2022 m. rugpjucio 13 d., Šeštadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Kultūros renginiai

*print*

Archyvas :: Kviečiama teikti kandidatūras kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijoms

2021-02-23
 
Kazickų šeimos fondas ir Lietuvių kalbos draugija praneša, kad jau galima teikti pretendentų, vertų apdovanoti Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premija, kandidatūras.
2018 m. įsteigta premija siekiama įamžinti kalbininko, pedagogo, tautosakininko, kraštotyrininko Petro Būtėno ir jo mokinės, kultūrinės ir lituanistinės veiklos mecenatės, Aleksandros Kalvėnaitės-Kazickienės atminimą.
Šis apdovanojimas skiriamas už reikšmingus mokslo ir mokslo populiarinamuosius bei mokomuosius darbus ir lituanistinės veiklos organizavimą.
2021 m. premijos konkursas yra ypatingas - birželio 27 d. sukanka 125 metai nuo Petro Būtėno gimimo.
2019 m. džiaugėmės pirmuoju laureatu - pedagogu, kalbininku, lietuvių kalbos vadovėlių,
metodinių ir mokomųjų priemonių autoriumi doc. dr. Broniumi Dobrovolskiu.
Antrąja laureate 2020 m. paskelbta Lietuvių kalbos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja dr. (HP) Rita Miliūnaitė.
Premijos komisija laukia siūlymų iki 2021 m. gegužės 1 d.
Dokumentai, parengti pagal premijos nuostatus ir įrašyti PDF formatu,
siunčiami el. paštu lkdraugija@gmail.com
Lietuvių kalbos draugija

 

KALBININKO PETRO BŪTĖNO IR JO MOKINĖS ALEKSANDROS KAZICKIENĖS ATMINIMO PREMIJOS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premiją (toliau - premija) 2018 metais įsteigė Kazickų šeimos fondas ir Lietuvių kalbos draugija. Premija siekiama įamžinti kalbininko, pedagogo, tautosakinininko, kraštotyrininko Petro Būtėno (1896-1980) ir jo mokinės, kultūrinės ir lituanistinės veiklos mecenatės, Aleksandros KalvėnaitėsKazickienės (1920-2011) atminimą.
2. Premijos nuostatai reglamentuoja jos paskirtį, pretendentų dokumentų pateikimo reikalavimus, premijos skyrimo ir įteikimo tvarką.
3. Premija skiriama už reikšmingus mokslo ir mokslo populiarinamuosius bei mokomuosius darbus, atitinkančius pagrindines Petro Būtėno veiklos sritis, ir lituanistinės veiklos organizavimą.
Premija gali būti skiriama Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams, autorių kolektyvams, organizacijoms, institucijoms (išskyrus mokslo tiriamuosius institutus ir universitetus).
4. Konkurso sąlygos skelbiamos kiekvienų metų vasario 21-ąją - Tarptautinę gimtosios kalbos dieną. Pretendentų kandidatūros teikiamos iki gegužės 1 dienos.
5. Premijos dydis - 1500 eurų. Jeigu premija skiriama autorių kolektyvui, ji paskirstoma po lygiai kiekvienam autoriui.
6. Premija paliudijama Kazickų šeimos fondo atstovo ir Lietuvių kalbos draugijos valdybos pirmininko pasirašytu diplomu.
II SKYRIUS
PRETENDENTŲ TEIKIMO TVARKA
7. Siūlyti pretendentus turi teisę fiziniai ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys.
8. Premijos komisijai pateikiami šie dokumentai:
8.1. motyvuota rekomendacija (-os);
8.2. pretendento (-ų) gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymas;
8.3. svarbiausių pretendento (-ų) darbų iš kriterijuose nurodytų sričių sąrašas;
8.4. siūlančio fizinio asmens ar juridinio asmens atstovo pasirašytas lydraštis, kuriame išvardyti visi pateikiami dokumentai.
9. Dokumentai, įrašyti PDF formatu, siunčiami el. paštu lkdraugija@gmail.com. Premijos komisija turi teisę prireikus pareikalauti dokumentų originalų.
III SKYRIUS
PREMIJOS SKYRIMO IR ĮTEIKIMO TVARKA
10. Pretendentų dokumentus vertina Lietuvių kalbos draugijos valdybos pirmininko įsakymu sudaryta Kalbininko Petro Būtėno ir jo mokinės Aleksandros Kazickienės atminimo premijos komisija. Komisija sudaroma iš 11 asmenų, į ją įtraukiamas Kazickų šeimos fondo atstovas ir Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus atstovas.
11. Pretendentų vertinimo kriterijai.
11.1. Mokslo bei mokomosios veiklos sritis ir nuveikti darbai:
11.1.1. akcentologija - reikšmingi lietuvių akcentologijos tiriamieji ar mokslo populiarinamieji darbai, mokomieji leidiniai;
11.1.2. dialektologija - reikšmingi lietuvių dialektologijos tiriamieji ar mokslo populiarinamieji darbai, mokomieji leidiniai;
11.1.3. leksikologija ir leksikografija - reikšmingi lietuvių leksikos tiriamieji ar mokslo populiarinamieji darbai, žodynai, mokomieji leidiniai;
11.1.4. norminamoji kalbotyra - reikšmingi lietuvių norminamosios kalbotyros tiriamieji ar mokslo populiarinamieji darbai, mokomieji leidiniai;
11.1.5. onomastika - reikšmingi lietuvių onomastikos tiriamieji ar mokslo populiarinamieji darbai, mokomieji leidiniai;
11.1.6. tautosaka - reikšmingi lietuvių tautosakos tiriamieji ar mokslo populiarinamieji darbai, mokomieji leidiniai;
11.1.7. kraštotyra - reikšmingi kraštotyros darbai, mokomieji leidiniai, kraštotyros veiklos organizavimas;
11.1.8. mokyklinė lituanistika - reikšmingi mokslo tiriamieji ar mokslo populiarinamieji darbai, mokomieji leidiniai, popamokinės lituanistinės veiklos organizavimas.
11.2. Visuomeninė veikla per pastaruosius 10 metų:
11.2.1. savo veiklos sklaida visuomenėje (susitikimai, paskaitos, straipsniai);
11.2.2. narystė ir veikla pelno nesiekiančiose visuomeninėse ar profesinėse organizacijose.
11.3. Pretendento veiklos pripažinimas.
12. Premija skiriama, jei pretendentas atitinka bent po vieną iš 11.1 ir 11.2 kriterijuose
nurodytų papunkčių. Esant lygiaverčiams pretendentams, lemia 11.3 kriterijų papunktyje numatyti veiklos pripažinimo duomenys.
13. Komisijos posėdis šaukiamas kartą per metus, ne vėliau kaip gegužės 31 d. Komisijos posėdžius šaukia, vietą ir laiką nustato sekretorius, suderinęs vietą ir laiką su visais komisijos nariais.
14. Sprendimas skirti premiją priimamas uždarame komisijos posėdyje slaptu narių balsavimu. Premija skiriama pretendentui, surinkusiam daugiausiai balsų. Komisijos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Posėdyje negalintis dalyvauti komisijos narys ne vėliau kaip 1 dieną iki komisijos posėdžio dienos apie tai turi pranešti sekretoriui.
15. Prireikus rengiamas virtualus komisijos posėdis.
16. Premija įteikiama kasmet birželio-liepos mėn. Premijos įteikime dalyvauja Kazickų šeimos fondo atstovas (-ai).
17. Premijos nelaimėję pretendentai gali būti teikiami premijai ir kitais metais.
18. Premija negali būti teikiama pakartotinai ir po mirties.

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-02-23 15:33
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media