2024 m. gegužes 25 d., Šeštadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Renginiai

*print*

Archyvas :: Kovo 22 d. startavo akcija "Savaitė BE PATYČIŲ"

2010-03-22
 

Savaitės BE PATYČIŲ programa

 

Kovo 22 d. , pirmadienis

 

 

Laikas

Veiklos

11.00-11.45

Lietuvos Respublikos Prezidentės susitikimas su valstybės institucijų vadovais bei nevyriausybinių organizacijų atstovais

 

Memorandumo "Už vaikystę be patyčių" pasirašymas

13.00 – 14.30

Akcijos „Savaitė BE PATYČIŲ“ atidarymo renginys

Renginyje kviečiami dalyvauti Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovai, diplomatai, akcijos partneriai bei visuomenės atstovai.

Vieta: Tolerancijos centras, Naugarduko g. 10/2, Vilnius

17.00 – 18.30

Paskaita „Patyčios. Noriu padėti spręsti šią problemą“

Lekt. Asta Blandė, psichologė, Kauno Vaikų linija

Patyčios – problema, apie kurią pastaruoju metu daug kalbama ir rašoma. Tai viena iš galimybių ieškoti sprendimo būdų, tačiau ne vienintelė. Pastebime, kad kartais trūksta žinių, koks tai yra reiškinys, kodėl jis taip sparčiai plinta ir ką galima iš tiesų daryti, kokie veiksmai patys svarbiausi, ieškant efektyvių sprendimo kelių.

Apie tai ir daugiau turėsite galimybę diskutuoti su psichologe, Kauno Vaikų linijos vadove Asta Blande.

Vieta:  Dainavos Jaunimo centras, Pramonės pr. 31, Kaunas

Dalyvavimas nemokamas.

Išankstinė registracija:

jcentras@dainavospoliklinika.lt  arba telefonu 8-607-75251

17.00 – 18.30

Paskaita „Patyčios Vaikų teisių konvencijos kontekste“

Lekt. Doc. D. Pūras, Jungtinių Tautų Vaiko teisių komiteto narys ekspertas

Patyčios yra viena iš prievartos apraiškų. Kaip ir bet kokia kita prievartos (smurto) forma patyčios sukelia rimtas grėsmes vaiko emocinei ir socialinei raidai, todėl valstybės, įgyvendindamos Vaikų teisių konvenciją, turi vykdyti nuoseklias patyčių, kaip ir kitus prievartos pasireiškimų, prevencijos programas. Svarbu dirbti su vaikais, tėvais, mokytojais, politikais, žiniasklaida, plačiąja visuomene, įtvirtinant nuostatas, kad įveikti patyčių bei kitokios prievartos didelį paplitimą galima, bet reikia taikyti moksliškai pagrįstus ir neprievartinius būdus, kurie yra žymiai veiksmingesni negu prievarta ir socialine atskirtimi grįsti būdai.

Vieta:  Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius

Dalyvavimas nemokamas.

Išankstinė registracija:

viktorija.z@lvjc.lt

Registruodamiesi nurodykite*

                       

 

 

Kovo 23 d., antradienis

 

Laikas

Veiklos

10.00 – 12.30

Prancūzų kino filmas „Tarp sienų“(„Entre Les Murs“) (2008)

 

Auksinę palmės šakelę“ Tarptautiniame Kanų kino festivalyje pelnęs filmas pasakoja apie gyvenimą klasėje. Tai rimta ir jautri mokinių ir mokytojo santykių studija. Keliami savitarpio pagarbos, identiteto, mokytojo ir mokinio teisių ir pareigų klausimai, apskritai kvestionuojama visa mokymo sistema. Žurnalistas Franēois Bégaudeau, pats dirbęs mokytoju vienoje Paryžiaus mokyklų, parašė knygą „Tarp sienų“. Režisierius Laurent  Cantet nusprendė pagal ją sukurti filmą ir pagrindinį vaidmenį pasiūlė jos autoriui. Vieną dieną F.Bégaudeau įžengia į klasę ir prisistato mokytoju Marianu, ketinančiu mokyti prancūzų kalbos ir literatūros. Tačiau apie sklandžias pamokas tokioje klasėje neverta net svajoti. Kiekvienas mokytojo klausimas tampa provokacija maištingiems ir mokytis nenorintiems vaikams. Nenuspėjamas jų elgesys reikalauja pasiaukojamos meilės profesijai. Filme tikras ir improvizuotas situacijas vaidino vienos Paryžiaus mokyklos moksleiviai.

 

Nemokamas kino seansas tėvams ir mokytojams.

Vieta: kino centras „Skalvija“, A. Goštauto g. 2/15, Vilnius

Išankstinė registracija nereikalinga.

15.00- 17.30

Piešinių paroda „Tyčia patyčios“

 

Piešinių parodą ruošia Paramos vaikams centro „Big Brothers Big Sisters“ vaikai ir savanoriai piešimo popietėse, kur piešia „Diena su patyčiomis“ ir „Diena be patyčių“.

 

Vieta:  Paramos vaikams centras, Bebrų g. 2, Vilnius.

Paroda atvira visuomenei.          

 

Kovo 24 d., trečiadienis

 

Laikas

Veiklos

15.00 – 18.00

Piešinių paroda „Tyčia patyčios“

 

Vieta:  Paramos vaikams centras, Bebrų g. 2, Vilnius.

Paroda atvira visuomenei.

 

16.00 – 18.00

Įgyvendinamų Lietuvoje smurto ir patyčių prevencijos bei socialinių įgūdžių ugdymo programų „Big Brothers Big Sisters“, „Zipio draugai“, „Olweus“  ir „Second Step“ pristatymai

 

Lekt. Jūratė Baltuškienė

Programos „Big Brothers Big Sisters“ vadovė

 

Lekt. prof. Ona Monkevičienė, programos ,,Zipio draugai“ ekspertė

Lekt. Aurelija Okunauskienė, programos ,,Zipio draugai“ vadovė

 

Lekt. Ieva Dulinskaitė

„Olweus patyčių prevencinės programos“ instruktorė

 

Lekt. Žydrė Arlauskaitė

„Second step“ programos vadovė

 

Vieta:  Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius

Dalyvavimas nemokamas.

 

Išankstinė registracija:

viktorija.z@lvjc.lt

Registruodamiesi nurodykite*

18.30 – 20.00

Paskaita „Patyčios ir jų prevencija“

 

Lekt. dr. Robertas Povilaitis, psichologas, Vilniaus Vaikų linija

 

Paskaitoje bus kalbama apie tai, kas yra patyčios, kodėl vyksta patyčios bei aptariamos galimos prevencijos priemonės šeimoje, mokykloje ir visuomenėje.

 

Vieta:  Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius

 

Dalyvavimas nemokamas.

 

Išankstinė registracija:

viktorija.z@lvjc.lt

Registruodamiesi nurodykite*

 

 

Kovo 25 d., ketvirtadienis

 

Laikas

Veiklos

15.00 – 20.00

 

Paramos vaikams centro atvirų durų diena

Supažindinimas su organizacijos veikla bei smulkiau su „Big Brothers Big Sisters“ ir “My Way” programomis.

Vieta:  Paramos vaikams centras, Bebrų g. 2, Vilnius. 

15.00 – 20.00

 

Piešinių paroda „Tyčia patyčios“

 

Vieta:  Paramos vaikams centras, Bebrų g. 2, Vilnius.

Paroda atvira visuomenei.

16.00 – 19.00

 

Koncertas Lietuvos vaikų ir jaunimo centre

 

Koncerto metu fojė vyks šokių pasirodymai, daug gitaros virtuozų pasirodymų, stovės fortepijonas, pasirodys įvairūs chorai ir solo atlikėjai bei neįgaliųjų orkestras "Spalvų orkestras". Taip pat vyks Origami dirbtuvėlės.

 

Vieta:  Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius

 

Dalyvavimas nemokamas.

 

 

 

Kovo 26 d., penktadienis

 

Laikas

Veiklos

12.00

Lietuvos mokinių parlamento ir Lietuvos moksleivių sąjungos organizuojamas Flashmob, kurio metu įvairių Lietuvos mokyklų mokiniai kviečiami sukurti žmogaus siluetą ir 12val. visi kartu iškėlę rankas į viršų sušukti: „Gyvenimas BE PATYČIŲ“

 

13.30 – 15.00

Paskaita mokiniams „Patyčių prevencija: kuo gali padėti mokiniai?“

 

Lekt. Marina Blagoveščenskaja, psichologė,

Vilniaus Vaikų linija

 

Paskaitoje bus kalbama apie patyčių reiškinį bei jų pasėkmes vaikams, patiriantiems patyčias. Taip pat bus pristatytas vaikų, stebinčių patyčias mokykloje, vaidmuo patyčių situacijoje. Paskaitos metu bus atsakyta į klausimus: ar mokiniai gali daryti įtaką patyčių situacijai, kaip mokiniai gali prisidėti prie patyčių problemos sprendimo, kokiu būdu jie gali padėti vaikui, patekusiam į patyčių situaciją bei koks mokinių elgesys padėtų kurti draugiškumo ir saugumo atmosferą mokykloje.

 

 Vieta:  Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius

 

Dalyvavimas nemokamas.

 

Išankstinė registracija:

viktorija.z@lvjc.lt

Registruodamiesi nurodykite*

15.30 – 17.00

„Patyčių prevencija mokykloje. Paskaita ugdymo įstaigų darbuotojams“

 

Lekt. Ivona Suchodolska, psichologė

Vilniaus Vaikų linija

 

Paskaitos metu bus kalbama apie patyčių reiškinį, veiksnius, prisidedančius prie patyčių plitimo. Taip pat bus aptartas patyčių prevencijos ugdymo įstaigoje modelis, pagrindiniai efektyvios patyčių prevencijos mokykloje principai bei pedagogo vaidmuo.

 

Vieta:  Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius

 

Dalyvavimas nemokamas.

 

Išankstinė registracija:

viktorija.z@lvjc.lt

Registruodamiesi nurodykite*

 

17.30 – 19.00

Paskaita tėvams „Ar galime apsaugoti vaikus nuo bendraamžių patyčių?“

 

Lekt. Jurgita Smiltė Jasiulionė, psichologė, Vilniaus Vaikų linija

 

Paskaitos dalyviai bus supažindinti su patyčių tarp vaikų reiškinio dėsningumais: nuo ko priklauso patyčių atsiradimas vaikų kolektyve, kokie visuomeniniai reiškiniai veikia patyčių paplitimą, kiek patyčios paplitusios tarp skirtingo amžiaus ir lyties vaikų. Paskaitos metu bus ieškoma atsakymų į šiuos klausimus: kaip galime geriausiai padėti savo vaikams, jei jie tampa patyčių aukomis arba skriaudėjais? Kokie mūsų – suaugusiųjų, tėvų – veiksmai gali padėti, o kokie – pakenkti? Ko galime reikalauti iš mokyklos darbuotojų, o ką turime įsipareigoti padaryti patys, norėdami sukurti savo vaikams saugesnę aplinką?

 

Vieta:  Lietuvos vaikų ir jaunimo centras, Konstitucijos pr. 25, Vilnius

 

Dalyvavimas nemokamas.

 

Išankstinė registracija:

viktorija.z@lvjc.lt

Registruodamiesi nurodykite*

 

 

 

 

 

 

Kovo 27 d., šeštadienis

 

Laikas

Veiklos

11.00 -12.00

Vaikų kino dirbtuvėse, kurios vyko visą akcijos savaitę, sukurtų filmų peržiūra

 

Akcijos užbaigimas: akcijos organizatorių pasisakymai

 

Vieta: kino centras „Skalvija“, A. Goštauto g. 2/15, Vilnius

 

Išankstinė registracija nereikalinga.

 

* Registruodamiesi į paskaitas vykstančias „Lietuvos vaikų ir jaunimo centre“ nurodykite:

paskaitos pavadinimas; tėvas, pedagogas ar mokinys; vardas, pavardė; telefonas; el. paštas.

 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta: 2010-03-22 15:49
 
 

Komentarai (0)

Jūsų el. paštas

Rašyti komentarą

Vardas
Tekstas
Apsaugos kodas
secimg
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media