2024 m. gegužes 25 d., Šeštadienis

Tyrimų fondas

Senos interneto svetainės versijos

Aktualijos

*print*

Archyvas :: Senjorų klubui - 20 metų!

2010-09-17
 
Kęstučio Demskio nuotraukoje: Senjorų klubo nariai, apdovanoti medaliais "Už nuopelnus žurnalistikai". Iš kairės - Vytautas Žeimantas, Teodora Amelija Baranauskienė ir Algimantas Jazdauskas

Kęstučio Demskio nuotraukoje: Senjorų klubo nariai, apdovanoti medaliais "Už nuopelnus žurnalistikai". Iš kairės - Vytautas Žeimantas, Teodora Amelija Baranauskienė ir Algimantas Jazdauskas

Vytautas Žeimantas

 

Rugsėjo 9 dieną, tradicinį trečiadienį į jau tradicinę tapusią Lietuvos teatro sąjungos salę LŽS Senjorų klubo nariai ėjo pakilioje nuotaikoje, nes žinojo, kad šį kartą renkasi į neeilinį klubo susirinkimą.


Taip, Senjorų klubui sukako 20 metų. Istoriniu požiūriu toks laiko tarpas nėra didelis, tačiau klubo veikloje - tai ženkli sukaktis, verta ir rimtesnės nuveikto kelio apžvalgos, klubo veiklos įvertinimo. Manau tai ateityje bus padaryta, o kol kas apsiribosiu nedidele mūsų klubo veiklos apžvalga.


Senjorų klubas yra vienmetis su atkurta Nepriklausoma Lietuva. Tai ne atsitiktinis sutapimas. Didžioji dalis būsimo klubo narių, dirbdami žurnalistikoje aktyviai įsijungė į prasidėjusį Lietuvos atgimimo judėjimą, savo publikacijomis periodinėje spaudoje, televizijoje ir radijuje skatino žmonių pilietinį aktyvumą, žadino juose laisvės troškimą.


Suprantama, keitėsi ir Lietuvos žurnalistų sąjunga. Ji pakeitė įstatus. atsisakė abreviatūros „LTSR" , išstojo iš TSRS žurnalistų sąjungos. Atsirado galimybė patiems, nesidairant į „vyresnįjį brolį" ar į vietinę partinę nomenklatūrą, spręsti sąjungos likimą, kurti naujas jos darbo gaires, atsižvelgiant ne tik į profesinį pasiskirstymą pagal dalykinę veiklą, bet ir į žurnalistų amžių ar pomėgius. Netrukus po Kovo 11-osios, grupė žurnalistų, susirinkusių LŽS būstinėje, nutarė suburti vyresniojo amžiaus kolegas siekiant efektyviai panaudoti jų kūrybinį potencialą ir įgytą patirtį, realiau spręsti iškylančias socialines ir materialines problemas.


1990 m. rugsėjo 11 d. įvyko steigiamasis klubo susirinkimas, kuriame dalyvavo 26 žurnalistai. Buvo nutarta steigti Lietuvos Žurnalistų Senjorų Klubą, išrinkta jo valdyba. Klubo pirmininku buvo išrinktas Leopoldas Mykolaitis, sekretore - Birutė Kazakevičienė, valdybos nariais - Juozas Chlivickas, Algimantas Litvaitis ir Bronė Žilakauskienė.
„Mūsų klubas augo kaip vaikas. Pirmiausia daug rūpesčių buvo dėl pavadinimo. Senjorai norėjo burtis į pirminę organizaciją, o ne į klubą. Nes tuometiniai LŽS įstatai nenumatė savarankiškų klubų veiklos LŽS viduje. Pakeitus įstatus, buvo įteisintas ir Senjorų klubo vardas," - dabar prisimena pirmasis Senjorų klubo pirmininkas Leopoldas Mykolaitis.


Anot L. Mykolaičio, buvo rūpesčių ir su žurnalistų pensininkų ateitimi, nes atsirado norėjusių įteisinti normą, kad žurnalistas, tapęs pensininku, neturėtų likti LŽ sąjungoje. Tačiau jų motyvacija, kad senyvo amžiaus žmonės stabdo progresą, trukdo skverbtis į LŽS naujoms idėjoms, nebuvo palaikyta. Būta daug painiavos ir dėl klubo susirinkimų vietos ir laiko, kol galų gale buvo priimtas sprendimas rinktis pirmąjį kiekvieno mėnesio trečiadienį, 11 valandą Teatro draugijos salėje.


Klubo veikla konkretėja, greitai plečiasi, auga ir jo populiarumas. 1991 m. pradžioje klubas vienijo 53 narius, 1994 m. - 77, 1997 m. - jau107 narius.


Daug žurnalistų atėjo į klubą, deja, nemažai jų ir išėjo iš mūsų tarpo Anapilin. Kai per iškilmingą jubiliejinį klubo narių susirinkimą kartu su visais visiškoje tyloje stovėjau ir klausiausi mūsų kolegos Algimanto Jazdausko skaitomas per 20 metų mirusių klubo narių pavardes, negalėjau nesijaudinti. Dažna pavardė - kaip dūris į širdį. Su vienais ilgai dirbta redakcijose, kitiems nešti straipsniai, kūrybiškai ir draugiškai bendrauta, kurti bendri planai...Vien tik mano bendradarbių „tiesiečių" susidaro ilgokas sąrašas: Arnoldas Čaikovskis, Jonas Čekys, Robertas Grikevičius, Albinas Kairys, Aleksandras Kezys, Algimantas Mykolas Stankevičius, Antanas Stasiukaitis, Janina Šinkūnaitė...


Tačiau visiškai nuliūsti neleido mintis, kad jau mūsų pasaulį palikę kolegos gyveno ne veltui. Nes liko dešimtys parašytų knygų, tūkstančiai straipsnių, televizijos ir radijo laidų. O buvę žurnalų ir laikraščių redaktoriai: Algirdas Berželionis, Pranas Keibas, Algimantas Litvaitis, Antanas Mačianskas, Vytautas Miniotas, Antanas Viršulis, Petras Želvys ir kiti, paliko kalnus redaguotų periodinių leidinių, leidžiančių dabarties ir ateities tyrėjams geriau suprasti to laikmečio dvasią.


2000 m. balandžio 5 d. , L. Mykolaičiui dėl amžiaus atsisakius pareigų, Senjorų klubo pirmininku vienbalsiai išrenkamas Stanislovas Pleskus. Klubo veikla toliau plėtėsi, tobulėjo.


„2004 metais buvo priimti nauji Senjorų klubo nuostatai, kuriose buvo apibrėžti tikslai ir uždaviniai, narių teisės ir pareigos, valdymas. Numatyta, kad klubo pirmininkas ir valdyba renkami dvejiems metams, - prisimena Senjorų klubo pirmininkas Stanislovas Pleskus. - Klubo nariai dabar aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, leidžia knygas, rengia jų aptarimus, rašo straipsnius į įvairius spaudos leidinius. Juos gali pamatyti įvairiuose renginiuose, televizijos laidose. Be to, norėčiau pabrėžti klubo narių susirinkimų svarbą, galimybę artimai pabendrauti su šalies ministrais, Seimo nariais, kitais garsiais ir įtakingais valstybės veikėjais, menininkais."


Stanislovas Pleskus atkreipė dėmesį į klubo narių aktyvią kūrybinę ir visuomeninę veiklą, išeinančią už Senjorų klubo ir LŽS ribų. Jis paminėjo Jūrą Mariją Baužytę, Alfonsą Čepauską, Algimantą Degutį, Kazį Račkauską, Juozą Elekšį, Algį Juozą Kustą, Juozą Stasiną, Edmundą Juškį, Danielių Mickevičių, kitus, kurie aktyviai ir vaisingai dirba įvairiose visuomeniniuose sambūriuose, organizacijose, dabar redaguoja ir leidžia laikraščius, žurnalus, vadovauja knygų leidykloms.


Klubo pirmininkas geru žodžiu įvertino ir kolegą Joną Vėlyvį, paruošusį spaudai knygą „Senjorai" bei kitus dabartinės klubo valdybos narius: Algį Juozą Kustą, Vytautą Barauską, Teodorą Baranauskienę, Gerdą Gudjurgienę, Algimantą Jazdauską, Regimundą Romualdą Mockų.


Senjorų klubo narių kūrybinę brandą rodo ir tai, kad nemažai jų tapo valstybės pripažintais meno kūrėjais, Lietuvos žurnalistų kūrėjų asociacijos nariais.


Todėl visiškai pelnytai klubą pagerbė ir į iškilmingą susirinkimą atvyko LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius ir pirmininko pavaduotojas Audrius Antanaitis. Jie ne tik nuoširdžiai pasveikino visus susirinkusius su klubo 20-mečiu, bet ir pabrėžė Senjorų klubo narių visuomeninį ir kūrybinį aktyvumą, dalyvavimą įvairiose LŽS rengiamose akcijose ir renginiuose.


Dainius Radzevičius paskelbė ir LŽS Valdybos nutarimą dėl trijų Senjorų klubo narių apdovanojimo medaliais „Už nuopelnus žurnalistikai". Šiais garbingais medaliais buvo apdovanoti: Teodora Amelija Baranauskienė - už asmeninį svarų indelį ginant, plėtojant spaudos ir žodžio laisvę; Algimantas Jazdauskas - už svarų indėlį stiprinant ir puoselėjant žurnalistų bendruomenę ir bei žurnalistų solidarumą; ir šių eilučių autorius - už svarų indėlį į Lietuvos žurnalistikos istoriją.


LŽS Padėkos raštais buvo apdovanoti Leopoldas Mykolaitis, Teresė Aldona Gečienė, Kazys Petkevičius ir Aldona Baltrūnienė.


LŽS Garbės raštais buvo apdovanoti Aurelija Almonė Akstinienė, Mykolas Bernotavičius, Regimantas Romualdas Mockus, Kazys Kilčiauskas, Tamara Bražienė.


Susirinkusius smagia daina pamalonino vyrų choro „Aidas" koncertinė grupė.
Dabar Senjorų klubas jau turi 169 narius. Į trečiąjį savo veiklos dešimtmetį klubas įžengė pilnas kūrybinių jėgų, noro dirbti Lietuvos ir jos kultūros labui.


Paskutinį kartą atnaujinta: 2010-09-20 16:16
 
 
2007 © “Lietuvos žurnalistų sąjunga” - žurnalistams, mediadarbuotojams ir visuomenei - įvykiai, analizė, kūryba.
Sprendimas: Fresh media