai jau tapo dainomis.
„Džiugu, kad mūsų kolega Vytautas Žeimantas įmasi tokių projektų, kurie yra šalia tiesioginės žurnalistų veiklos, bet jie vienaip ar kitaip jungia kolegas. Mūsų žurnalistų šeima jau galėjo pasidžiaugti dviejomis jo išleistomis žurnalistų poezijos knygomis, dabar, štai, rankose turime ir žurnalistų dainų knygą, - sakė Dainius Radzevičius. - Smagu, kad savo dainų tekstais žurnalistai nutarė pasidalinti su visais. Ši knyga galės puikiai papildyti kiekvieno dainingo lietuvio namų biblioteką ir jei ne dainų šventei, tai kitoms progoms bus galima išmokti naujų, originalių dainų. Tegul stebisi visi ir dalinasi visi žurnalistų dainomis."
„Tokiai, gana solidžiai knygai išleisti reikėjo nemažai lėšų. Pirmasis finansinę paramą atsiuntė dabar Jungtinėse Amerikos Valstijose dirbantis mūsų kolega Juozas Karsokas. Vėliau knygos leidimą parėmė vilniečiai Juozas Elekšis, Ipolitas Skridla, kaišiadorietis Jonas Laurinavičius. Visiems kolegoms, finansiškai paremusiems knygos leidimą, dainų autorių vardu tariu nuoširdų AČIŪ, - sakė Vytautas Žeimantas. - Dėkoju kolegoms, LŽS nariams Jeronimui Lauciui, kurio vadovaujama „Trijų žvaigždučių" leidykla sudarė šiai knygai sąlygas išvysti šviesą ir kantriai ir profesionaliai dirbusiai dizainerei Jelenai Malinovskajai. Dėkoju ir kolegai, dailininkui Albertui Vaidilai, sukūrusiam šiai knygai viršėlį".
Vytautas Žeimantas pasidžiaugė, kad be vilniečių knygoje dalyvauja ir kolegos iš kitur. Tai kaunietė Perpetua Dumšienė, kaišiadorietis Jonas Laurinavičius, palangiškis Gediminas Griškevičius, biržietis Algirdas Butkevičius, gelgaudiškis Antanas Andrijonas, berlinietis Leonas Stepanauskas.
Geru žodžiu buvo paminėti ir žurnalistų poezija susidomėję kompozitoriai. Tarp jų - ir jau labai daug dainų sukūrę Lionginas Abarius, Zigmas Aleksandravičius, Valentinas Bagdonas, Vitolis Baumilas, Balys Dvarionas, Jurgis Gimžauskas, Vytautas Kurnickas, Anatolijus Lapinskas, Artūras Novikas, Vytautas Paltanavičius, Algimantas Raudonikis, Pranas Sližys, Tadas Šumskas, Vygantas Telksnys. Žurnalistams talkino kartu su jais į lietuviškos dainos Olimpą aktyviai kopiantys Arūnas Genys, Romas Milašius, Jonas Navakauskas, Pranas Škimelis, Kęstutis Andrius Vasiliauskas, kiti kompozitoriai.
Yra ir gražių kūrybinio bendradarbiavimo tarp kompozitorių ir žurnalistų pavyzdžių. Vaisingi santykiai buvo susiklostę tarp kolegos Antano Andrijono ir kompozitoriaus Valentino Bagdono, tarp Nijolės Blaževičiūtės ir Anatolijaus Lapinsko, tarp Algirdo Butkevičiaus ir Žyginto Anilionio, Perpetua Dumšienės ir Sauliaus Jonkaus, Jono Endrijaičio ir Stasio Juškaus, Jeronimo Lauciaus ir Rymanto Mikelskio, Laimutės Vasiliauskaitės ir Liongino Abariaus. O maestro Tadas Šumskas aktyviai bendradarbiavo net su keturiais žurnalistais - Ipolitu Skridla, Juozu Stasinu, Albertu Vaidila ir Vytautu Žeimantu.

Garsaus dainininko Alekso Lemano repertuare yra dainų, kurias sukūrė kolega Antanas Andrijonas. Ipolitas Skridla, bendraudamas su kompozitoriu Tadu Šumsku, yra sukūręs net du himnus - sodininkų ir bankininkų. Savo laiku labai populiarią kolegos Leono Stepanausko dainą „Žvaigždutė" dainavo garsioji Beatričė Grincevičiūtė.

Trys kolegos - Juozas Elekšis, Vytenis Rožukas ir Tomas Šarkus savo dainoms yra sukūrę ir muziką, kaip tai dar XIX amžiuje darė kunigas ir poetas Antanas Vienažindys, savo eilėms pats rašęs ir gaidas.
Autorinių dainų tematika yra įvairi, rodanti, kad dabar žurnalistai daug kuo domisi, jiems daug kas rūpi. Patriotizmu sklidina Juozo Elekšio daina „Priesaika Tėvynei", Jono Endrijaičio „Tėvynė", Juozo Stasino „Lietuva tėvynė", Arūno Marcinkevičiaus „Lietuvos partizanų daina". Savo tėviškių garsinimo motyvai skamba Antano Andrijono, Stanislovo Balčiūno, Remigijaus Baltrušaičio, Algirdo Butkevičiaus, Povilo Lapeikio dainose. Lietuvos gamtą, jos subtilų grožį apdainuoja Nijolė Blaževičiūtė, Gediminas Griškevičius, Jonas Endrijaitis, Juozas Stasinas. Religinė tematika suskamba Kazimiero Pūro dainoje „Dėkui Tau, Kristau". Tyros meilės motyvai - Vytauto Barausko, Perpetua Dumšienės, Jono Laurinavičiaus dainose.
Knygoje yra ir keletas himnų. Sodininkams himną sukūrė Ipolitas Skridla, gydytojams - Juozas Elekšis. Savo mamai dainą paskyrė Laimutė Vasiliauskaitė, tėvui - Algirdas Butkevičius, mokytojams - Jonas Laurinavičius, moteriai - Vytenis Rožukas, jaunimui - Tomas Šarkus, senjorams - Vytautas Barauskas. Yra dainų, skirtų Vilniui, Palangai, Šakiams, Biržams, Pabiržei, Užpaliams, Gelgaudiškiui, Užupiui, Nemunui.
Kūrybingu bendradarbiavimu su žurnalistais pasidžiaugė ir žinomas kompozitorius, dirigentas, profesorius Tadas Šumskas. 
"Tai puiki knyga mokytojams ir chorvedžiams, dirbantiems su miestelių chorais ir ansambliais", - sakė maestro.
Tadas Šumskas ne tik įdomiai kalbėjo apie lietuviškos dainos būklę, bet ir, grodamas pianinu, padainavo Ipolito Skridlos ir Vytauto Žeimanto sukūrtų dainų.
Pianinu savo kelias dainas pagrojo ir kolegė Laimutė Vasiliauskaitė.
Vakaronė baigėsi prasidėjusia diskusija, kokią dabar naują žurnalistų veiklos knygą ruošti spaudai. Pabiro pasiūlymai: žurnalistų draugiškų šaržų, žurnalistų ekslibrisų, žurnalistų trumpų novelių, žurnalistų portretų...
 
Rubrika LŽS ir NŽKA renginiai yra SRTRF projekto dalis. 
 
 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2022-04-03 19:34
 
 

Komentarai (12)

Jūsų el. paštas

Ipolitas Skridla

2022-03-14 14:48

Džiaugiuos visų bendra sėkme,Būkime kūrybingi ir sveiki

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Irena Navickienė

2022-03-12 09:34

Sveikinimai ir pagarba!!!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Algirdas Vladislovas Butkevičius

2022-03-12 09:31

Sveikinimai kolegoms, žodžiu ir muzika dabinantiems gyvenimą. Sėkmės ir stiprybės sklidinam gražių sumanymų Vytautui.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Valerija Lazauskienė

2022-03-12 08:18

Puiku.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rita Aleknaitė

2022-03-12 08:16

Nuoširdžiausi sveikinimai!

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Regina Jakučiūnaitė

2022-03-11 11:24

Sveikiname darbštųjį ir atkaklųjį Vytautą. Tegu niekada neišdžiūna jūsų kūrybos versmė.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Aldona Saukienė

2022-03-11 11:21

Geras sumanymas.

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Tadas Šumskas

2022-03-11 11:14

Šį knyga - puiki proga atnaujinti repertuarą mokytojams ir chorvedžiams, kurie dirba su vokaliniais ansambliais ir chorais. Renginio metu skambėjo mano dainos, parašytos kartu su poetais-žurnalistais I. Skridla, A. Vaidila, J. Stasinu, V. Žeimantu...

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Grasilda Blažienė

2022-03-10 16:32

Ačiū, mielas Vytautai....

Pranešti apie netinkamą komentarą | Žymėti kaip pažeidžiantį įstatymus

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media