2021 m. birželio 16 d., Treciadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

LŽS ir NŽKA renginiai

*print*

Archyvas :: Algirdas Kavaliauskas: SAVIRAIŠKA

2020-07-17
 
Eleonora Dutkevičienė

Eleonora Dutkevičienė

 

 SAVIRAIŠKA

 

Dr. Algirdas Kavaliauskas

LŽS narys. LKRS nusipelnęs rašytojas  

         

          Besikeičiantis pasaulis Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, iškelia, formuoja naujus laikmečio išbandymus, o jie - naujus saviraiškos būdus, pavyzdžiui, per įgyvendinamus projektus ir kt. Visagino Atgimimo gimnazijos įkūrėja, Visagino miesto Garbės pilietė, jos ilgametė direktorė Vanda Beinorienė, dvyliktokų auklėtoja Zita Sakalauskaitė ir kt., iš viso 30 gimnazijos žmonių, 2012 m. Lietuvos Respublikos Prezidentūroje su Jos Ekscelencija LR Prezidente  Dalia Grybauskaite taisyklinga valstybine lietuvių kalba rusakalbiai gimnazistai diskutavo apie meilę Tėvynei Lietuvai, apie keliamus naujus reikalavimus asmenį ir visuomenę ugdančiai šalies švietimo sistemai. Švietimui suteikiamas ypač svarbus vaidmuo, tad būtinas didelis lankstumas įgyvendinant naujoves, siekiant, jog jis atitiktų savo paskirtį - tarnautų sparčiai kintančios visuomenės poreikiams. Taip Atgimimo gimnazijoje ir buvo formuojamas mokymo ugdymo procesas, nukreiptas į gimnazisto savarankiškumą,  saviraiškos formavimą.

          Iki šių mokslo metų gimnazijai vadovavusi direktorė V. Beinorienė išskyrė vieną geriausių šios švietimo įstaigos mokytojų - istorijos mokytoją metodininkę Eleonorą Dutkevičienę, profesionalų, aukštos kultūros specialistą, kūrybišką, išradingą ir protingą žmogų, jautriai reaguojantį į ugdytinių, jaunų žmonių atsirandančias problemas, neapsiribojantį tik dalyko aiškinimu, bet ieškantį ir randantį kuo sužadinti jauno žmogaus žingeidumą. Būdama supratinga ir nekonfliktiška asmenybė, mokytoja Eleonora asmeniniu pavyzdžiu kvietė jauną žmogų mokytis būti visaverčiu šalies piliečiu.

          Darbas su  Visagino jaunimu kelia daug papildomų iššūkių, -  sako ponia Eleonora. - Gyvenimas daugiataučiame ir daugiakultūriame mieste neišvengiamai kelia tautinio ir pilietinio tapatumo klausimus: kas aš esu, kur mano šaknys, koks mano santykis su valstybe? Apie visa tai kalbama gimnazijoje  istorijos, pilietiškumo pagrindų, lietuvių kalbos pamokose.  Bet dažnai to neužtenka, todėl labai džiugu, kai į pagalbą mokytojams ateina visuomenininkai ir pasiūlo jaunimui įdomių, patrauklių ir prasmingų veiklų.

2015 m. Visagino Atgimimo gimnazijos mokiniai, kartu su istorijos mokytoja E. Dutkevičiene, įsitraukė į Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centro projektą Gyvenu laisvai!, kurį iš dalies finansavo  Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Projekto partneriai - Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos žurnalistų sąjunga, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Alumni draugija. Pagrindinis projekto tikslas -  Rytų Lietuvos jaunimo integracija  į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatumą.

Projektas startavo 2015 m. gegužės mėn., kai Vilniaus, Šalčininkų, Trakų, Švenčionių rajonuose ir Visagino mieste buvo įkurtos 5 kūrybinės dirbtuvės ir suburtos jaunimo komandos. E. Dutkevičienė subūrė ir koordinavo Visagino Atgimimo gimnazijos 24 mokinių komandą Gervuogė ir kartu su jais, bei į projekto veiklas įsitraukusiais žinomais Lietuvos istorikais, žurnalistais, politologais diskutavo, kas yra tautinė tapatybė ir kaip ją išsaugoti, kas jungia skirtingas tautas, ką mums reiškia laisvė ir kitomis panašiomis temomis. Projektui prasidėjus net sunku buvo įsivaizduoti, - sako mokytoja Eleonora, - kad jis bus toks įdomus, įtraukiantis ir prasmingas.

Įgyvendinant projektą 2015-2016 metais  buvo organizuota 15 paskaitų diskusijų, kurias vedė žymūs Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjai: Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, politikos apžvalgininkas Rimvydas Valatka, žurnalistai Aurimas Perednis, Edmundas Jakilaitis, Audrius Matonis, istorikai Mindaugas Nefas, Darius Baronas, Norbertas Černiauskas, VDU profesorė Audronė Nugaraitė. Kūrybinėse dirbtuvėse mokiniai dirbo su žinomu režisieriumi Audriumi Lelkaičiu ir Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centro direktore Diana Skučaite. Susitikimų metu lektoriai  domėjosi, kuo gyvena Visagino jaunimas, su kokiais iššūkiais susiduria, kaip leidžia laisvalaikį. Atgimimo gimnazijos komanda svečius sužavėdavo savo atvirumu, erudicija, bendravimu. Gimnazistai ypač nekantriai laukdavo paskaitų  su charizmatiškuoju Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininku Dainiumi Radzevičiumi, kuris sužavėjo mokinius jau pirmojo susitikimo metu. Jis sudomino jaunimą, suprato jų poreikius, tuo pat metu kalbėjo apie labai svarbius dalykus. Mokymų metu jaunuoliai gerino kritinio mąstymo įgūdžius, diskutavo apie žiniasklaidą, jos veikimo principus ir įtaką visuomenei, mokėsi tikrinti informacijos patikimumą, kūrybiškai pranešti apie tai, kas jiems rūpi, atsakingai ir saugiai elgtis internete.

          Ne mažiau įdomus buvo istorinių paskaitų ciklas. Nepriklausomybės akto signataras, istorikas, žurnalistas Rimvydas Valatka savo  paskaitoje klausytojams įrodė ilgalaikį Lietuvos „pakantumo oazės" statusą, pateikdamas neįprastų pavyzdžių ir iš senovės LDK, ir iš šiuolaikinio šalies gyvenimo. Reikšmingų datų ir nacionalinių samprotavimų kupinos mokinių galvos tikrai susimąstė - teigė projekto dalyvė, gimnazistė Irina Jarec. Na o į istorijos mokytojo, dr. Mindaugo Nefo paskaitą apie Vyčio vėliavą žmonių atėjo tiek daug, kad Dainiui Radzevičiui teko atnešti papildomų kėdžių, o pačiam atsisėsti ant grindų, - priduria mokytoja Eleonora..

Taip žingsnis po žingsnio, paskaita po paskaitos, projektas „Gyvenu laisvai!" tapo neatsiejama gimnazijos gyvenimo dalimi. Visą laiką šalia mokinių buvo, juos drąsino ir palaikė projekto koordinatorė Eleonora Dutkevičienė.  Mokiniai kėlė aktualias Lietuvos visuomenės ir Visagino miesto problemas ir kartu su  profesionaliu režisieriumi Audriumi Lelkaičiu sukūrė filmą Visagino taikos batalionas,  kuris 2016 m. lapkričio mėn. iškilmingame projekto I-ojo etapo baigiamajame renginyje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų  rūmuose buvo apdovanotas už kūrinio aktualumą ir paveikumą bei įvertintas specialiuoju komisijos prizu. Mokytoja E. Dutkevičienė laimėjo nominaciją Geriausia projekto koordinatorė. 

Šalia pagrindinių projekto veiklų mokiniai turėjo galimybę apsilankyti Lietuvos Vyriausybėje ir susitikti su Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi bei LR Vyriausybės nariais, apsilankė Valstybės pažinimo centro atidarymo iškilmėse prie LR Prezidentūros,  LRT bei Žinių radijo studijoje. 2016 m vasarą komandos nariai buvo pakviesti į Tarptautinę ateities lyderių stovyklą,  kurioje  dalyvavo jaunuoliai  iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ukrainos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos.

Projekto Gyvenu laisvai! sėkmė įkvėpė organizatorius jį pratęsti, ir jau 2017 m. Atgimimo gimnazijos bendruomenė gavo naują kvietimą. Šį kartą buvo suburta jungtinė Atgimimo ir Verdenės gimnazijų jaunimo komanda Vaje! (Verdenės - Atgimimo gimnazijų jaunimo era). Jau pirmojo renginio metu dviejų miesto gimnazijų mokiniai, globojami koordinatorių,  Atgimimo gimnazijos istorijos mokytojos Eleonoros Dutkevičienės ir Veredenės gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Dalios Burneikaitės, pristatė  penkias idėjas,  kaip galima būtų reprezentuoti Visagino miestą, parodyti jo išskirtinumą. Renginio svečiai iš Vilniaus - Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, žurnalistė, TV laidų vedėja Indrė Makaraitytė ir žurnalo Valstybė vyriausiasis redaktorius Eduardas Eigirdas buvo sužavėti gimnazistų kūrybiškumu. Mokiniai, šoko, vaidino, dainavo, rodė sukurtus filmukus, pristatė nuotraukų albumą.

Laikui einant laukė nauji iššūkiai, nauji susitikimai, naujos galimybės.

Antrajai projekto Gyvenu laisvai! komandai buvo pasiūlyta dalyvauti stovykloje Kino akademija.  2017 m. vasarą grupė Visagino jaunuolių iš abiejų miesto gimnazijų, kartu su projekto dalyviais iš kitų Lietuvos regionų, vadovaujami režisierių Vytauto V. Landsbergio bei Ramunės Rakauskaitės dalyvavo kuriant filmą apie Sausio 13-osios įvykius. Stovyklos metu vykdytos kūrybinės laboratorijos, organizuotos ekskursijos po LR Seimą bei Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, taip pat  susitikimai su to meto Aukščiausiosios Tarybos pirmininku Vytautu Landsbergiu bei žurnaliste Egle Bučelyte. Kino Akademijos dalyvės, gimnazistės Marijos Sobolevos nuomone - Tai  padėjo kiekvienam stovyklos dalyviui įsijausti į to meto įvykius, pasijusti jų dalimi, susimąstyti, kaip patys būtų pasielgę susiklosčius tokioms aplinkybėms. Taip gimė  filmas „Antra karta nuo sausio".

Projekto metu Visagino gimnazistai aktyviai įsitraukė į  medijų raštingumo mokymus, kuriuos vedė Vytauto Didžiojo universiteto profesorė Audronė Nugaraitė, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, naujienų agentūros BNS vyr. redaktorius Vaidotas Beniušis, portalo ru.delfi.lt vyr. redaktorius Olegas Jerofejevas, Žinių radijo ir Laisvės TV žurnalistas Aurimas Perednis ir kiti ekspertai. Mokymų metu jaunuoliai aiškinosi, kaip atskirti netikras, išgalvotas naujienas, dar vadinamas fake news, nuo tikrųjų. Daugiausia jaunimo susidomėjimo sulaukė užsiėmimai apie socialinius tinklus, kuriuose jie praleidžia daug laiko, ir kūrybiškumą, t. y., kaip originaliai, patraukliai aktualizuoti ir visuomenei  pristatyti jiems svarbias temas. 

Dar viena projekto Gyvenu laisvai!  suteikta galimybė - 2018 m pavasarį organizuota išvyka į Didžiąją Britaniją, tarptautinę Jaunimo mainų stovyklą.  Grupė Visagino Atgimimo ir Verdenės gimnazistų, lydimų  ir globojamų projekto koordinatorės Eleonoros Dutkevičienės,  kartu su bendraamžiais iš Lietuvos ir Didžiosios Britanijos, kurdami meno kūrinius, diskutuodami, atlikdami įvairias užduotis, nagrinėjo aktualias šių dienų problemas, tokias kaip diskriminacija, nelygybė, susvetimėjimas, požiūris į taip vadinamus kitus, pabėgėlių krizė ir kt. Jaunuoliai kaip vieną pagrindinių šios stovyklos  privalumų įvardijo  dalyvių įvairovę ir teigė, kad kiekvieno išskirtinumas, noras vieni kitus geriau pažinti suvedė nuoširdžiam, atviram bendravimui. Toks bendravimas keitė išankstinius nusistatymus, griovė nepagrįstus mitus vieni apie kitus.

Projekto dalyviai iš abiejų -  lietuviškos ir rusiškos -  Visagino gimnazijų džiaugėsi, kad įvairiapusė veikla, įdomūs ir parsmingi susitikimai su žymiais Lietuvos visuomenės ir kultūros žmonėmis praplėtė jų akiratį, o  bendra veikla suartino jaunimą.

Įgyvendinant Gyvenu laisvai!  projektą vyko nuolatinis bendradarbiavimas su Europos Parlamento Informacijos biuru Lietuvoje. Dar 2016 metais, pirmoji Atgimimo  gimnazijos komanda Gervuogė,  buvo pakviesta dalyvauti Euroscolos  konkurse.  Komandų laukė užduotys, skirtos žinioms apie Europos Sąjungą ir jos institucijas, kompetencijos sritis, istoriją, veiklą, apie Europos Sąjungos šalis ir kandidates, apie žinomiausias Europos Sąjungos asmenybes ir pareigūnus patikrinti. Mokytojos E. Dutkevičienės  vadovaujami mokiniai laimėjo finalą ir buvo pakviesti dalyvauti Euroscolos renginyje Strasbūre.  Visagino mokiniai Europos Parlamente atstovavo Lietuvą, turėjo galimybę patikrinti savo gebėjimus komunikuoti įvairiomis kalbomis. Ši išvyka į Prancūziją paskatino imtis naujų veiklų.

2017 m. Atgimimo gimnazijos  istorijos mokytojos Eleonoros Dutkevičienės ir anglų kalbos mokytojos Nataljos Starovoitovos iniciatyva Visagino Atgimimo gimnazija įsitraukė į projektą Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės. Projekto tikslas - skatinti mokyklos bendruomenę aktyviau domėtis Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu demokratijoje. Abi mokytojos  organizuoja integruotas pamokas, supažindina mokinius su Europos Sąjungos istorija, vertybėmis, Europos Parlamento veiklos ypatumais, Lietuvos vaidmeniu Europos Parlamente, kartu su mokiniais organizuoja įvairius renginius, susitikimus, diskusijas. Jau pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais koordinatorių Eleonoros Dutkevičienės ir Nataljos Starovoitovos veikla buvo pastebėta ir įvertinta. Gimnazijai suteiktas Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės  vardas, o abi mokytojos tapo vyresniosiosmis ambasadorėmis.

2018-2019 metai gimnazijai  buvo ypač sėkmingi.  Suvienijusi jėgas su Europe Direct Visagino organizacija, gimnazijos bendruomenė praplėtė savo veiklą, subūrė į  renginius ne tik gimnazijos, bet ir miesto bendruomenę. Ypač smagiai ir originaliai  buvo organizuota akcija Pažadink Koalą, kurios tikslas - priminti visaginiečiams, kad  balsuotų rinkimuose į Europos Parlamentą. Susumavus veiklos rezultatus mokslo metų pabaigoje, gimnazija pateko tarp geriausių projekto „Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės" dalyvių, ir, kartu su Utenos Dauniškio bei  Zarasų Ąžuolo gimnazijomis,  gavo išskirtinę teisę atstovauti Lietuvą Euroscolos renginyje Europos Parlamente Strasbūre.

Mokytoja E. Dutkevičienė tęsia: Kelionė į Prancūziją reikalavo kruopštaus pasiruošimo, nes tai ne tik apdovanojimas už pasiekimus, bet ir didžiulė atsakomybė. Išvyka buvo organizuota 2019 m. lapkritį. Atvykę į Strasbūrą, mokiniai buvo suskirstyti į nedideles grupes, kuriose kartu  su kitų šalių atstovais nagrinėjo įvairias, Europai aktualias temas, pvz., migracija ir integracija, energetinis saugumas, klimato kaita ir t .t. Pasirinkti komitetą mokiniai turėjo iš anksto, kad galėtų diskutuoti tam tikra tema. Vėliau vyko komitetų darbo rezultatų pristatymai, o renginio dalyviai balsavo už pateiktas rezoliucijas. Kitaip tariant, vyko Europos Parlamento darbo simuliacija. Be to, dar buvo organizutotas „Eurogames" konkursas, kuriame mokiniai turėjo pademonstruoti žinias apie ES. Buvo sudaromos komandos po 4 žmones iš įvairių šalių. Vienoje komandoje negalėjo būti du ar daugiau tos pačios šalies atstovų.

 Atgimimo gimnazijos mokiniai garbingai atstovavo savo šalį,  buvo girdimi ir matomi, drąsiai reiškė savo mintis, uždavinėjo klausimus, o  gimnazistė Kamila Radkevičiūtė, kartu su trimis komandos draugais iš kitų Europos šalių, tapo žaidimo Eurogames nugalėtoja.

Projektas Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės, kurį organizuoja Europos Parlamento informacijos biuras Lietuvoje, - tai dar viena galimybė mokiniams praplėsti akiratį, daugiau patiems sužinoti apie Europą bei pasidalinti savo žiniomis. Atgimimo gimnazija tęsė dalyvavimą projekte ir šiais mokslo metais.

Minėtų pedagogių nuomone - Projektinė veikla skatina jaunų žmonių kūrybiškumą, sudaro galimybes mokiniams pritaikyti žinias praktiniame gyvenime,  ugdo kritinį mąstymą, skatina saviraišką.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020-07-17 18:00
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media